11. Świat przyrody - The Environment: Protecting the environment, Action for environment sustainability

 0    31 flashcards    nicky007
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
alternatywne źródła energii
start learning
alternative energy sources
(produkty) ulegające biodegradacji
start learning
biodegradable (products)
wprowadzić bardziej surową kontrolę (czegoś)
start learning
bring (sth) under stricter control
ścieżka rowerowa
start learning
cycle path
miara emisji dwutlenku węgla
start learning
carbon footprint
niewydzielający dwutlenku węgla
start learning
carbon neutral
ekologiczny
start learning
eco-friendly
działacz ekologiczny
start learning
ecological activist
oświetlenie energooszczędne
start learning
energy-saving lighting
przyjazny dla środowiska
start learning
environmentally friendly
produkty ekologiczne
start learning
green products
żywność produkowana lokalnie
start learning
locally grown food
żywność ekologiczna
start learning
organic food
stopniowo (coś) eliminować z użycia
start learning
phase (sth) out
recykling
start learning
recycling
przywrócić naturalną równowagę
start learning
redress the natural balance
zmniejszać zagęszczenie ruchu
start learning
reduce traffic congestion
energia odnawialna
start learning
renewable energy
benzyna bezołowiowa
start learning
unleaded petrol, lead-free petrol
rezerwat przyrody1
start learning
wildlife reserve
rezerwat przyrody2
start learning
wildlife sanctuary
energia wiatru
start learning
wind power
oszczędzać wodę i energię
start learning
conserve water and energy
używać [czegoś] mniej
start learning
consume less
zrównoważony rozwój
start learning
environmental sustainability
wytwarzać mniej zanieczyszczeń
start learning
generate less pollution
obniżyć emisję dwutlenku węgla
start learning
lower/reduce CO2 emissions
zminimalizować swój wpływ na środowisko
start learning
minimise one's impact on the environment
sadzić drzewa
start learning
plant trees
sortować odpady
start learning
sort rubbish
używać transportu publicznego
start learning
use public transport

You must sign in to write a comment