17,04 ł 4810

 0    21 flashcards    Janusz1992
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
arm
start learning
rzeczownik, ręka, uzbrajać zbroić
blessing
start learning
rzeczownik, błogosławieństwo
palace
In the middle of the city is the king's palace
start learning
rzeczownik, pałac
W środku miasta znajduje się królewski pałac
mobile
start learning
przymiotnik, przenośny mobilny
calendar
start learning
kalendarz terminarz
beard
He shaved off his beard.
start learning
rzeczownik, broda
On zgolił brodę.
valid
My passport is valid until 2012.
start learning
przymiotnik, ważny (np. o paszporcie), prawomocny
Mój paszport jest ważny do 2012 roku.
rhythm
This dancer has a natural sense of rhythm.
start learning
rytm
Ta tancerka na naturalne poczucie rytmu.
privately
start learning
przysłówek, prywatnie
coming
start learning
przymiotnik, przyszły nadchodzący
tourism
Given its high potential, tourism therefore contributes to employment and economic growth.
start learning
rzeczownik, turystyka
Z uwagi na swój duży potencjał turystyka przyczynia się do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.)
distractive
start learning
przymiotnik, rozpraszający
chemistry
start learning
rzeczownik, chemia
old fashioned
But I still do things the old-fashioned way
start learning
przymiotnik, staromodny
Lecz nadal robię rzeczy w staromodny sposób.
crowded
The office is too crowded.
start learning
przymiotnik, zatłoczone
Biuro jest za bardzo zatłoczone.
sudden
I don't believe this sudden change of character.
start learning
przymiotnik nagły niespodziewany
Nie wierzę w tę nagłą zmianę charakteru.
headache
start learning
rzeczownik, ból głowy
circle
start learning
koło okrąg, zakreślać np poprawną odp, krążyć
warmth
I like the warmth of the summer sun.
start learning
rzeczownik, ciepło serdeczność
Lubię ciepło letniego słońca.
SUIT
start learning
GARNITUR
sexuality
start learning
rzeczownik, seksualność

You must sign in to write a comment