2000 najczęściej używanych słów j. ang. (A-C)

2  1    90 flashcards    krzykm
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
umiejętność
start learning
ability
oskarżać
start learning
accuse
przyznawać
start learning
admit
sprawa
start learning
affair
oddziaływać, wpływać na coś, dotyczyć
start learning
affect
podobny
start learning
alike
suma, kwota
start learning
amount
bawić, rozbawić
start learning
amuse
wyznaczyć
start learning
appoint
właściwy, odpowiedni
start learning
appropriate
aprobować
start learning
approve
kwiecień
start learning
April
powstawać; pojawiać się
start learning
arise
porozumienie, umowa; arrangements przygotowania
start learning
arrangement
sztuczny
start learning
artificial
we śnie; be asleep spać
start learning
asleep
zakładać
start learning
assume
próba; próbować, usiłować
start learning
attempt
uczęszczać, brać udział
start learning
attend
przyciągać
start learning
attract
sierpień
start learning
August
jesień
start learning
autumn
budzić się, uświadomić sobie; przebudzony
start learning
awake
nagroda; nagradzać
start learning
award
świadomy
start learning
aware
wstecz, do tyłu
start learning
backwards
równowaga
start learning
balance
podstawa
start learning
basis
broda
start learning
beard
prosić, błagać
start learning
beg
wiara; przekonanie
start learning
belief
zginać
start learning
bend
obok, przy
start learning
beside
poza
start learning
beyond
wiązać
start learning
bind
gorzki
start learning
bitter
wina; winić
start learning
blame
krwawić
start learning
bleed
dmuchać; wiać
start learning
blow
kość
start learning
bone
krótki, zwięzły
start learning
brief
szeroki
start learning
broad
audycja, transmisja; nadawać, transmitować
start learning
broadcast
pękać
start learning
burst
obóz
start learning
camp
stolica
start learning
capital
marchew
start learning
carrot
sprawa, przypadek; futerał
start learning
case
wiek
start learning
century
pewien, jakiś; pewny
start learning
certain
z pewnością
start learning
certainly
łańcuch
start learning
chain
prezes
start learning
chairman
ładować; oskarżać, obciążać; żądać
start learning
charge
ścigać, gonić
start learning
chase
pocieszać; wiwatować
start learning
cheer
klatka piersiowa; skrzynia
start learning
chest
szef; wódz
start learning
chief
żądanie; żądać
start learning
claim
urzędnik
start learning
clerk
tkanina, materiał; ścierka
start learning
cloth
chmura
start learning
cloud
autokar; trener
start learning
coach
wybrzeże
start learning
coast
płaszcz
start learning
coat
grzebień; czesać
start learning
comb
łączyć
start learning
combine
komenda, rozkaz; znajomość (języka); rozkazywać
start learning
command
handel
start learning
commerce
komitet
start learning
committee
społeczność; społeczeństwo
start learning
community
złożony
start learning
complex
zmartwienie; dotyczyć; martwić się
start learning
concern
zainteresowany; zmartwiony
start learning
concerned
warunek
start learning
condition
zaufanie
start learning
confidence
rozważać
start learning
consider
kaszel; kaszleć
start learning
cough
rada, narada
start learning
council
para
start learning
couple
odwaga
start learning
courage
sąd
start learning
court
tchórz
start learning
coward
pęknięcie; pękać
start learning
crack
plon, zbiór
start learning
crop
szafka kuchenna
start learning
cupboard
lekarstwo; leczyć
start learning
cure
ciekawy; wścibski
start learning
curious
zasłona
start learning
curtain
zwyczaj
start learning
custom

You must sign in to write a comment