14.04.2012 4

 0    117 flashcards    aisabniebo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być do kogoś uprzedzonym
start learning
to be prejudiced against sb
tępy, ćmiący ból
start learning
a dull pain
jedź ostrożnie!
start learning
drive carefully!
piękny stąd widok!
start learning
a great view of here!
jak długo zajmuje dotarcie tam?
start learning
how long does it take to get there?
bezowocny, nieudany np. plan
start learning
unsuccessful
być winnym
start learning
guilty
cofnąć zegarek
start learning
to turn back a clock
niewinny
start learning
innocent
najmniejsze z twoich zmartwień
start learning
the least of your problems
grzywka
start learning
fringe, der Pony
spełnić się np. marzenie
start learning
to come true
chodźmy tam razem
start learning
let`s go there together
życiowa szansa
start learning
the chance of a lifetime
jak to daleko?
start learning
how far is it?
napięty harmonogram
start learning
a tight schedule
kuter rybacki
start learning
fisherman boat
teraz widzę mój błąd i żałuję tego
start learning
now I see my error and I regret it
dokształcać się
start learning
to supplement one`s education
zjedzmy coś
start learning
let`s grab a bite
zniszczyć konkurencję
start learning
to crush the competition
jednogłośnie, jednomyślnie
start learning
unanimously
zachowanie
start learning
behaviour
przerwać w połowie zdania
start learning
to stop in mid-sentence
uzyskać remis
start learning
to get a draw
dawać komuś równe szanse
start learning
to give sb a fair crack of the whip
najmniejsze zło
start learning
least worst
żyjący dowód na coś
start learning
a living proof of sth
sprzęt, urządzenie
start learning
equipment
zapłacić z góry
start learning
to pay ahead
pochylić się do przodu
start learning
to lean forward
założyć firmę
start learning
to establish a company
przygoda
start learning
adventure
bierzmowanie
start learning
confirmation
kabaczek
start learning
a marrow
malwa
start learning
hollyhock
przypuszczam, że masz rację
start learning
I suppose you`re right
rozmowa na koszt odbierającego
start learning
collect call
choroba
start learning
disease
wiolonczela
start learning
cello
wycieraczka samochodowa
start learning
windscreen wiper
jak dostać się do Belleville?
start learning
how to get to Belleville?
kiedyś...
start learning
once upon a time
pić czyjeś zdrowie
start learning
to drink to sb`s health
jednocześnie
start learning
at the same time, moment
pięknie
start learning
beautifully
Glotze, tv
start learning
telly
zaraz, od razu
start learning
at once
niegrzeczny, nieuprzejmy
start learning
impolite
zrobić ci kawę?
start learning
can I get you a coffee?
kok, kucyk
start learning
ponytail
zrozumieć coś
start learning
to see the light
zostać olśnionym
start learning
to become enlightened
uzyskać stopień doktora
start learning
to become a doctor
bilet w dwie strony
start learning
return ticket
chodaki
start learning
clogs
rozmokły, rozmoknięty
start learning
soggy
podekscytowany czymś
start learning
to be thrilled about sth
założę się, że 2x
start learning
I bet that, my bet is that
ograniczać np. wolność
start learning
restrict
sprzęt gospodarstwa domowego 2x
start learning
household, domestic appliances
podrobiony, sztuczny
start learning
fake
moim skromnym zdaniem
start learning
in my humble opinion
zatrzymać się, by złapać oddech
start learning
to stop, to pause for breath
szpak
start learning
starling
jednorożec
start learning
unicorn
idź śmiało w kierunku twoich marzeń!
start learning
go confidently in the direction of your dreams!
stracić cierpliwośc
start learning
to lose patience
nie namawiaj go do złego!
start learning
don`t encourage him in bad habits!
merdać ogonem
start learning
to wag
piekące oczy, skóra
start learning
burning
zakłopotanie
start learning
embarrassment
często 2x
start learning
frequently, often
zdiagnolizować problem
start learning
to diagnose a problem
zaparkowałam za rogiem
start learning
I parked around the corner
publicznie
start learning
publicly
kasować bilet
start learning
to punch a ticket
fenkuł
start learning
fennel
być na zajęciach
start learning
to be in class
wyblakły
start learning
faded
legowisko, kryjówka zwierzęcia
start learning
lair
nieporozumienie
start learning
misunderstanding
beton, betonowy
start learning
concrete
żyletka
start learning
razor blade
rzeź
start learning
carnage
warczeć
start learning
to growl
wymienić opinie
start learning
to swap opinions
zapalić papierosa
start learning
to light a cigarette
zgasić papierosa
start learning
to put out a cigarette
odgrywać rolę
start learning
to play the role
skrót
start learning
contraction
spokojnie możesz mnie pytać
start learning
don`t hesitate to ask me
czarno-biały
start learning
black-and-white
wieloryb
start learning
whale
kieliszek do jajka
start learning
eggcup
co będzie jak zapomnę?
start learning
what if I forget?
świt
start learning
daybreak
być winnym czegoś
start learning
to be blame for sth
skok do wody
start learning
plunge
oddać skok do wody
start learning
to take a plunge
wrażliwy na wstrząsy
start learning
sensitive for movement
punkt widzenia
start learning
point of view
złapać psa za obrożę
start learning
to grab a dog by the collar
usunąć przeszkodę
start learning
to remove an obstacle
obroża
start learning
collar
szufelka
start learning
dustpan
brak czasu
start learning
lack of time
jedli w kompletnej ciszy
start learning
they ate in complete silence
plama
start learning
stain, spot
mówiąc najdelikatniej
start learning
to say the least
spiskowanie, konspiracja
start learning
plotting
cztery tygodnie płatnego urlopu
start learning
four weeks holiday with pay
mit
start learning
myth
kariera
start learning
career
maltretować zwierzęta
start learning
to ill-treat the animals
klient
start learning
customer
rozbić gang
start learning
to break up a gang

You must sign in to write a comment