19_09_2012

 0    29 flashcards    pkempkiewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przesadzać
start learning
to exaggerate
nie przesadzaj
start learning
don't exaggerate
szafa
start learning
closet
czy ty wciąż śpisz?
start learning
Are you still asleep?
cisza dziecko śpi
start learning
Quiet! The baby is asleep
nie, już nie śpie
start learning
no, I'm awake
ten nowy spektakl odniósł wielki sukces w Londynie
start learning
The new show took London by storm.
regularnie
start learning
regularly
straciłem kontakt z osobą
start learning
to lose touch with sb
Moja siostra mieszka po drugiej stronie śwata
start learning
My sister lives on the other side of the world
A ty, a co u Ciebie
start learning
How about you?
ja baardzo chciałbym to zrobić
start learning
I'd love to do it.
mieć miejsce
wczoraj miał miejsce duży koncert w stolicy Polski
start learning
to take place
Yesterday a big concert took place in the capital of Poland
Przenocować kogoś
Czy możesz przenocować mnie
start learning
to put sb up
Could you please put us/ me up?
obiecać
nie mogę niczego obiecać
start learning
to promise
I can't promise anything.
porozmawiać z kimś
Czy możesz porozmawiać z Sauliusem o przenocowaniu nas
start learning
to talk to sb / with sb
Could you talk to Saulius about putting us up.
rozmawiać o czym
Ludzie z Angli bardzo lubią rozmawiać o pogodzie
start learning
to talk about sth
English people love to talk about the weathe
szybkie tempo
Twoje tempo jest za szybkie
start learning
in a fast pace
Your pace is too fast.
oprócz
oprócz tego wszystko jest ok
start learning
apart from
apart from this, everything is ok.
w rozłące
start learning
apart
poznałem prawdę po rozmowie z Eleną
start learning
I got the truth from talking with Elena
Studenci zorganizowali świetny kocert w vilnie
start learning
The students organized a great concert in Vilnius.
wydawać się
Nick wydawał się bardzo przyjemny przez telefon
start learning
to seem
Nick seemed very pleasant on the phone
Zamierzam mu o tym powiedzieć
start learning
I’m going to TELL him about...
gościnnny
start learning
Hospitable
zdobywać nowych przyjaciół, poznawać nowych przyjaciół
w zeszłym roku ja poznałem dużo nowych przyjaciół z Włoch
start learning
to MAKE friends
Last year I made a lot of new friends in Italy
to zajmuje dużo czasu
start learning
It takes time
It takes time to speak a foreign language fluently.
ktoś zwykł coś robić w przeszłości (ale tego już nie robi
Kiedy byłem nastolatkiem zwykłem chodziłem spać po północy każdego dnia
start learning
sb used to do sth
When I was a teenager I used to go to sleep after midnight every day
jeśli chodzi o
jeśli chodzi o mnie nie chce oglądać tego filmu
start learning
When it comes to
When it comes to me, I don't want to watch this movie

You must sign in to write a comment