11-12 units

 0    147 flashcards    ag2mgr
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

ubezpieczyć
start learning
insurable

obowiązkowy
start learning
obligatory

opcjonalny, nieobowiązkowy
start learning
optional

z pewnością, na pewno
start learning
certainly

prudent

własność
start learning
property

cover

przyczyna, powód
start learning
caused

suffer

związane z pracą
start learning
work-related

wtrącić, poślizgnąć
start learning
slip

case

udowadniać
start learning
prove

zaniedbanie
start learning
negligence

failure

enough


również, ponadto
start learning
also

odszkodowanie
start learning
indemnity

zaskarżać
start learning
sue

costly

poradzić, doradzić
start learning
advising


lawyer

przyznać odszkodowanie
start learning
court awards

przekraczać
start learning
exceed

figure

okoliczniść, fakt
start learning
circumstances

wykluczenie
start learning
exclusion

clause

wygaśnięcie
start learning
expiry

odnowienie
start learning
renewal notice

bezpośrednio
start learning
directly

among

rozszczenia, pretensja
start learning
claims

wypełnić
start learning
fill

podejrzany
start learning
suspect

ubezpieczony poniżej wartości
start learning
underinsured

twierdzić
start learning
claiming

wyznaczać
start learning
appoint

rzeczoznawca (claims adjuster)
start learning
adjuster

receive

ubezpieczenie firmy ubezpieczeniowej w innej
start learning
reinsurance

dostarczać, zapewniać
start learning
provide

sobie, siebie
start learning
themselves

merger

przejęcie
start learning
acquisition

uczestnik, konkurent
start learning
competitor

demand

grozić, straszyć, zagrażać
start learning
threaten

breakdown

chain

issue


brak czegoś
start learning
lack of sb

przepływ gotówki
start learning
cash flow

płynność
start learning
liquidity

dług nieściągalny
start learning
bad debt

opłata, koszt
start learning
charge

defraudacja, malwersacja
start learning
embezzlement

ustawodawstwo
start learning
legislation

zgodność, uległość
start learning
compliance

sensible

wykroczenie
start learning
malpractice

deliberately

przypomnienie
start learning
reminder

wydawać, poluzować linię
start learning
pay out

przestrzegać, podporządkować się
start learning
obeying

dispute

rozstrzygać
start learning
settle

considerable, znaczący
start learning
significant

przyznać się
start learning
admit

avoid

plan awaryjny
start learning
contingency plan

ograniczenie złego wpływu
start learning
damage limitation

eskalacja procedury
start learning
escalation procedure

narażony na ryzyko
start learning
exposure to risk

działanie naprawcze
start learning
remedial action

oszacowanie ryzyka
start learning
risk assessment

podejmowanie ryzyka
start learning
risk-taking

olśnienie
start learning
brainstorm

wyjaśnić
start learning
clarify

plan awaryjny
start learning
back-up plan

wymagać, włączyć
start learning
involve

początkowy
start learning
initial

działania
start learning
measures

pogarszać się
start learning
deteriorate

crisis

wydarzyć się
start learning
happen


do, w, o, przez, na
start learning
into

plant, duża fabryka
start learning
factory

specjalistyczna fabryka
start learning
mill

wiązane z
start learning
associate

ważny, główny
start learning
major

bez wahania, z łatwością
start learning
readily

available

coal

labour

śródlądowy, wewnętrzny
start learning
inland

canal, droga wodna, kanał
start learning
waterway

robotnik fizyczny
start learning
blue-collar

związki zawodowe
start learning
unions

during

bezproduktywny
start learning
unprofitable

coraz częściej
start learning
increasingly

przestarzały
start learning
outdated

złącznik
start learning
switch

zbliżąć się, podchodzić
start learning
approach

pojawiać się
start learning
emerge

powszechny, zwykły
start learning
common

inwentaryzacja
start learning
inventory

skuteczność
start learning
efficiency

through

uproszczenie
start learning
simplification

concept

istota, sedno
start learning
core

rozwijać się
start learning
evolve

szeroki, bogaty wybór
start learning
wider

scope

beverages

dostosowanie
start learning
customization

upraszczać
start learning
simplify

branchsewage

zanieczyszczenia
start learning
pollution

wywóz odpoadów
start learning
waste disposal

przędzalnia
start learning
cotton mill

steelmaker

substancja
start learning
substance

szczególny
start learning
particular


uwolnić sb od czegoś
start learning
rid of sb

ekonamia skali
start learning
economies of scale

forma, walcownia, pleśń
start learning
mould

reliabilityaktualizacja
start learning
upgrade

działający
start learning
up and running

siła robocza
start learning
workforce

ludzka siła robocza
start learning
manpower

słabo, kiepsko
start learning
poorly

pracownik biurowy
start learning
white-collar

bezużyteczny
start learning
useless


You must sign in to write a comment