(12) Distribution & Promotion – zadania

 0    24 flashcards    crajsis
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zakres uwagi, długość koncentracji uwagi
Małe dzieci mają dość słabą zdolność skupienia uwagi.
start learning
attention span
Young children have quite short attention spans.
fragmentacja / rozdrobnienie (np. rynku, reklamy w środkach przekazu)
start learning
fragmentation
wystawa sklepowa
start learning
in-store display
advertisement in a shop designed to catch a customer's eye
marne grosze
start learning
peanuts
informal
biuro podróży, organizator wycieczek
start learning
tour operator
odsprzedawać coś komuś
Planowali kupić grupę, zrestrukturyzować ją i odsprzedać.
start learning
sell sth on to sb
They planned to buy the group, restructure it, and sell it on.
mydlany, śliski
start learning
soapy
containing soap, or covered with soap
piwo z beczki (tradycyjnie warzone)
British English
start learning
real-ale
browar (miejsce warzenia piwa)
start learning
brewery
a company that makes beer or a factory where beer is made
połączenie się partnerów biznesowych (fuzja)
start learning
a tie-up
ochlapus, pijak
start learning
boozer
a person who drinks a lot
chlać, żłopać, pić łapczywie
infml
start learning
to swill
to quickly drink a large amount of something, especially alcohol
jednakowy (np. rozmiar, kolor)
Skutkiem byłby jednolity standard w całym kraju.
start learning
uniform
The effect would be a uniform standard across the country.
zazębiać się, pasować do siebie
Członkowie drużyny nie pasowali do siebie.
start learning
to mesh (together)
The members of the team didn't mesh.
wyskakiwać, pojawić się
Twoje nazwisko padło raz czy dwa.
start learning
to pop up
Your name popped up once or twice.
przenikać, wypełniać, przesiąkać
Drewno przesiąkło wilgocią.
start learning
to permeate
Damp has permeated the wood.
awantura, kłótnia o coś
Para tak bardzo się kłóciła, że postanowiła się rozstać.
start learning
a row over sth
The couple had so many rows they decided to split up.
współmałżonek, małżonek, małżonka
Czy rozliczasz się z podatku dochodowego razem ze współmałżonkiem?
start learning
a spouse
Do you pay income tax with your spouse?
co drugi / występujący na przemian
Zażywaj te pigułki co drugi dzień.
start learning
alternate
Take this pill on alternate days.
sprzeczność, niezgodność (np. kultur)
Widzę tutaj sprzeczność interesów.
start learning
clash (e.g. of cultures)
I'm seeing a clash of interests here.
na przykład
Oni sprzedają wiele rzeczy, na przykład, przybory biurowe.
start learning
for instance
They sell many things, for instance, office supplies.
wysyłać, delegować (np. do pracy)
Oddelegowałem go do pracy w Niemczech, bo potrzebowaliśmy tam kogoś.
start learning
be posted to somewhere
I posted him to work in Germany because we needed someone to be there.
pomysłowość
Amerykańska pomysłowość jest znana na całym świecie.
start learning
ingenuity
The American ingenuity is famous throughout the world.
złowieszczy, złowrogi
Te ciemne chmury wyglądają złowieszczo.
start learning
ominous
The dark clouds look ominous.

You must sign in to write a comment