200 ekonomia

 0    100 flashcards    aniura96
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

zniżka, rabat

door-to-door selling
start learning
sprzedaż obwoźna

wybierać pieniądze

draw up a contract
start learning
sporządzenie umowy

zyski, zarobek

ekonomika

gospodarczy, ekonomiczny

economic development
start learning
Rozwój gospodarczy

gospodarka

zatrudniać

pracodawca

pracownik

employment
start learning
zatrudnienie

employment agency (job center)
start learning
Agencja pracy (urząd pracy)

załącznik

enterprise
start learning
przedsiębiorstwo

entrepreneur
start learning
przedsiębiorca

nieruchomość, majątek, mienie

aktywa netto, majątek

giełda

exchange office
start learning
kantor wymiany walut

akcyza

członek zarządu

executive board
start learning
Zarząd

wydatki

factory gate price
start learning
cena fabryczna

akta firmy

finanse, finansować

foreign currency loan
start learning
Kredyt w walucie obcej

foreign exchange
start learning
waluta obca, dewizy

foreign exchange rate
start learning
kurs wymiany walut

foreign exchange transfer
start learning
Transfer dewiz

foreign trade
start learning
handel zagraniczny

forwarding
start learning
spedytor, spedycja

franchising
start learning
koncesja, licencja

freight/loading
start learning
załadunek

podarunek od firmy

free market economy
start learning
Gospodarka wolnorynkowa

free of charge
start learning
darmo, wolne od opłaty

Financial Times Stock Exchange FTSE
start learning
indeks cen akcji na giełdzie londyńskiej

Dotacja

brutto

reklama agresywna, sprzedaż

Head Office
start learning
centrala

posiadacz

hold stock
start learning
magazynować

home market
start learning
Rynek krajowy

Human Resources
start learning
dział kadr

dochód

income tax
start learning
podatek dochodowy

wskaźnik

inflation rate
start learning
stopa inflacji

instalment
start learning
rata

ubezpieczenie

insurance agent
start learning
agent ubezpieczeniowy

odsetki

intermediary
start learning
pośrednik

internal audit
start learning
kontrola wewnętrzna

investment
start learning
inwestycja

faktura

Inital Public Offering IPO
start learning
wejście spółki na giełde w drodze publicznej oferty sprzedaży akcji

job application
start learning
podanie o pracę

job interview
start learning
Rozmowa kwalifikacyjna

spekulant

joint ownership
start learning
współwłasność

joint stock company
start learning
spółka akcyjna AmE

wiedzieć jak

zwłoka

robocizna

wprowadzić na rynek

dzierżawa

lend money at %
start learning
pożyczać pieniądze na %

letter of Intent LOI
start learning
List Intencyjny LOI

licencja

license fee
start learning
Opłata licencyjna

limited liability company ltd
start learning
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp

limited partnership
start learning
Spółka komandytowa

licencja

pożyczka

long-term loan
start learning
Pożyczka długoterminowa

lock-up period
start learning
okres zamknięcia, ograniczenie sprzedaży akcji dla inwestorów, którzy nabyli je w banku przed jego wejściem na giełdę

logistyka


ryczałt

lump-sum taxation
start learning
opodatkowanie ryczałtowe

Mail-Order Department
start learning
dział sprzedaży wysyłkowej

maintenance expenses
start learning
Koszty utrzymania

make someone redundant
start learning
zwolnić kogoś

management
start learning
zarządzanie

managing director
start learning
dyrektor zarządzający, naczelny

roboczogodzina

manufacturer
start learning
producent

marża, nadwyżka

marketing consultancy
start learning
doradztwo w zakresie marketingu

market research
start learning
analiza, badanie rynku

MBA (Master of Business Administration)
start learning
magister zarządzania

pismo wewnętrzne, okólnik

merchandise
start learning
towar

kupiec

protokół


You must sign in to write a comment