1.1. Family

 0    62 flashcards    iwonad93
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
do przyjęcia, akceptowany
start learning
acceptable
głowa rodziny
start learning
head of the family
pan i władca
start learning
master and ruler
prywatna własność
start learning
private property
zależny finansowo
start learning
financially dependent
rodzić i wychowywać dzieci
start learning
bear and rear children
wychowywać w dyscyplinie i posłuszeństwie
start learning
bring up in the discipline and obedience
nieślubne
start learning
out of wedlock
samotne, niezamężne matki
start learning
single unmarried mothers
nieślubne dzieci
start learning
illegitimate children
piętnowany
start learning
stigmatized
ledwie tolerowane
start learning
barely tolerated
społeczeństwo
start learning
society
Ruch Wyzwolenia Kobiet
start learning
Liberation Movement
wzmocniony
start learning
strengthened
tradycyjny wzór rodziny
start learning
traditional family pattern
ojciec żywiciel rodziny
start learning
bread-winning father
matka wychowująca dziecko
start learning
child-raising mother
rodzina, gospodarstwo domowe
start learning
household
para
start learning
couple
legislacja
start learning
legislation
nieoficjalny, swobodny
start learning
informal
niezamężna matka
start learning
single mother
niezamężna
start learning
unwed
rozwiedziona
start learning
divorced
przyznać opiekę nad dzieckiem
start learning
grant custody
samotny ojciec
start learning
single father
pary homoseksualistów
start learning
gay couples
nie do pomyślenia
start learning
unthinkable
różne związki
start learning
different relationships
małżeństwo
start learning
marriage
prawnie uznać
start learning
legally recognize
przystosować się do nowej rzeczywistości
start learning
adapt to the new reality
życie rodzinne
start learning
family life
mała rodzina
start learning
small family
założyć rodzinę
start learning
set up a family
nieformalny związek
start learning
free relationship
ślub cywilny
start learning
registry wedding
ślub kościelny
start learning
church wedding
rodzina czteroosobowa
start learning
family of four
rodzina wielodzietna
start learning
family with many children
członkowie rodziny
start learning
family members
rodzice
start learning
parents
ojczym
start learning
stepfather
macocha
start learning
stepmother
pasierbowie
start learning
stepchildren
pasierb
start learning
stepson
pasierbica
start learning
stepdaughter
brat przyrodni
start learning
step-brother
siostra przyrodnia
start learning
step-sister
bliźniak
start learning
twin
brat/siostra
start learning
sibling
rodzeństwo
start learning
siblings
dziadkowie
start learning
grandparents
wnuki
start learning
grandchildren
teściowie
start learning
parents-in-law
teść
start learning
father-in-law
teściowa
start learning
mother-in-law
zięć
start learning
son-in-law
synowa
start learning
daughter-in-law
szwagier
start learning
brother-in-law
szwagierka
start learning
sister-in-law

You must sign in to write a comment