1.1.A. Personal details

 0    50 flashcards    swiniarskimichal
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dane personalne
start learning
personal details
długi
start learning
long
kręcony
ona ma kręcone włosy
start learning
curly
she has curly hair
kasztanowe włosy
on ma kasztanowe włosy
start learning
auburn hair
he has auburn hair
niebieskie oczy
ja mam niebieskie oczy
start learning
blue eyes
I have blue eyes
zadarty nos
on ma zadarty nos
start learning
turned-up nose
he has turned-up nose
piegowata twarz
ona ma piegowatą twarz
start learning
freckled face
she has freckled face
szczupły
start learning
slim
wysoki
start learning
tall
szkoła średnia
ja chodzę do szkoły średniej
start learning
secondary school
I go to secondary school
trzecia klasa
ja jestem w trzeciej klasie teraz
start learning
third form
I am in the third form now
ulubone przedmioty
moimi ulubonymi przedmiotami są...
start learning
favourite subjects
my favourite subjects are...
chemia
start learning
chemistry
biologia
start learning
biology
w przyszłości
w przyszłości chciałbym studiować medycynę
start learning
in the future
in the future I would like study medicine
duży dom
ja mieszkam w dużym domu
start learning
large house
I live in a large house
ogród
ja mieszkam w dużym domu z dużym ogrodem
start learning
garden
I live in a large house with a big garden
tuż poza
ja mieszkam tuż poza Krakowem
start learning
just outside
I live just outside Cracow
rodzice
ja mieszkam z moimi rodzicami
start learning
parents
I live with my parents
starszy brat
ja mieszkam z moimi starszym bratem Tomem
start learning
elder brother
I live with my elder brother Tom
oboje
moi rodzicie oboje pracują
start learning
both
my parents both work
pielęgniarka
moja mama jest pielęgniarką
start learning
nurse
my mother is a nurse
lokalny szpital
moja mama jest pielęgniarką w lokalnym szpitalu
start learning
local hospital
my mother is a nurse at the local hospital
inżynieryk elektryk
mój taka jest inżynierem elektrykiem
start learning
electrical engineer
my father is an electrical engineer
przedsiębiorstwo państwowe
on pracuje dla dużego przedsiębiorstwa państwowego
start learning
national company
he works for a big national company
on ma 22 lata
start learning
he is twenty two
studiować matematykę
on studiuje matematykę na uniwersytecie w Krakowie
start learning
study mathematics
he studies mathematics at the University of Cracow
być w dobrych stosunkach z kimś
my jesteśmy w naprawdę dobrych stosunkach wzajemnie
start learning
to get on well with somebody
we get on really well with each other
wzajemnie
start learning
each other
liczyć na kogoś
ja mogę zawsze liczyć na niego
start learning
to count on somebody
I can always count on him
różnorodne zainteresowania
ja mam różnorodne zainteresowania
start learning
varied interests
I have varied interests
znudzony
ja nigdy nie jestem znudzony
start learning
bored
I am never bored
dwa razy w tygodniu
start learning
twice a week
uczęszczać na kurs niemieckiego
ja uczęszczam na kurs niemieckiego
start learning
to attend a German course
I attend a German course
średniozaawansowany
ja uczęszczam na kurs niemieckiego dla średniozaawansowanych studentów
start learning
intermediate
I attend a German course for intermediate students
podobnie jak wiele innych
podobnie jak wielu innych młodych ludzi
start learning
like many other
like many other young people
wolny czas
ja spędzam mój wolny czas
start learning
free time
I spend my free time
surfowanie po Internecie
ja spędzam mój wolny czas surfując po Internecie
start learning
surfing the Internet
I spend my free time surfing the Internet
spotykać przyjaciół
ja spędzam mój wolny czas spotykając przyjaciół
start learning
meeting friends
I spend my free time meeting friends
rozwiązywać krzyżówki
ja lubię rozwiązywać krzyżówki
start learning
doing crossword puzzles
I like doing crossword puzzles
chodzić na długie spacery
ja lubię chodzić na długie spacery z moim psem
start learning
going for long walks
I like going for long walks with my dog
szkolny chór
ona śpiewa w szkolnym chórze
start learning
school choir
she sings in the school choir
ćwiczyć jazdę konną
ona ćwiczy jazdę konną
start learning
to practise horse-riding
she practises horse-riding
od czasu do czasu
start learning
from time to time
szczególnie
ja szczególnie lubię...
start learning
especially
I especially like...
optymista
ja jestem optymistą
start learning
optimist
I am an optimist
mieć pozytywne podejście
ja mam pozytywne podejście do życia
start learning
to have a positive attitude
I have a positive attitude to life
słabe strony
moją słabą stroną są...
start learning
week points
my weak points are...
niecierpliwość
start learning
impatience
upór
start learning
stubbornness

You must sign in to write a comment