19 listopada nowe

 0    40 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
charytatywny, dobroczynny
start learning
charitable
służba publiczna
start learning
civil service
zgromadzenie
start learning
assembly
antagonizm, wrogość
start learning
antagonism
obywatelstwo
start learning
citizenship
oddać głos
start learning
cast one's vote
stowarzyszony
start learning
associated
poświęcać się (np. sprawie)
start learning
commit
popierać
start learning
popierać in English
back
poparcie
start learning
backing
pozostawać w cieniu
start learning
be in the wilderness
bojkotować
start learning
boycott
przyznać, uznać (niechętnie)
start learning
concede
argumentować, przekonywać
start learning
argue
stanowić (np. radę)
start learning
constitute
prawa obywatelskie
start learning
civil rights
sztandar
start learning
banner
korpus (np. dyplomatyczny)
start learning
corps
upaść, zawalić się
start learning
collapse
poprawność (np. polityczna)
start learning
correctness
jedynowładztwo, autokracja
start learning
autocracy
potępiać, nie pochwalać
start learning
disapprove
slogan, powiedzonko
start learning
catchphrase
centrowy (w polityce)
start learning
centrist
kompromitujący
start learning
discreditable
dominacja, panowanie
start learning
dominance
mianować, wyznaczać
start learning
appoint
demagog
start learning
demagogue
obalić (system), znieść (np. niewolnictwo)
start learning
abolish
datek
start learning
donation
nadający się na kandydata, wybieralny
start learning
eligible
tematyka ekologiczna
start learning
green issues
rządzić, zarządzać
start learning
govern
prawo do głosowania
start learning
entitlement to vote
korzystny, przychylny
start learning
favourable
polityka finansowa
start learning
finance policy
mowa pożegnalna
start learning
farewell speech
gabinet, rząd
start learning
cabinet
wybrany (przez głosowanie)
start learning
elected
agitator
start learning
agitator

You must sign in to write a comment