2 okres warunkowy

 0    21 flashcards    szymanskam
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Gdybym miał dużo pieniędzy, rzuciłbym tę robotę.
start learning
If I had a lot of money, I would leave this job.
Gdybym wygrał nagrodę, kupiłbym dom.
start learning
If I won a prize, I would buy a house.
Gdybym był bogatym człowiekiem, nie musiałbym pracować.
start learning
If I were a rich man, I would not have to work.
Gdybym był na twoim miejscu, ożeniłbym się z nią.
start learning
If I were you, I would marry her.
Gdyby sklep nie był tak zatłoczony, przyszłoby więcej ludzi.
start learning
If the shop was not so crowded, more people would come.
Gdybyś był na moim miejscu, pewnie byś ją porzucił.
start learning
If you were me, you would surely leave her.
Gdyby mój mąż był zdrowy, byłabym szczęśliwa.
start learning
If my husband were healthy, I would be happy.
Gdybym nie była chora, miałabym lepszą pracę.
start learning
If I were not ill, I would have a better job.
Gdybym porozmawiała ze swoją teściową, mogłybyśmy osiągnąć porozumienie.
start learning
If I spoke to my mother-in-law, we might be able to reach an agreement.
Gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem.
start learning
If grandmother had moustache, she would be grandfather.
Gdybym pojechała do Anglii, nauczyłabym się angielskiego.
start learning
If I went to England, I would learn English.
Gdybyś miał brodę, wyglądałbyś starzej.
start learning
If you had a beard, you would look older.
Gdybym miała dziesięcioro dzieci, byłoby wesoło i głośno.
start learning
If I had ten children, it would be cheerfully and loudly.
Gdyby moja córka była grzeczniejsza, miałabym mniej problemów.
start learning
If my daughter were more polite, I would have less problems.
Gdyby moja teściowa mnie lubiła, moje życie byłoby łatwiejsze.
start learning
If my mother-in-law liked me, my life would be easier.
Gdyby moja rodzina rozumiała mnie, czułabym się lepiej.
start learning
If my family understood me, I would feel better.
Gdybym miała więcej czasu, czytałabym książki.
start learning
If I had more time, I would read books.
Gdybym przebaczyła mojemu mężowi, mogłabym zacząć życie od nowa.
start learning
If I forgave my husband, I might to start my life from the beginning.
Gdyby teściowa przeprosiła mnie za swoje zachowanie, przebaczyłabym jej.
start learning
If my mother-in-law apologized to me for her behaviour, I would forgive her.
Gdybym nie bała się o przyszłość, byłabym lepszą matką.
start learning
If I did not fear of the future, I would be better mother.
Gdyby nie było tak wielu aborcji, nasz kraj miałby większą liczbę ludności.
start learning
If there were no such a lot of abortions, our country would have a larger number of people.

You must sign in to write a comment