1g, 1h, 1i, language in use, maturs skills

 0    94 flashcards    makusz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
schronisko dla zwierząt
start learning
animal shelter
opiekunka do dzieci
start learning
babysitter
grupa działające na rzecz ochrony przyrody
start learning
conversation group
stopień uniwersytecki
start learning
degree
doręczyciel
start learning
delivery person
zmywarka
start learning
Dishwasher
osoba zajmująca się wyprowadzanie psów innych ludzi
start learning
dog walker
ogrodnik
start learning
gardener
ocena
start learning
grade
uczyć się języka
start learning
learn a language
podanie o pracę
start learning
letter of application
ratownik
start learning
lifeguard
literatura
start learning
literature
wyglądać jak najlepiej
start learning
look your best
utrzymywać kontakt wzrokowy
start learning
maintain eye contact
podjąć decyzję
start learning
make your mind up about
żonaty zamężna
start learning
married
kwalifikacje
start learning
qualifications
nurkowanie z akwalungiem
start learning
scuba diving
tajemniczy klient
start learning
secret shopper
kawaler
start learning
single
podróżować za granicę
start learning
travel abroad
osoba testująca gry wideo
start learning
video game tester
ochotnik
start learning
volunteer
kelnerka
start learning
waitress
w dogodnym dla kogoś terminie
start learning
at somebody's convenience
z poważaniem
start learning
best regards
obecne stanowisko
start learning
current position
załączam kopie mojego cv
start learning
find enclosed a copy of my CV
pierwsza pomoc
start learning
first-aid
otrzymać świadectwa
start learning
get a certificate
jechać na wakacje
start learning
go on holiday
poprzedni
start learning
previous
z poważaniem
start learning
yours sincerely
z poważaniem
start learning
yours faithfully
zgadzać się
start learning
agree on
architekt
start learning
architect
artystyczny
start learning
artistic
koc
start learning
blanket
samodzielnie
start learning
by myself
zaproponować
start learning
come up with
pocieszać
start learning
comfort
kreatywny
start learning
Creative
przyziemny
start learning
down to earth
elektryk
start learning
electrician
inżynier
start learning
engineer
reżyser filmowy
start learning
film director
zainteresowanie
start learning
interest
projektant wnętrz
start learning
Interior Designer
klucz
start learning
key
nastrój
start learning
mood
typy osobowości
start learning
personality types
psycholog
start learning
psychologist
realistyczny
start learning
realistic
wynik
start learning
result
umiejętność
start learning
skill
pracownik socjalny
start learning
social worker
rozwiązanie
start learning
solution
rozwiązać problem
start learning
solve the problem
spontaniczny
start learning
spontaneous
pasować
start learning
suit
użyteczny
start learning
useful
asystować
start learning
assist
asystent
start learning
assistant
uczęszczać
start learning
attend
zepsuć się
start learning
break down
włamać się
start learning
break in
włamać się do
start learning
break into
odpaść
start learning
break up
spowodować
start learning
bring about
dokonać
start learning
bring off
przekonać
start learning
bring somebody round
wychowywać
start learning
bring up
przy użyciu siły
start learning
by force
elektryczny
start learning
electric
zatrudnić
start learning
employ
pracownik
start learning
employee
delikatnie
start learning
gently
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
interview
magia
start learning
magic
czarodziej
start learning
magician
mieć coś przeciwko
start learning
mind
przekonać
start learning
persuade
wychowywać dziecko
start learning
raise a child
odzyskać przytomność
start learning
regain consciousness
rzeźbić
start learning
sculpt
rzeźbiarz
start learning
sculptor
wycieczka objazdowa
start learning
tour
turysta
start learning
tourist
część ciała
start learning
body part
grupa
start learning
bunch
ścieżka kariery
start learning
Career Path
trzeszczący
start learning
creaky
grożące śmiercią wyczyn kaskaderski
start learning
death defying stunts

You must sign in to write a comment