03_09_2012

 0    50 flashcards    pkempkiewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
robić ćwiczenia
start learning
to do exercise
operacja
mieć operację
start learning
operation
to have an operation
podziękować za coś
start learning
thank you for sth
wciąż
start learning
still
kraść
start learning
to steal
stalowy
start learning
steel
jesteś wciąż żonaty
start learning
Are you still married?
będę miał operację w następnym tygodniu.
start learning
I'll have an operation next week.
W następny poniedziałek ja pójdę na basen.
start learning
Next Monday I'll go to the swimming pool.
nie rozumiem co masz na myśli
start learning
I don't get what you mean
nie rozumiem co znaczy to zdanie
start learning
I don’t understand what this sentence means.
dwoje ludzi
start learning
two people
jedna osoba
start learning
one person
dwoje, troje dzieci
start learning
two or three children
specjalnie
Powiedziałem to specjalnie
start learning
on purpose
I said it on purpose.
zrobiłem to specjalnie
start learning
I did it on purpose
Jak byłbym Tobą wyszedłbym wieczorem
start learning
If I were you, I'd go out tonight.
II okres warunkowy hipotetyczna teraźniejszość. If + podmiot + past simple (II forma), podmiot (I, you, he...) + would + bezokolicznik
Jak byłbym Tobą zostałbym w domu
start learning
If I were you, I'd stay at home
II okres warunkowy hipotetyczna teraźniejszość. If + podmiot + past simple (II forma), podmiot (I, you, he...) + would + bezokolicznik
przepisać, kopiować
start learning
copy it
Jak byłbym Tobą pojeździłbym na rowerze
start learning
If I were you, I'd bike
II okres warunkowy hipotetyczna teraźniejszość. If + podmiot + past simple (II forma), podmiot (I, you, he...) + would + bezokolicznik
5 lat temy zakochałem sie w mojej żonie
start learning
Five years ago I fell in love with my wife.
nie mądry
jej syn jest taki nie mądry
start learning
silly
her son is so silly
muzyka jest za głośna nie mogę tego znieść
start learning
this music is too loud. I can't stand it.
moja żona nie ma ochoty na wino
start learning
My wife doesn't feel like drinking wine.
Czy masz ochotę pójść do kina na film
start learning
Do you feel like going to the cinema to watch a movie?
czy masz ochotę na szklankę wody z lodem
start learning
Do you feel like (drinking) a glass of water with ice?
dodatkowy
start learning
Additional
dodawać
start learning
To add
Ona zjadła za dużo a teraz źle się czuje
start learning
She ate toO much and now she feels sick
Mój najlepszy przyjaciel mieszka w Vilnie
start learning
My best friend liveS in Vilnius
O której godzinie oni przybędą do Kleipedy?
start learning
What time will they arrive IN Klaipeda?
Dwie osoby przyszły na wykład
start learning
Two people came to the lecture
Te dwa filmy były bardzo nudne
start learning
These two movies were very boring
Umiesz prowadzić ciężarówkę?
start learning
Can you drive a truck?
Moi rodzice zakochali się w sobie 20 lat temu
start learning
My parents fell in love twenty years ago
Napiszę do ciebie wieczorem
start learning
I’ll text you in the evening
Ona pożyczyła mi swoją niebieską sukienkę
start learning
She lent me her blue dress
samogłoska
start learning
Vowel
naleśniki
start learning
Pancakes
w następnym roku jadę do niemiec
start learning
Next year I’ll go to Germany.
zrobić komuś przysługę
Czy możesz zrobić mi przysługę
start learning
to do a favour
Could you do me a favour?
robić interesy
zaczełem robić interesy w niemczech
start learning
to do business
I started to do business in Germany
uszkodzić
Ta firma zrobiła dużo szkód dla naszej rodziny
start learning
to do damage
This company did (a huge) damage to my family
gimnastykować się, ćwiczyć
Zacząłem robić ćwiczenia ponieważ mam bóle pleców
start learning
to do exercise
I started to do exercise because I have backaches.
odrabiać lekcje
Mój Syn zawsze odrabia lekcje wieczorem
start learning
to do homework
My son always does homework in the evening.
przeprowadzać, robić badania (naukowe)
Oni zrobili badania raka piersi
start learning
to do research
They did research ON breast cancer
robić coś
zróbmy coś interesującego
start learning
to do something
Let‘s do sth interesting.
spełniać obowiązek
Musisz spełnić swój obowiązek i zrobić pranie
start learning
to do your duty
You have to do your duty and do the laundry.
rozwiązywać krzyżówkę
start learning
to do a crossword
mąż
start learning
Husband

You must sign in to write a comment