10_04_2013

 0    26 flashcards    pkempkiewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zaleta, coś pozytywnego
Największą zaletą tego domu jest to, że jest na wsi.
start learning
advantage
The biggest advantage of this house is that it's in the countryside.
wada, coś negatywnego
Ten plan miał wiele zalet i wad
start learning
disadvantage
This plan had many advantages and disadvantages.
zdegustowany, zniesmaczony
start learning
disgusted
obrzygliwe
start learning
disgusting
przybywać do miasta, do kraju
start learning
to arrive IN + city, country
przybywać do jakiegoś budynku (szkoły, uniwerku)
start learning
to arrive AT + building (school, university)
przybywać do domu
start learning
to arrive HOME
irytujący
start learning
annoying
popisywać się
Przestać się popisywać.
start learning
to show off
Stop showing off.
Ona zawsze na mnie krzyczy
start learning
She's always shouting AT me.
He's / She's/ You're + ALWAYS + ing - wyrażam irytację
Myślę, że Alex jest jedną z najbardziej irytujących osób jakie spotkałem.
start learning
I think Alex is one of the most annoying people I've ever met.
zażenowany, zawstydzony
start learning
embarrassed
raczej
start learning
rather
Powinienieś uczyś się więcej.
start learning
You ought to learn more.
powinieneś
start learning
should - ought to
Powinieniem był mu pomóc.
start learning
I should have helped him.
On powinien był kupić ten samochód.
start learning
He should have bought that car. He ought to have bought that car
JA powinienem był mu pomóc (o)
start learning
I ought to have helped him.
żałować
Żałuję, że pomogłem mojemu sąsiadowi.
start learning
to regret
I regret helping my neighbour.
Ona żałuje, że poszła na spotkanie z nim.
start learning
She regrets going to the meeting with him.
Ona żałuje, że nie poszła na spotkanie z nim.
start learning
She regrets NOT going to the meeting with him.
Żałuję, że nie pomogłem mojemu sąsiadowi.
start learning
I regret NOT helping my neighbour.
Ona nie żałuje, że nie poszła na spotkanie z nim.
start learning
She doesn't regret not going to the meeting with him.
stracić panowanie nad sobą
start learning
to lose one's temper
Żałuję że straciłem panowanie nad sobą ostatniej nocy
start learning
I regret losing my temper last night.
Nie powinieniem był starcić panowania nad sobą minionej nocy.
start learning
I shouldn't have lost my temper last night.

You must sign in to write a comment