13 listopada nowe

 0    40 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
technika (dziedzina)
start learning
technics
eksploracja
start learning
exploration
przeinstalować system
start learning
reinstall the system
wyraźnie, jasno
start learning
explicitly
teoretyczny, akademicki
start learning
academic
latający spodek
start learning
flying saucer
receptor
start learning
receptor
biotechnologia
start learning
biotechnology
bodziec
start learning
impetus
pozaziemski
start learning
extraterrestrial
ewolucyjny
start learning
evolutionary
twierdzenie
start learning
assertion
mikstura
start learning
concoction
niespójny
start learning
incoherent
rozróżniać, odróżniać
start learning
differentiate
trudny do rozwiązania (problem); krnąbrny (o dziecku); nieustępliwy
start learning
intractable
spożycie, zużycie
start learning
intake
niewystarczający
start learning
insufficient
palny (np. gaz)
start learning
flammable
nierozwiązywalny (problem); nierozpuszczalny
start learning
insoluble
dyfuzja
start learning
diffusion
opar
start learning
fume
nieostrożny
start learning
incautious
zawiły, złożony, skomplikowany
start learning
intricate
rtęć
start learning
mercury
wystawienie, naświetlenie (rzeczownik)
start learning
exposure
nie do pokonania, nie do przezwyciężenia
start learning
insuperable
niedokładny, nieścisły
start learning
inaccurate
lakmus
start learning
litmus
kapać, lać kroplami
start learning
drip
ołów
start learning
lead
wapno
start learning
lime
długofalowy
start learning
long-wave
chlor
start learning
chlorine
zastygnąć, zakrzepnąć (o cieczy)
start learning
congeal
zrozumienie, pojmowanie
start learning
comprehension
nawilżający
start learning
moisturising
jądro
start learning
nucleus
krystalizować
start learning
crystallise
intensywność, nasilenie
start learning
intensity

You must sign in to write a comment