1

 0    68 flashcards    teachertom
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
chào
start learning
Hello
anh
start learning
older brother
lâu
start learning
long
bao lâu
start learning
how long
rồi
start learning
already
không
start learning
not
gặp
start learning
meet
Dạo này
start learning
These days
khỏe
start learning
strong
Dạo này anh có khỏe không?
start learning
How are you lately
cảm ơn
start learning
thank you
tôi
start learning
me
còn anh?
start learning
and you?
bình thường
start learning
normal
xin lỗi
start learning
sorry
giới thiệu
start learning
introduce
với
start learning
with
đây
start learning
here
Thật dễ để hạnh phúc!
start learning
to be
It's easy to be happy!
start learning
she
bạn
start learning
friend
bạn tôi
start learning
my friend
tên tôi
start learning
my name
tên
start learning
Name
rất
Giáo viên của chúng tôi rất khắt khe.
start learning
very
Our teacher is very demanding.
hân hạnh
start learning
pleased
rất hân hạnh được gặp cô
start learning
nice to meet you miss
người Mỹ
start learning
American
Anh là người Mỹ phải không
start learning
Are you American?
không phải
start learning
no
người Anh
start learning
English
khát
start learning
thirsty
quá
start learning
too
uống
Bạn nên uống nhiều nước.
start learning
to drink
You should drink a lot of water.
đi
start learning
go
cà phê
start learning
the coffee
Chúng ta đi uống cà phê đi
start learning
Let's go have a coffee
anh
start learning
older brother
chị
start learning
older sister
em
start learning
younger sibling
ông
Ông tôi không thể đi được nữa.
start learning
grandfather
My grandfather can't walk anymore.
Bà tôi vẫn lái xe của bà.
start learning
grandmother
My grandmother still drives her car.
start learning
Miss
tôi là nhà báo
start learning
I am a journalist
Đây là ông Hùng
start learning
This is Mr. Hung
Cô Liên là người Việt Nam
start learning
Ms. Lien is Vietnamese
Đây là bạn tôi
start learning
This is my friend
Tên tôi là David.
start learning
My name is David.
Tôi không phải là nhà báo
start learning
I am not a journalist
đây không phải là bạn tôi
start learning
This is not my friend
cô Linh không phải là người Việt Nam
start learning
Ms Linh is not Vietnamese
tên tôi không phải là David
start learning
My name is not David
đấy là ông Hưng phải không
start learning
Is that Mr. Hung?
cô Liên là người Việt Nam phải không?
start learning
Is Ms. Lien Vietnamese?
người Anh
start learning
English
ngươi việt nam
start learning
Vietnamese people
người Pháp
start learning
French
người Mỹ
start learning
American
người Đức
start learning
German
người Trung Quốc
start learning
Chinese people
người Nhật Bản
start learning
Japanese
người Canada
start learning
Canadian
Anh là người nước nào?
start learning
Where are you from
chị là người nước nào
start learning
Where are you from?
tên chị
start learning
your name
gì?
start learning
what?
start learning
and
như
start learning
as

You must sign in to write a comment