1-Where do you want to travel?

 0    79 flashcards    teachertom
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Hová szeretnél utazni?
start learning
Where would you like to travel?
az lenne a kérdésem hozzád, hogyan hova szeretnél elutazni?
start learning
my question to you is how do you want to go?
Én most fogok utazni Berlinbe
start learning
I'm going to Berlin now
oda is szeretnék menni de amúgy nagy vágyam Londonba utazzak
start learning
I'd like to go there too, but I have a longing to travel to London anyway
és lakjak is ott éveket, ha lehet.
start learning
and live there for years if possible.
És ha szabad megkéredeznem, akkor Berlinnek mi lenne a célja.
start learning
And if I'm free to ask, what would Berlin's purpose be.
Tehát inkább nyaralás tipusú vagy munka?
start learning
So are you more of a vacation type or a job?
tréningre megyek
start learning
I'm going to training
egy sales hacking training lesz ott a Climate-KIC nevű accelerator program keretében.
start learning
there will be a sales hacking training there as part of the Climate-KIC accelerator program.
most ehhez internet kell, hogy le tudjam fordítani
start learning
now this requires internet to translate
Létezik az Európai Unióban egy nagyon támogatott projekt.
start learning
There is a very supported project in the European Union.
Startup cégeket támogatnak sok pénzzel, illetve oktással,
start learning
Startup companies are supported with a lot of money and education,
ennek keretében megyek oda tanulni
start learning
this is where I go to learn
akkor hosszú távra tervezed a kintlétet.
start learning
then you plan to stay outside for the long term.
nagyon hosszú táv lesz
start learning
it will be a very long run
három nap
start learning
three days
akkor, akkor nem
start learning
then, then not
akkor röviden megoldod
start learning
then you will solve it briefly
Igen, most csak három napra megyek, amúgy nagy vágyam
start learning
Yeah, I'm only going to go for three days now, which is a longing for me anyway
hogy Londonban éljek
start learning
to live in London
De ezt nem tudom, hogy miért
start learning
But I don't know why
és szeretnék elutazni delhibe
start learning
and I want to go to Delhi
lehetőleg februárban
start learning
preferably in February
illetve chicagóba a Veggie Festre
start learning
and Chicago for Veggie Fest
az nyáron van, egy két napos rendezvény.
start learning
it is in the summer, a two-day event.
A világ legnagyobb vegetáriánus találkozója
start learning
The world's largest vegetarian meeting
azt hiszem, ennyi
start learning
I think that's it
Hát igazából engem Anglia vonz nagyon
start learning
Well, what really attracts me is England
mert ugye maga a brit nyelv
start learning
because it's the British language itself
az nekem ilyen nagyon dallamos
start learning
it's very melodic to me
és vonzanak ezek a vörös Téglás házak
start learning
and they are attracted to these red brick houses
illetve ugye a kedvenc együttesem a Beatles, az egyikek közül
start learning
and my favorite band, the Beatles, is one of them
hova szeretnétek elutazni?
start learning
where do you want to go?
Hát, leginkább olasz Olaszországba szeretnénk
start learning
Well, most of all we want Italy
merthogy nagyon szeretjük az olasz ételeket
start learning
because we love Italian food very much
én tanulok olaszul és nagyon szeretjük a tengert
start learning
I learn Italian and we love the sea very much
és esetleg a párodat?
start learning
and maybe your partner?
mi vonzza a leginkább?
start learning
what attracts you the most?
engem is Olaszország vonz
start learning
I am also attracted by Italy
Négy evig tanultam olaszul
start learning
I studied Italian for four years
és én is nagyon szeretem az olasz ételeket meg a tengert
start learning
and I really like Italian food and the sea
Úgyhogy nem hiába vagyunk egy pár.
start learning
no wonder we are a couple
Na Az nagyszerű
start learning
Well that's great
és esetleg munka, Valami Olaszországban?
start learning
and maybe work, Something in Italy?
dolgozni kint?
start learning
working abroad?
én most a Studio italianál Dolgozom mint angol-német Szakos tanár
start learning
I now work as a Studio English teacher at Studio Italian
Tehát nem lehetetlen hogy kint is fogok valamit keresni magamnak
start learning
So it's not impossible that I'm going to look for something out there
Szia, Lenne egy olyan kérdésem, hogy hova szeretnél elutazni
start learning
Hi, I'd like to ask you where you want to go
indonéziába, illetve délkelet Ázsiába
start learning
to Indonesia and Southeast Asia
és miért pont az lenne a cél?
start learning
and why would that be the goal?
Azért, mert a többi kontinens nagy reszén már voltam,
start learning
Because I've been to other continents,
és ott megyek nem jártam, úgyhogy szeretnék odamenni
start learning
and I'm not going there, so I want to go there
és ott videó blogot készíteni
start learning
and make a video blog there
és miről készülni a blog?
start learning
and what to make of a blog?
az ottaniak életéről, a kultúrárol, különbségekről
start learning
about the lives of those who live there, about the culture, about the differences
A sokszínűségről, az emberekről
start learning
About diversity, about people
én Tokelau szigetére szeretnék elutazni
start learning
I would like to travel to Tokelau
ez valahol Új Zéland és az amerikai kontinens között van
start learning
it is somewhere between New Zealand and the American continent
úgy új-Zélándhoz közelebb, es új-zélandhoz tartozik egyébként,
start learning
it's closer to New Zealand and belongs to New Zealand anyway,
és Erzsébet a királynő
start learning
and Elizabeth the Queen
hú nagyon sok mindent tudsz róla, és hogyhogy ez a különleges célpont?
start learning
wow, you know a lot about it, and why is this a special destination?
az ENSZ adatbázisaiban láttam
start learning
I saw it in UN databases
hogy itt fogy a leggyorsobban a népesség az egész földön,
start learning
that the population of the whole world is declining fastest here,
És egyébként most ilyen élnek ott
start learning
And by the way, that's where they live right now
Azt hiszem, három Korallzátonyrál beszélünk
start learning
I think we're talking about three Coral Reefs
és azért, merthogy egy nyugodt hely lehet.
start learning
and because it can be a peaceful place.
És igazából nem csak oda szeretnék utazni
start learning
And I really don't just want to travel there
hanem szívesen leélném ott az életemet
start learning
but I would love to live my life there
akkor hosszú távra is esetleg terveznéd, hogy?
start learning
then you might plan for the long term too?
akkor hosszabb távra is teverznéd esetleg, hogy elutazol oda, és ott élsz.
start learning
then you might want to go there for a longer period of time and live there.
igen igen
start learning
Yes Yes
akkor nagyon sok sikert kívánok hozzá a továbbiakban
start learning
then I wish him much success in the future
illetve hogy kijuss oda, és akár ott is élhess
start learning
or get out there and live there
köszönöm
start learning
Thanks
szeretek utazni Hollandiába, mert a családom
start learning
i like to travel to the netherlands because of my family
és már nem láttam őket karácsony, múlt karácsony óta.
start learning
and I haven't seen them since Christmas, since last Christmas.
Úgy hallom hogy te nem vagy eredeti magyar
start learning
I hear you're not an original Hungarian
Hollandiából jöttél, igaz?
start learning
You came from the Netherlands, right?
Igen, igen, de itt lakok.
start learning
Yes, yes, but I live here.

You must sign in to write a comment