2 temat repetytorium

 0    76 flashcards    krzys19950
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
BOARDING SCHOOL
start learning
szkoła z internatem
INDEPENDENT SCHOOL
start learning
szkoła niepubliczna
MIDDLE SCHOOL
start learning
gimnazjum
NURSERY SCHOOL / KINDERGARTEN
start learning
przedszkole
PRIMARY SCHOOL
start learning
szkoła podstawowa
SECONDARY SCHOOL / HIGH SCHOOL
start learning
szkoła średnia
STATE SCHOOL / PUBLIC SCHOOL
start learning
szkoła państwowa
VOCATION SCHOOL
start learning
szkoła zawodowa
COMPULSORY
start learning
obowiązkowy
DEPUTY HEAD / ASSISTANT PRINCIPAL
start learning
zastępca dyrektora
ENROL ON COURSE
start learning
zapisać się na kurs
EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES
start learning
zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne
FOLLOW THE CIRRICULUM
start learning
realizować program nauczania
FORM TEACHER
start learning
wychowawca
HEAD TEACHER / PRINCIPAL / HEADMASTER
start learning
dyrektor
OPTIONAL
start learning
nieobowiązkowy
SCHOOL FEES
start learning
czesne
SCHOOL YEAR
start learning
rok szkolny
STATE EDUCATION
start learning
edukacja państwowa
SYLLABUS / CURRICULUM
start learning
program nauczania
TERM
start learning
semestr
BACKPACK
start learning
plecak
COMPASS / COMPASSES
start learning
cyrkiel
FILE
start learning
segregator
FOLDER
start learning
teczka
FOUNTAIN PEN
start learning
wieczne pióro
HIGHLIGHTER
start learning
zakreślacz
HOLE PUNCH
start learning
dziurkacz
NOTEPAD
start learning
notatnik
PAPERCLIP
start learning
spinacz (do papieru)
PENCIL SHARPENER
start learning
temperówka
RUBBER
start learning
gumka
RULER
start learning
linijka
SET SQUARE
start learning
ekierka
STAPLER
start learning
zszywacz
WHITEBOARD
start learning
tablica
WHITEBOARD MARKER
start learning
pisak do tablicy
ANALYSE (A GRAPH)
start learning
analizować wykres
ECONOMICS
start learning
ekonomia
ENGLISH LITERATURE
start learning
literatura angielska
ESSAY
start learning
esej
SCIENCE
start learning
przedmioty ścisłe, przyrodnicze
SOLVE EQUATIONS
start learning
rozwiązywać równania
SOURCE TEXTS
start learning
teksty źródłowe
WRITE UP AN EXPERIMENT
start learning
opisać doświadczenie
A-LEVELS
start learning
odpowiednik matury
ANNOUNCE EXAM RESULTS
start learning
ogłosić wyniki egzaminu
ASSESSMENT
start learning
ocena, ocenianie
CERTIFICATE
start learning
certyfikat, świadectwo
ENTRANCE EXAM
start learning
egzamin wstępny
EXAM PAPER
start learning
arkusz egzaminacyjny
EXAM RESULTS
start learning
wyniki egzaminu
EXTERNAL / INTERNAL
start learning
zewnętrzny / wewnętrzny egzamin
FLUNK AN EXAM
start learning
oblać egzamin
GRADE
start learning
stopień, ocena
GRADE POINT AVERAGE
start learning
średnia ocen
MARK
start learning
ocena, stopień wyrażony w punktach
MARK
start learning
oceniać, sprawdzać
MOCK EXAM
start learning
egzamin próbny
PASS / FAIL A TEST / AN EXAM
start learning
zdać test / nie zdać testu / egzaminu
PAST PAPERS
start learning
arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat
RESIT / RETAKE AN EXAM
start learning
zdawać egzamin ponownie
(SCHOOL) REPORT
start learning
świadectwo szkolne
SCHOOL-LEAVING EXAM
start learning
egzamin na koniec nauki szkolnej
SCORE / GET 100 POINTS
start learning
otrzymać 100 punktów
SET AN EXAM
start learning
przygotować egzamin
SIT / TAKE AN EXAM
start learning
podejść do egzaminu
TAKE A TEST
start learning
pisać sprawdzian
TAKE THE REGISTER / ATTENDANCE
start learning
sprawdzać obecność
ACADEMIC
start learning
pracownik naukowy
ACADEMIC JOURNAL
start learning
pismo naukowe
ACADEMIC YEAR
start learning
rok akademicki
APPLY TO A UNIVERSITY
start learning
ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet
ATTEND LECTURES
start learning
uczęszczać na wykłady
CAMPUS
start learning
kampus uniwersytecki
DEAN
start learning
dziekan

You must sign in to write a comment