20 listopada nowe

 0    40 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zainicjowanie, rozniecenie
start learning
ignition
granica
start learning
frontier
konsulat
start learning
consulate
delegacja
start learning
delegation
następstwo, implikacja
start learning
implication
popierające kogoś, za kimś
start learning
in favour of
dyktatura
start learning
dictatorship
ideologiczny
start learning
ideological
instytucjonalny
start learning
institutional
lewicowy
start learning
left wing
radny
start learning
councillor
frakcja, odłam
start learning
faction
nieporozumienie, pomyłka
start learning
misunderstanding
klasa średnia
start learning
middle class
kryzys gospodarczy
start learning
depression
ogólnokrajowy
start learning
nationwide
dysydent
start learning
dissident
mianowany
start learning
appointed
mowa powitalna
start learning
opening speech
żądanie
start learning
claim
przeciwny
start learning
opposed
gap, obserwator
start learning
onlooker
śledztwo, dochodzenie
start learning
inquiry
kampania prezydencka
start learning
presidential campaign
autonomiczny
start learning
autonomous
sformułować
start learning
formulate
uczestnictwo
start learning
participation
dyskutować, podawać w wątpliwość
start learning
dispute
uczestniczyć
start learning
participate
przewodniczyć
start learning
preside
obalić
start learning
overthrow
bojkot
start learning
boycott
zrzec się, wyrzec się, porzucić
start learning
renounce
hymn państwowy
start learning
anthem
przewracać, obalać
start learning
overturn
reżim
start learning
regime
uczestnik
start learning
participant
mniejszość
start learning
minority
ankieta, badanie opinii
start learning
poll
prawicowy
start learning
right wing

You must sign in to write a comment