15.02.17 Engineering

 0    37 flashcards    Dav
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
augment our view of the road
start learning
poszerzyć nasze pole widzenia drogi
From the rise of autonomy
start learning
Od powstania autonomii
the technology that drives and controls our vehicles is undergoing a period of profound change.
start learning
technologia, która napędza i kontroluje nasze pojazdy przechodzi w okres głębokich przemian.
While once
start learning
Chociaż raz
elegant chunks of mechanical engineering
start learning
eleganckie fragmenty inżynierii mechanicznej
our cars are rapidly evolving into
start learning
Nasze samochody są szybko rozwijającą się
bristling with intelligence
start learning
najeżone inteligencą
more sophisticated
start learning
bardziej wyrafinowane
make sense of the vast amounts of information they gather
start learning
sensu ogromnej ilości informacji, które zbierają
a host of advanced control
start learning
ogrom zaawansowanej kontroli
A key area of development is
start learning
Kluczowym obszarem rozwoju jest
the system is claimed to be one of the largest
start learning
System jest uważany za jeden z największych
Processing information gathered by eight cameras mounted on the outside of the car
start learning
przetwarzanie informacji zgromadzonych przez osiem aparatów fotograficznych zamontowanych na zewnątrz samochodu
under certain conditions
start learning
w określonych warunkach
you can forget any notions about
start learning
możesz zapomnieć o wszelkich pojęć
Tesla is totally upfront about this fact
start learning
Tesla całkowicie patrzy z góry na ten fakt
sensors can detect both hard and soft objects
start learning
czujniki mogą wykryć zarówno twarde i miękkie przedmioty
Autopilot can be engaged by pulling
start learning
Autopilot można włączyć poprzez pociągnięcie
It’s almost certainly more accurate
start learning
To prawie na pewno dokładniejsze
Soon, though, it all becomes second nature
start learning
Wkrótce jednak, to wszystko staje się drugą naturą
As with other
start learning
Podobnie jak w przypadku innych
Dubbed ‘thubber’
start learning
tak zwany "thubber"
especially critical for rapid heat dissipation
start learning
Szczególnie istotne dla szybkiego odprowadzania ciepła
the material could be further utilised in advanced manufacturing,
start learning
Materiał ten może być następnie wykorzystywane w zaawansowanych wytwarzania,
to be affixed to rigid, inflexible mounts
start learning
które mają być umieszczone na sztywnych, nieelastycznych mocowaniach
we can create stretchable mounts for
start learning
możemy stworzyć rozciągowe mocowania dla
Opportunities we could only dream of
start learning
Szanse mogliśmy tylko marzyć
a product’s viability
start learning
żywotność danego produktu
structures with exceptional stiffness
start learning
Struktury o wyjątkowej sztywności
After the ink solidifies
start learning
Po zestaleniu(krzepnięciu) tuszu
to becoming a reliable supplier
start learning
aby stać się wiarygodnym dostawcą
Suppliers have to be vetted and certified
start learning
Dostawcy muszą być sprawdzeni i certyfikowani
Rob pointed out that outsource manufacturing is just one of the directions
start learning
Rob wskazał, że outsourcing produkcji jest tylko jednym z kierunków
The company has relentlessly automated and digitized repetitive tasks
start learning
Firma nieustannie automatyzuje i digitalizuje powtarzalne zadania
commit to
start learning
zobowiązać się do
By going consistently you also commit to getting better at
start learning
Idąc konsekwentnie również zobowiążesz się bycia coraz lepszym
Several experts suggest tackling a problem
start learning
Kilku Eksperów sugeruje rozwiązywanie problemu

You must sign in to write a comment