14. Państwo i Społeczeństwo

 0    226 flashcards    damianglogowski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
aresztować
start learning
arrest
podpalenie, podpalacz
start learning
arson, arsonist
napad
start learning
assault
zaatakować kogoś nożem
start learning
attack sb with a knife
szantażować, szantaż, szantażysta
start learning
blackmail, blackmailer
złamać prawo
start learning
break the law
włamywać się, kradzież z włamaniem, włamywacz
start learning
burgle, burglary, burglar
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
handel narkotykami, handlarz narkotyków
start learning
drug dealing, drug dealer
pijany kierowca
start learning
drunk driver
dowody
start learning
evidence
pseudokibic
start learning
football hooligan
fałszować, fałszerstwo, fałszerz
start learning
forge, forgery, forger
oszustwo, oszust
start learning
fraud, fraudster
mieć alibi
start learning
have an alibi
porwać samolot, porywacz samolotu
start learning
hijack, hijacker
prowadzić dochodzenie, dochodzenie
start learning
investigate, investigation
trzymać kogoś w areszcie
start learning
keep sb in custody
porywać, porwanie, porywacz
start learning
kidnap, kidnapping, kidnaper
(mniejsze / poważne) wykroczenie
start learning
(minor / serious) offence
napaść i obrabować, napad uliczny, bandyta uliczny
start learning
mug, mugging, mugger
mordować, morderstwo
start learning
murder, murderer
drobne wykroczenie
start learning
petty crime
kradzież kieszonkowa, kieszonkowiec
start learning
pickpocketing, pickpocket
posterunek policji
start learning
police station
zgwałcić, gwałciciel
start learning
rape, rapist
ukraść coś komuś, napad, złodziej
start learning
rob sb of sth, robbery, robber
kraść w sklepie, kradzież w sklepie, złodziej sklepowy
start learning
shoplift, shoplifting, shoplifter
przemycać, przemyt, przemytnik
start learning
smuggle, smuggling, smuggler
kraść
start learning
steal
podejrzany
start learning
suspect
brać łapówkę
start learning
take a bribe
terroryzm, terrorysta
start learning
terrorism, terrorist
kradzież, złodziej
start learning
theft, thief
ofiara
start learning
victim
przemoc
start learning
violetce
świadek
start learning
witness
ogłosić wyrok
start learning
announce the verdict
zostać oskarżonym o coś
start learning
be charged with sth
kara śmierci
start learning
capital punishment, death penalty
praca społeczna
start learning
community service
przyznawać się do czegoś
start learning
confess to sth
uznać kogoś winnym popełnienia (jakiegoś przestępstwa)
start learning
convict sb of (a crime)
kara cielesna
start learning
corporal punishment
sprawa w sądzie
start learning
court case
uznać kogoś winnym czegoś
start learning
find sb guilty of
dostać / płacić grzywnę, mandat
start learning
get / pay a fine
uniknąć (np. kary), ujść na sucho
start learning
get away with sth
surowa kara
start learning
harsh punishment
niewinny
start learning
innocent
sędzia
start learning
judge
ława przysięgłych
start learning
jury
śmiertelny zastrzyk
start learning
lethal injection
kara dożywocia
start learning
life imprisonment
kara więzienia
start learning
prison sentence
ukarać, kara (za coś)
start learning
punish, punishment (for sth)
wyrok
start learning
sentence
skazać kogoś na coś
start learning
sentence sb to sth
wyrok w zawieszeniu
start learning
suspended sentence
podać kogoś do sądu
start learning
take sb to court
mandat
start learning
traffic ticket
proces (mieć proces)
start learning
trial (go on trial)
granica państwa
start learning
border, frontier
granica wewnątrz państwa
start learning
boundary
obywatel, obywatelstwo
start learning
citizen, citizenship
dyktatura, dyktator
start learning
dictatorship, dictator
emigrować, emigracja
start learning
emigrate, emigration
obcokrajowiec
start learning
foreigner
ojczyzna
start learning
homeland, homecountry
imigracja
start learning
immigration
polityka imigracyjna
start learning
immigration policy
niezależność, niepodległość
start learning
independence
mieszkaniec
start learning
inhabitant
królestwo
start learning
kingdom
monarchia
start learning
monarchy
naród, narodowość
start learning
nation, nationality
hymn narodowy
start learning
national anthem
flaga narodowa
start learning
national flag
naród
start learning
(the) people
azyl polityczny
start learning
political asylum
liczba ludności
start learning
population
uchodźca
start learning
refugee
region, regionalny
start learning
region, regional
republika
start learning
republic
rodzina królewska
start learning
royal family
state
start learning
państwo, stan
aktywista
start learning
activist
ambasador
start learning
ambassador
ustawa
start learning
bill
wprowadzać ustawę
start learning
bring in / introduce a law
pracownik służb publicznych
start learning
civil servant
Kongres
start learning
Congress (US)
członek, członkini Kongresu
start learning
Congressman, Congresswoman (US)
konserwatywny
start learning
conservative
okręg wyborczy
start learning
constituency
konstytucja
start learning
constitution
debata
start learning
debate
demokracja, demokratyczny, demokrata
start learning
democracy, democratic, democrat
demonstrować, demonstracja
start learning
demonstrate, demonstration
dyplomata
start learning
diplomat
ambasada
start learning
embassy
tworzyć rząd
start learning
form the government
wybory (powszechne / lokalne)
start learning
(general / local) election
głowa państwa
start learning
head of state
Izba Gmin (UK)
start learning
House of Commons
Izba Lordów (UK)
start learning
House of Lords
Izba Reprezentantów (US)
start learning
House of Representatives
król, królowa
start learning
king, queen
lewicowy
start learning
left-wing
ustawodawstwo
start learning
legislation
liberalny
start learning
liberal
samorząd
start learning
local government
izba (niższa / wyższa)
start learning
(lower / upper) house
Ministerstwo Obrony Narodowej
start learning
Ministry of Defence
Ministerstwo Finansów
start learning
Ministry of Finance
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
start learning
Ministry of Home Affairs
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
start learning
Ministry of Foreign Affairs
członek parlamentu (UK)
start learning
MP = Member of Parliament
opozycja
start learning
opposition
parlament
start learning
parliament
członek partii
start learning
party member
polityka dotycząca czegoś
start learning
policy on sth
lider polityczny
start learning
political leader
partia polityczna
start learning
political party
system polityczny
start learning
political system
polityka
start learning
politics
prezydent
start learning
president
premier
start learning
Prime Minister (PM)
referendum
start learning
referendum
reforma
start learning
reform
zrezygnować ze stanowiska
start learning
resign from post
prawicowy
start learning
right-wing
rządzić krajem
start learning
rule the country
wywiad
start learning
(the) secret service, (the) intelligence service
senat (US)
start learning
Senate
kadencja
start learning
term
radny
start learning
town councillor
rada miejska
start learning
town / city council
ratusz
start learning
town hall
głosować na kogoś
start learning
vote (for) sb
stopa bezrobocia
start learning
unemployment rate
gwałtownie
start learning
suddenly / sharply
stopniowo, równomiernie
start learning
steadily
poszybować w górę
start learning
soar, rocket
gwałtownie spadać
start learning
slump, plunge
nieznacznie
start learning
slightly
pozostać na tym samym poziomie
start learning
remain stable
produkcja
start learning
production
inflacja
start learning
inflation
wzrastać
start learning
go up, increase, rise
tendencja gospodarcza
start learning
economic trend
spaść
start learning
drop
obniżyć się, spaść
start learning
decrease, fall, go down
nieuzbrojeni cywile
start learning
unarmed civilians
zamachowiec samobójca
start learning
suicide bomber
ponieść duże straty
start learning
suffer heavy losses
nie trafić w cel
start learning
miss the target
złożyć broń
start learning
lay down one's arms
przeprowadzić ataki terrorystyczne
start learning
launch terrorist attacks
najechać, inwazja, najazd
start learning
invade, invasion
wprowadzić godzinę policyjną
start learning
impose a curfew
siły partyzanckie
start learning
(the) guerilla forces
wystrzelić z pistoletu maszynowego
start learning
fire the machine gun
czystka etniczna
start learning
ethnic cleansing
zapewniać bezpieczeństwo narodowe
start learning
ensure national security
popełnić ludobójstwo
start learning
commit genocide
zostać jeńcem wojennym
start learning
become a prisoner of war
siły zbrojne
start learning
(the) armed forces
synagoga
start learning
synagogue
ksiądz
start learning
pray, prayer
papież
start learning
pope
prawosławny
start learning
orthodox
zakonnica
start learning
nun
muzułmanin, muzułmański
start learning
Muslim
meczet
start learning
mosque
zakonnik
start learning
monk
zakon męski
start learning
monastery
Koran
start learning
(the) Koran
Żyd, żydowski
start learning
Jew, Jewish
wiara
start learning
faith
zakon żeński
start learning
convent
kościół
start learning
church
chrześcijanin, chrześcijański
start learning
Christian
katolik, katolicki
start learning
Catholic
katedra
start learning
cathedral
biskup
start learning
bishop
Biblia
start learning
(the) Bible
siła robocza
start learning
workforce
tracić pieniądze
start learning
waste money
odnieść sukces
start learning
be successful
czarny rynek
start learning
black market
budżet
start learning
budget
drobne pieniądze
start learning
change
kryzys
start learning
depression
spadek gospodarczy
start learning
economic decline
wzrost gospodarczy
start learning
economic growth
finanse
start learning
finance
gospodarka wolnorynkowa
start learning
free-market economy
fundusz
start learning
fund
dostać kredyt
start learning
get credit
zbankrutować
start learning
go bankrupt, go out of business
(rosnąca / słabnąca) gospodarka
start learning
(growing / slowing) economy
mieć długi
start learning
have debts
dochód
start learning
income
przemysł
start learning
industry
inwestować w coś, inwestycja
start learning
invest in sth, investment
zrobić interes, dojść do porozumienia
start learning
make a deal
ponieść straty
start learning
make a loss
przynieść zysk
start learning
make a profit
rynek
start learning
market
płacić podatki
start learning
pay taxes
płatność
start learning
payment
stopa inflacji
start learning
rate of inflation
recesja
start learning
recession
zakładać firmę
start learning
set up a company
deficyt handlowy
start learning
trade deficit
szlachetny cel
start learning
worthy cause
zgłosić się jako wolontariusz do czegoś
start learning
volunteer to do sth
wolontariusz
start learning
volunteer
rozwiązywać konflikty
start learning
resolve conflict
zbierać pieniądze na coś
start learning
raise money for sth
promować edukację
start learning
promote education
wystosować apel
start learning
launch an appeal
dawać pieniądze na cele dobroczynne
start learning
donate money to charity
organizować zbiórkę pieniędzy
start learning
do fundraising
prowadzić kampanię na rzecz praw człowieka
start learning
campaign for human rights

You must sign in to write a comment