14.4, 14.7, 14.8, resztka z 14.1

 0    63 flashcards    daisyy
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
prowadzić kampanię na rzecz praw człowieka
start learning
campaign for human rights
organizować zbiórkę pieniędzy
start learning
do fundraising
dawać pieniądze na cele dobroczynne
start learning
donate money to charity
wystosować apel
start learning
launch an appeal
promować edukację
start learning
promote education
zbierać pieniądze na coś
start learning
raise money for sth
rozwiązywać konflikty
start learning
resolve conflict
wolontariusz
start learning
volunteer
zgłosić się jako wolontariusz do czegoś
start learning
volunteer to do sth
szlachetny cel
start learning
worthy cause
siły zbrojne
start learning
armed forces
zostać jeńcem wojennym
start learning
become a prisoner of war
popełnić ludobójstwo
start learning
commit genocide
zapewniać bezpieczeństwo narodowe
start learning
ensure national security
czystka etniczna
start learning
ethnic cleansing
wystrzelić z pistol
start learning
fire the machine gun
siły partyzanckie
start learning
guerilla forces
wprowadzić godzinę policyjną
start learning
impose a curfew
najechać, inwazja, najazd
start learning
invade, invasion
przeprowadzać ataki terrorystyczne
start learning
launch terrorist attacks
złożyć broń
start learning
lay down one's arms
nie trafić w cel
start learning
miss the target
ponieść duże straty
start learning
suffer heavy losses
zamachowiec, samobójca
start learning
suicide bomber
nieuzbrojeni cywile
start learning
unarmed civilians
obniżyć się, spaść
start learning
decrease, fall, go down
spaść
start learning
drop
tendencja gospodarcza
start learning
economic trend
wzrastać
start learning
go up, increase, rise
inflacja
start learning
inflation
produkcja
start learning
production
pozostać na tym samym poziomie
start learning
remain stable
nieznacznie
start learning
slightly
gwałtownie spadać
start learning
slump, plunge
poszybować w górę
start learning
rocket, soar
stopniowo, równomiernie
start learning
steadily
gwałtownie
start learning
suddenly, sharply
stopa bezrobocia
start learning
unemployment rate
ogłosić wyrok
start learning
announce the verdict
zostać oskarżonym o coś
start learning
be charged with sth
kara śmierci
start learning
capital punishment, death penalty
praca społeczna
start learning
community service
przyznawać się do czegoś
start learning
confess to sth
uznać kogoś winnym popełnienia (jakiegoś przestępstwa)
start learning
convict sb of a crime
kara cielesna
start learning
corporal punishment
sprawa w sądzie
start learning
court case
uznać kogoś winnym czegoś
start learning
find sb guilty of
dostać/ płacić grzywnę, mandat
start learning
get / pay a fine
ujść na sucho
start learning
get away with sth
surowa kara
start learning
harsh punishment
niewinny
start learning
innocent
sędzia
start learning
judge
ława przysięgłych
start learning
jury
śmiertelny zastrzyk
start learning
lethal injection
kara dożywocia
start learning
life imprisonment
kara więzienia
start learning
prison sentence
ukarać, kara za coś
start learning
punish, punishment for sth
wyrok
start learning
sentence
skazać kogoś na coś
start learning
sentence sb to sth
wyrok w zawieszeniu
start learning
suspended sentence
podać kogoś do sądu
start learning
take sb to court
mandat
start learning
traffic ticket
mieć proces
start learning
go on trial

You must sign in to write a comment