109 Powtórka starsze ciąg dalszy

 0    58 flashcards    rlach
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
upewnić się
start learning
make sure
prawdziwy
start learning
truly
taki
start learning
such
próbować
start learning
keep trying
należeć
start learning
belong
utrzymywać
start learning
maintain
wprowadzać, przedstawić
start learning
introduce
niespokojny, zaniepokojony
start learning
disturbed
odłożyć słuchawkę
start learning
phone on the hook
wybaczać, odpuszczać
start learning
forgive
rozlewać
start learning
spill
żal, ubolewanie, żałować
start learning
regret
przejście między fotelami, nawa boczna
start learning
aisle
cel, sens
start learning
purpose
katastrofa
start learning
disaster
wykonanie, spełnienie
start learning
performance
wiwat, okrzyk radości
start learning
cheer
odpowiedź, reakcja
start learning
response
a niech to
start learning
that is a nuisance
góra, szczyt
start learning
mount
wzgórze
start learning
hill
w warunkach naturalnych
start learning
in the wild
w szczególności
start learning
particularly
przestępca
start learning
robber
kopać, zakopać, zakopywać
start learning
dig
koparka
start learning
digger
ilość, szkoda
start learning
pity
jaka szkoda
start learning
what a pity
osiągać, odnosić, archiwum
start learning
achieve
rozwiązywać
start learning
solve
przekroczyć
start learning
exceed
transakcja
start learning
deal
arkusz kalkulacyjny
start learning
spredheet
ostateczny nieprzekraczalny termin
start learning
deadline
wyjaśniać, tłumaczyć
start learning
explaine
tworzyć, sprawiać
start learning
create
inwestować, poświęcać
start learning
invest
wybaczać, usprawiedliwiać
start learning
excuse
przyśpieszenie
start learning
speed up
wywierać, oddziaływać
start learning
affect
płeć, rodzaj
start learning
gender
poziom
start learning
level
średni, przeciętny
start learning
average
wydarzenie
start learning
event
niespodzianka, zaskoczenie
start learning
surprise
zgodność, uległość
start learning
compliance
połączenie, łączyć
start learning
join
absolwent, promować, nadawać stopień naukowy
start learning
graduate
zaufanie, pewność, tajemnica
start learning
confidence
rozwijać, powstawać
start learning
develop
pojawiać się, zjawiać
start learning
appear
wzrok, widok
start learning
sight
odpowiedni, stosowny
start learning
appropriate
szczególny, wymagający
start learning
particular
nożyczki
start learning
scissors
niski, mały, głęboki
start learning
low
cieszyć się, lubić, używać
start learning
enjoy
zamożny
start learning
wealthy

You must sign in to write a comment