15-12-01 Danfoss

 0    79 flashcards    rafrutkowski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być zajętym
start learning
to be tied up
dać się ponieść (emocjom)
start learning
get carried away (emotions)
uświadomić sobie coś, zdać sobie sprawę z czego
start learning
wake up to sth, notice sth
Organizacje zaczynają zdawać sobie sprawę ze straconych szans
start learning
Organisations are beginning to wake up to these lost opportunities
odpierać kogoś, coś
start learning
to beat sb, sth off
W podekscytowaniu odparciem konkurencji menadżerowie dali się ponieść
start learning
In the excitement of beating the competition off, managers become carried away
odwołać coś
start learning
call sth off, cancel
polegać na kimś, na czymś
start learning
to rely on sb, sth, depend on sb, sth, count on sb, sth
zwiększyć coś w danym okresie czasu
start learning
build up sth, make bigger, stronger
Staraliśmy się zwiększyć udziały w rynku, ale się nie udało
start learning
We tried to build up market share but it just didn`t happen
utrzymać coś, zachować przewagę
start learning
keep sth, maintain sth, hold on to sth
Udało nam się tylko utrzymać co mieliśmy
start learning
We just managed to hold on to what we had
zawieść kogoś
start learning
to let sb down, dissapoint sb
zwiększyć, pobudzić sprzedaż
start learning
to boost sales
rozwiązać umowę, kontrakt
start learning
terminate the contract
coś się zdarzyło, wypadło
start learning
something came up
wybadać, wymyśleć opcje
start learning
sound out, find out
Wybadaliśmy kilka możliwych zastępstw i znaleźliśmy kogoś innego
start learning
We sounded out a few possible replacements and found someone else
dogadywać się, mieć dobre relacje
start learning
get on, to have a good relationship
Dogadujemy się naprawdę dobrze
start learning
We get on relly well
Ustawić, zaaranżować spotkanie
start learning
Set up, arrange a meeting
sporządzić,
start learning
draw up, compile, write down
Muszę samodzielnie sporządzić kontrakt z agencją
start learning
I have got to draw up an agency agreement myself
przełożyć, odłożyć w czasie
start learning
put sth off, postpone sth, delay sth
ustanowić coś
start learning
establish something, set up sth
zaaranżować spotkanie
start learning
arrange a meeting, fix a meeting
akceptować odpowiedzialność za coś i ponoszenie kosztów w razie porażki
start learning
underwrite sth
umowa o dzieło
start learning
commission
dostępne, ale jeszcze nie wykorzystane, np. szanse, potencjał
start learning
untapped chances, potential
blisko powiązane, kontrolowane
start learning
affiliated
odnosić do czegoś
start learning
refer to something
pojawiać się
start learning
emerge
fundamenty
start learning
foundations
wzorzec, punkt odniesienia
start learning
benchmark
niedościgniony, niezrównany
start learning
unrivalled
zastępca
start learning
deputy
suwerenny
start learning
sovereign
w następnych 10 latach
start learning
ensuing 10 years, in the next 10 years
zdarzyć się po lub być rezultatem jakiegoś zdarzenia
start learning
ensue
scementować
start learning
. cement
sprzyjać, wspierać
start learning
to foster
odciąć
start learning
to cut off
wzburzać, zdezorganizować
start learning
to disrupt
podważać
start learning
to undermine
skwaśniałe
start learning
sour
szkoda, uszkodzenie
start learning
damage
odnawiać, odświeżyć
start learning
to restore
kontynuować, wznowić
start learning
resume
bez polotu, pozbawiony wyobraźni
start learning
unimaginative
próba przejęcia
start learning
take-over bid
są wynikami, wynikają
start learning
are a credit to sth, arises from sth
są wynikami
start learning
are the results
to powoduje burzliwe relacje
start learning
it is causing stormy relations
napięte relacje
start learning
strained relations
nałożenie czegoś
start learning
the imposition of something
przyjazny
start learning
amicable
serdeczne
start learning
cordial
czubek szpilki
start learning
pinpoint
detalista
start learning
retailer
określać coś z maksymalną dokładnością
start learning
to pinpoint sth
wprowadzić, wdrożyć, zaimplementować
start learning
to implement
rutynowo
start learning
routinely
gburowatość, niegrzeczność
start learning
rudeness, impoliteness
mieć z kimś świetne relacje
start learning
to hit it off
Na poczatku się nie rozumieli, ale po mału stali się przyjaciółmi
start learning
They didn`t hit it off at first, but little by little they came to be friends
trzymać się z kimś, w relacjach
start learning
hold on to sb
poróżnić, pokłócić się z kimś o coś
start learning
fall out with sb over sth
być w dobrych stosunkach
start learning
to be on good terms
stosowny
start learning
suitable, appropriate
chociaż
start learning
although
mimo iż
start learning
even though
bałagan
start learning
untidiness
ciągły, ustawiczny
start learning
continual
ingerencja, interwencja
start learning
intervention
stworzyć raport
start learning
establish report
zamienić kogoś w kogoś innego
start learning
turn sb into sb different
zamienić coś w coś innego
start learning
turn something into something else
zredukować coś
start learning
to cut sth down
bardzo się w coś zaangażować, poświęcać czemuś uwagę
start learning
to get wrapped up in sth

You must sign in to write a comment