1BK zwroty

 0    19 flashcards    kasiaqq
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Skąd pochodzisz?
start learning
Where are you from?
Jestem irlandczykiem. Pochodzę z Dublina.
start learning
I'm Irish. I'm from Dublin.
Gdzie są te miejsca?
start learning
Where are these cities?
Jakie tam są języki?
start learning
What languages are these?
Skąd pochodzi ta muzyka?
start learning
Where's this music from?
Jesteś Polakiem?
start learning
Are you Polish?
Jesteś na wakacjach?
start learning
Are you on holiday?
Jesteśmy w sprawach biznesowych
start learning
We're on business
Czy to jest niemieckie?
start learning
Is it German?
Powtarzaj dialogi
start learning
Repeat the dialogues
Jestem polakiem. Pochodzę z krakowa
start learning
I'm Polish. I'm from krakow
Skąd to pochodzi?
start learning
Where's it from?
Skąd one pochodzą?
start learning
Where are they from?
Nie wiem.
start learning
I don't know
To pochodzi z irlandii
start learning
It's from Ireland
One pochodzą z Irlandii
start learning
They're from Ireland
Zapytaj trzech uczniów o ich numery telefonu
start learning
Ask three students for their phone number
Jaki jest twój numer telefonu?
start learning
What's your phone number?
Które numery słyszysz?
start learning
Which number do you hear?

You must sign in to write a comment