2 ostatnie punkty essey

 0    17 flashcards    Lepa16
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ludzie przeciwni telefoną komórkowym twierdzą że
start learning
some people against mobile phone claim that
głownym probleme jest oczywiście
start learning
the main problem of course is
przeciwnicy psów twierdzą że
start learning
the opponents of dogs claim that
jednym argumentem przeciw
start learning
one point argument against
inni ludzie mają przeciwny pogląd i twierdzą że
start learning
other people take the opposite view and claim that
pomimo tego wydają się przysparzać wielu problemów
start learning
despite that seem to pose a number of problems as well
pomimo tego wydają się stanowić zagrożenie dla
start learning
despite that seem to pose a threat to
zajmowanie sie zwierzakiem nie jest drogą wysłaną różami i niesie ze sobą wiele wad
start learning
keeping a pet is not a bed of roses and has a number of drawbacks as well
wady
start learning
drawbacks
trudno jest stwierdzić czy zalety przeważają nad wadami czy wręcz odwrotnie
start learning
it is difficult to state whether the advantages outweight the disadvantages or the other way round
kwestia jest daleka od rozwiązania
start learning
the issue is far from being solved
dezycja, wziąś pod opieke zwierze czy nie pozostaje kwestią osobistą
start learning
the decision whether to have a pet or not remains a matter of personal choice
podsumowując zdecydowanie istnieją wady i zalety posiadania zwierząt
start learning
the sum up, there are clearly come advantages and disadvantages to keeping a pets
zależy to od doświadczenia i osobistch okoliczności życiowych
start learning
it depands on one's exoerience and indivdual circumstances
nie powinnyśmy zostawiać tej decyzji przypadkowi ale rozważyć za i przeciw dogłębnie
start learning
one should not leave the decision to chance but consider the pros and cons carefully
wkońcu jest to decyzja na całe życie
start learning
after all it is a decision for a lifetime
pozostaje dylematem z jakim przyjdzie się zmierzyć wielu ludziom
start learning
remains a dilemia one people may face in life

You must sign in to write a comment