03. szkola

 0    218 flashcards    hippo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przedmioty artystyczne
start learning
arts subjects
biologia
start learning
Biology
chemia
start learning
Chemistry
podwojna lekcja
start learning
a double lesson
jezyki obce
start learning
Foreign languages
geografia
start learning
Geography
historia
start learning
History
nauki humanistyczne
start learning
humanities
informatyka
start learning
information technology
matematyka
start learning
Maths/ mathematics
muzyka
start learning
Music
wychowanie fizyczne
start learning
physical education
fizyka
start learning
Physics
jezyk polski
start learning
Polish
religia
start learning
RE (Religious Education)
przedmioty scisle
start learning
science subjects
nauki spoleczne
start learning
Social Science
technika
start learning
design and Technology
ekonomia
start learning
economic education
nauka o ochronie srodowiska
start learning
Environmental science
medioznawstwo
start learning
media studies
psychologia sportu
start learning
sports psychology
nagroda; nagrodzic
start learning
award
oszukiwac; sciagac
start learning
cheat
przepisywac skopiowac
start learning
copy
wkuwac
start learning
cram
dyplom
start learning
diploma
egzamin
start learning
egzamination
dodatkowe lekcje
start learning
extra lessons
podejsc do egzaminu
start learning
take an exam
oblac
start learning
fail
egzamin koncowy
start learning
final exam
zostac zlapanym
start learning
get caught
otrzymac wynik
start learning
get result
wstawiac oceny
start learning
give marks
skladac sie na
start learning
go towards
ocena
start learning
mark/grade
uczyc sie na pamiec
start learning
memorise
egzamin probny
start learning
mock/practise exam
ustny
start learning
oral
zdac
start learning
pass
arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat
start learning
past paper
praktyczny
start learning
practical
zdawac ponownie
start learning
retake
powtarzac do
start learning
revise for
egzamin konczacy nauke w szkole
start learning
school-leaving exam
wysylac
start learning
send out
podejsc do testu
start learning
take a test
test, klasowka
start learning
test
pisemny
start learning
written
brytyjski odpowiednik matury
start learning
A-levels
wyniki w nauce
start learning
academic results
licencja na kierunku humanistycznym
start learning
BA/bechelor of arts
magister nauk humanistycznych
start learning
MA/ master of arts
licencjat w dziedzinie nauk scislych
start learning
Bachelor of science
swiadectwo
start learning
certyficate
wyroznienie
start learning
distinction
brytyjski odpowiednik egzaminu maturalnego
start learning
GCSEs
otrzymac stopien naukowy
start learning
get a degree
ukonczyc(studia wyzsze)
start learning
graduate from
matura miedzynarodowa
start learning
international baccalaureate
zdac celujaco, spiewajaco
start learning
pass with the flying colors
z trudem przebrnac
start learning
scrape throught
nieobecny
start learning
absent
dzwonek
start learning
bell
przerwa
start learning
pause/break
przesladowac, dreczyc
start learning
bully
sprawdzic (swoja) prace
start learning
check your work
skupic sie
start learning
concentrate
podrecznik
start learning
coursebook
praca okresowa
start learning
coursework
program nauczania
start learning
a curriculum
termin wykonania pracy
start learning
deadline
odrabiac lekcje
start learning
do your homework
wykonac/napisac zadana prace
start learning
do/ write a assignment
poszukiwac informacji, prowadzic badania
start learning
do research
napisac wypracowanie
start learning
write/do an essay
zostac zawieszonym
start learning
get suspended
przedstawic prezentacje
start learning
give a presentation
wyglosic referat na temat
start learning
give a talk on
oddac prace domowa
start learning
hand in homework
przerwa na lunch
start learning
lunch break
styl uczenia sie
start learning
learning style
robic bledy
start learning
make mistakes
opuszczac lekcje
start learning
miss lessons
motywowac; motywujacy
start learning
motivate, motivating
zeszyt
start learning
a notebook
drugie sniadanie
start learning
packed lunch
stroj sportowy
start learning
pe kit
obecny; prezentowac
start learning
present, present
praca projektowa
start learning
project work
zglosic kogos
start learning
report a someone
zadac prac
start learning
set homewoek
zwolnienie lekarskie
start learning
sick note
autobus szkolny
start learning
school bus
rok szkolny
start learning
school year
zrobic sobie rok przerwy
start learning
take a gap year
robic notatki
start learning
take notes
semestr
start learning
term
plan zajec
start learning
timetable
pracowac nad projektem
start learning
work on the project
pracowac w parach
start learning
work in pairs
osoba nieobecna
start learning
absentee
absencja
start learning
absenteesm
zgromadzenie apel
start learning
assembly
frekwencja
start learning
attendance
obowiazkowy
start learning
obligatory compulsory
czas skupienia uwagi
start learning
concentration span
urwac sie z lekcji
start learning
cut classes
kara polegajaca na zatrzymaniu ucznia po szkole
start learning
detention
podrabiac
start learning
forge
wolna lekcja
start learning
free period
byly uczen
start learning
old student
opcjonalny
start learning
Optional
wagarowac
start learning
play truant
rozdanie nagrod
start learning
prize-giving
punktualnosc
start learning
Punctuality
sprawdzac obecnosc
start learning
take a register
wziasc wolne
start learning
take tame off
konsultacje
start learning
tutorial
wozny
start learning
caretaker
kolega
start learning
classmate
asystentka nauczyciela
start learning
classroom assistant
wychowawca
start learning
form tutor
dyrektor szkoly
start learning
headteacher
uczen
start learning
pupil, student
nauczyciel
start learning
a teacher
doradca zawodowy
start learning
career adviser
przewodniczacy samorzadu
start learning
head girl/boy
wykladowca
start learning
Lecturer
gospodarz przewodniczacy
start learning
prefect
stolowka
start learning
canteen
klasa
start learning
classroom
swietlica
start learning
Common Room
korytarz
start learning
corridor
sala gimnastyczna
start learning
a gymasium
pracownia chemiczna
start learning
laboratory
biblioteka
start learning
a library
boisko
start learning
playground
boisko
start learning
a sports field
pokoj nauczycielski
start learning
staffroom
aula
start learning
lecture theatre
uczeszczac na kurs
start learning
attend a course
nalezec do
start learning
belong to
impreza charytatywna
start learning
charity event
klub
start learning
club
wycieczka w ramach wymiany
start learning
exchange trip
zajecia pozalekcyjne
start learning
extracurricular activities
impreza w celu zbierania funduszy
start learning
fundrasing event
brac udzial w
start learning
take part in
wstapic do klubu/ stowarzyszenia
start learning
join the club / society
czlonek
start learning
member
wycieczka szkolna
start learning
school trip
kolko
start learning
society
oboz letni
start learning
Summer Camp
szkolenie
start learning
training
wolontariat
start learning
voluntary work
uczelnia
start learning
academy
szkola koedukacyjna
start learning
co-educational school
kolegium
start learning
college
szkola ogolnoksztalcaca
start learning
comprehensive school
uczyc sie zawodu
start learning
do vacational training
szkola podstawowa
start learning
elementary school
szkola srednia z egzaminem wstepnym
start learning
grammar school
szkola srednia
start learning
high school
szkola prywatna
start learning
independent school
szkola prywatna
start learning
independent school
szkola srednia w usa
start learning
junior high school
przedszkole
start learning
kindergarten
zlobek
start learning
nursery
szkola podstawowa
start learning
primary school
szkola srednia
start learning
secondary school
szkola prywatna
start learning
Private school
szkola zenska/ meska
start learning
single-sex chool
szkola panstwowa
start learning
state school
uniwersytet
start learning
University
szkola z internatem
start learning
boarding school
siec szkol prywatnych
start learning
public school system
czesne
start learning
school fee
dzielic uczniow na grupy
start learning
stream
warsztat
start learning
a workshop
zaniepokojony
start learning
concerned
zdezorientowany
start learning
confused
rozczarowany
start learning
disappointed
wydobyc, uzyskac
start learning
elicit
podkreslic
start learning
emphasise
narzucac, wymuszac
start learning
enforce
zapewnic, upewnic sie
start learning
ensure
znajomy
start learning
famillary
przerazony
start learning
frightened
pod wrazeniem
start learning
impressed
na korzysc
start learning
in favour of
uwolinic
start learning
let loose
spelniac oczekiwania
start learning
live up to expectations
stracic rachube
start learning
lose count of
wprowadzic plan w zycie
start learning
put a plan into
ceny, stawki
start learning
rates
duszny
start learning
stuffy
przeciwlegly koniec
start learning
the far end
o wiele za
start learning
a way to
nie moc sie zdecydowac
start learning
be in two minds
zaspokajac
start learning
cater for
pragnac
start learning
crave
opustoszaly
start learning
deserted
podjechac
start learning
draw up
skonczyc
start learning
end up
twarza w twarz komunikacja
start learning
face to face communication
oczekujac
start learning
in anticipation of
utrzymywac
start learning
maintain
technika ulatwiajaca zapietywanie
start learning
memory aid
mowa motywacyjna
start learning
motivational speech
optowac za
start learning
opt for
przescignac
start learning
outperform
zespol, lawa
start learning
panel
wysilac sie
start learning
struggle
dzielic na mniejsze grupy
start learning
subdivide
cenny
start learning
treasured
glosowac nogami
start learning
Vote with your feet

You must sign in to write a comment