1. Academic Vocabulary in Use - Key adjectives str. 16

5  1    56 flashcards    lusia_x
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przymiotnik
start learning
adjective
używany
start learning
useful
czy
start learning
whether
zwykle następuje
start learning
typically followed by
przyimek
start learning
preposition
podobne znaczenie
start learning
similar meaning
przeciwne znaczenie
start learning
Opposite meaning
wyjątek
start learning
extracts
rozwój
start learning
a development
wydajność
start learning
performance
pojmowany jako
start learning
Conceived as
w stosunku do
start learning
relative to
istotne dla
start learning
relevant to
ubogi
start learning
poor
naukowcy
start learning
scientists
odpowiednie
start learning
appropriate
niektóre odpowiedzi
start learning
Some of the responses to
nagatywny stosunek do
start learning
a negative attitude to
wspólne dla
start learning
Common to, suitable
szczególny stopień
start learning
particular degree
w porównaniu do
start learning
compared with
należeć do
start learning
belong to
udostępnione przez
start learning
shared by
sprawy
start learning
case
oparte na
start learning
based on
nie możemy
start learning
we cannot
nadużywanie narkotyków
start learning
drug abuse
rzadko
start learning
rarely
prosty problem
start learning
A simple issue
często, częściej
start learning
Frequently
rzeczownik
start learning
noun
główna przyczyna
start learning
te principal cause
pozorna rozbieżność
start learning
apparent discrapancy
potencjalny problem
start learning
potential problem
wydaje się
start learning
seems to
możliwe
start learning
possible
nagła
start learning
sudden
niepowodzenie
start learning
failure
rygorystyczna metodologia
start learning
Rigorous methodology
staranny
start learning
careful
upewnić się
start learning
make certain
konieczne warunki
start learning
Necessary conditions
streszczenie
start learning
an abstract
złożony
start learning
complex
okoliczności
start learning
circumstances
zarówno
start learning
both
ilościowy
start learning
quantitative
jakościowy
start learning
qualitative
zdobyć
start learning
gain
uzyskać
start learning
obtain
dokładny
start learning
an accurate
przyczyna
start learning
a causes
oszacowanie
start learning
assessment
czysto
start learning
purely
znaczący
start learning
significant
ilość
start learning
amount

You must sign in to write a comment