16-02-15 Danfoss

 0    62 flashcards    rafrutkowski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
akceptować bez narzekania coś denerwującego
start learning
put up with sth
pokłócić się z kimś o coś
start learning
fell out with sb over sth, argue with sb over sth
zagrozić
start learning
to endanger
zagrozić
start learning
threaten
w uznaniu
start learning
in appreciation
w uznaniu czegoś (np. zasług)
start learning
in recognition of something (eg. the merits)
działania, czynności
start learning
actions, activities
uczynki, czyny
start learning
deeds
zarys, koncept, schemat
start learning
outline, concept, scheme
obsługa, przeładunek
start learning
handling
brama, suwnica
start learning
gantry, crane
więc, zatem
start learning
So, therefore, thus
wycisnąć
start learning
squeeze, to extrude
tył, tylny
start learning
rear
dopełnienie
start learning
complement
nastawa
start learning
setting, preset
wyrównać, ułożyć
start learning
to align
złożony, rozbudowany
start learning
complex, expanded, sophisticated, elaborated
obejmować, zawierać
start learning
to comprise
wypracować
start learning
work out, to elaborate
po pierwsze
start learning
firstly
jak rozumiecie (forma grzecznościowa)
start learning
as you will appreciate
zatem
start learning
therefore
być świadomym
start learning
be aware of
być świadomym (mocniejsza forma)
start learning
be made aware of
mam poczucie, że powinien Pan być uświadomionym, że
start learning
I feel you should be made aware of
zaznaczyć, wykazać
start learning
point out
chciałbym zaznaczyć, że
start learning
I would like to point out that
to skutkowało
start learning
This has resulted in
to prowadziło
start learning
This has led to
to spowodowało
start learning
This has caused
efektywnie
start learning
efficiently, effectively
konsekwentnie dążący do celu
start learning
consistently striving for order
w celu
start learning
in order to
konsekwentnie
start learning
consequently
ciągle czekamy na informację zwrotną od ciebie
start learning
we are still waiting to hear back from you
wyprostować
start learning
straighten, rectify, put things right
kluczowe
start learning
crucial
Oczekuję na wieści od Ciebie przy pierwszej dogodnej okazji
start learning
I look forwad to hearing from you at your earliest convenience
całkowicie, w pełni
start learning
completely, comprehensively
żywotni, kluczowy, istotny
start learning
a vital, crucial, essential
nierozsądny, niedorzeczny
start learning
unreasonable
absolutnie, zdecydowanie
start learning
absolutely, definitely
kluczowe
start learning
Key
rozczarowujące
start learning
disappointing
ekstremalnie
start learning
Extremely
Ona szefuje działowi HR
start learning
She heads the HR department, she is the head of HR
zajmuję sie kupowaniem materiałów biurowych
start learning
I`m in charge of ordering stationery
On zarządza działem IT
start learning
He manages, runs IT department
Właściwie, to wolałbym (odmowa)
start learning
Actually, I'd rather, I`d prefer to
obawiam się, że muszę (odmowa)
start learning
I'm afraid I`ve got to
dziękuję, ale już
start learning
thanks, but I`ve already/just
z wielką chęcią
start learning
I`d love to
parkować
start learning
to park
niebezpośredni język
start learning
vague language
Gdyby tylko on był bardziej entuzjastyczny (ale nie jest - nierealna sytuacja)
start learning
If only he was more enthusiastic
Gdyby tylko odpowiedział na moje meile (ale nie odpowie - nierealna sytuacja)
start learning
If only he answered my e-mails
chciałbym byś szedł ze mną (ale nie idziesz - nierealna sytuacja)
start learning
I wish you were coming with me
chciałbym byś mógł zostać dłużej (nierealne)
start learning
I wish you could stay longer
podzielić
start learning
split - split - split, divide
dachówka, kafelek, płytka (ceramiczna)
start learning
tile
urządzenie
start learning
an appliance / a device

You must sign in to write a comment