11.3 The handicapped

 0    52 flashcards    olga2016
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ulec wypadkowi
start learning
to meet with an accident
kalectwo
start learning
physical deformity
zaburzenia umysłowe
start learning
mental disorders
upośledzeni
start learning
handicapped
wsparcie
start learning
support
litość
start learning
pity
członek społeczeństwa
start learning
member of society
rozwijać swoje zdolności i umiejętności
start learning
develop one's skills and abilities
niepełnosprawni ludzie
start learning
disabled people
czuć się zbytecznym
start learning
feel redundant
być odrzuconym przez społeczeństwo
start learning
be rejected by society
odpowiednie zajęcie
start learning
suitable occupation
warsztat
start learning
a workshop
zakład przemysłowy
start learning
plant
poprawić się
start learning
improve
sprawny
start learning
fit
podjazd dla wózków inwalidzkich
start learning
ramp
wózek inwalidzki
start learning
a wheelchair
samochód inwalidzki
start learning
invalid car
możliwość poruszania
start learning
mobility
miłośnik
start learning
fan
pływanie
start learning
swimming
kąpiel
start learning
bathing
przejmować się czymś
start learning
bother about something
skoczyć do wody
start learning
to jump into the water
przyjść do siebie
start learning
come round
zostać sparaliżowanym
start learning
become paralyzed
pas
start learning
waist
runąć
start learning
collapse
bolesny
start learning
painful
poradzić sobie z czymś
start learning
cope with something
upośledzenie
start learning
handicap
upośledzony fizycznie / umysłowo
start learning
physically / mentally handicapped
opóźniony umysłowo
start learning
mentally retarded
porażenie mózgu
start learning
cerebral palsy
głuchy
start learning
deaf
niemy
start learning
dumb
głuchoniemy
start learning
deaf-mute
niewidomy
start learning
blind
kaleki
start learning
crippled
zachorować na
start learning
to fall ill with
inwalida
start learning
invalid
ułomny, kaleki
start learning
cripple
chodzić o kul
start learning
walk on crutches
autyzm
start learning
autism
głuchota
start learning
deafness
padaczka
start learning
epilepsy
ślepota
start learning
blindness
sprawność fizyczna
start learning
physical fitness
sprawność umysłowa
start learning
mental fitness
uszkodzenie
start learning
impairment
uszkodzenie wzroku / słuchu
start learning
visual / hearing impairment

You must sign in to write a comment