15.02 production management

 0    58 flashcards    malaga23
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
factory
start learning
fabryka
productivity
start learning
wydajność
efficiency
start learning
skuteczność, wydajność
raw materials
start learning
surowce
blue-collar workers
start learning
pracownicy fizyczni
tools
start learning
narzędzia
assembly line
start learning
linia montażowa
technologies
start learning
technologie
procedures
start learning
Procedury
engineers
start learning
Inżynierowie
products
start learning
produkty
innovations
start learning
innowacje
inventions
start learning
wynalazki
brand new products / state-of-the art products
start learning
najnowsze produkty
patents
start learning
patenty
violated
start learning
naruszone
infringed
start learning
naruszone
batch
start learning
partia towaru
mass-production
start learning
produkcja masowa
customisation
start learning
dostosowywanie do klientow
computerised assembly line
start learning
skomputeryzowana linia montazowa
maintenance
start learning
konserwacja maszyn
overheads
start learning
koszty ogólne
layout
start learning
układ, rozmieszczenie
job safety
start learning
bezpieczeństwo pracy
helmets
start learning
Hełmy
overalls
start learning
kombinezon roboczy
gloves
start learning
rękawiczki
capacity
start learning
zdolność produkcyjna
excess capacity
start learning
nadprodukcja
(stock (GB), inventory (US))
start learning
Zapasy (zapasy (GB), zapasy (US))
warehouse
start learning
magazyn
spare capacity
start learning
wolne moce
bottlenecks
start learning
wąskie gardła
backlogs / overnecks
start learning
przestoje
idle workers
start learning
bezczynni pracownicy / pracownicy niepracujacy
work-in-progress
start learning
półprodukty
suppliers
start learning
Dostawcy
outsourcing
start learning
zlecanie prac wykonawcom zewnętrznym
extraction
start learning
wydobycie
hi-fi equipment
start learning
Sprzęt Hi-Fi
household
start learning
gospodarstwo domowe
durable goods
start learning
artykuły trwałego użytku
textiles
start learning
tkaniny
chemicals
start learning
chemikalia
solvents
start learning
rozpuszczalniki
pharmaceuticals
start learning
farmaceutyki
cranes
start learning
Dźwigi
sticky notes
start learning
karteczki
oil rigs
start learning
platformy wiertnicze
plant
start learning
fabryka
automated assembly line
start learning
zautomatyzowana linia produkcyjna
sub-contractors
start learning
podwykonawcy
FMCG Fast Moving Consumer Goods
start learning
produkty szybkozbywalne
feasibility
start learning
wykonalność
procurement
start learning
zakup
feasibility study
start learning
Studium wykonalności
vulnerability
start learning
wrażliwość / podatność

You must sign in to write a comment