03 School life (Życie szkolne)

 0    62 flashcards    TheFranek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nieobecny
start learning
absent
dzwon, dzwonek
start learning
bell
przerwa
start learning
break
tyran, dręczyć, prześladować
start learning
bully
sprawdzić (swoją) pracę
start learning
check your work
koncentrować, skupić się
start learning
concentrate
podręcznik
start learning
coursebook
praca okresowa
start learning
coursework
program nauczania
start learning
curriculum
ostateczny termin
start learning
deadline
dyktando
start learning
dictation
odrabiać lekcje
start learning
do your homework
poszukiwać informacji, prowadzić badania
start learning
do research
wykonać / napisać zadaną pracę
start learning
do / write an assignment
napisać wypracowanie, esej
start learning
do / write an essay
zostać zawieszonym
start learning
get suspended
przedstawić prezentację
start learning
give a presentation
wygłosić referat na temat
start learning
give a talk on
oddać pracę domową
start learning
hand in homework
przerwa na lunch
start learning
lunch break
styl uczenia się
start learning
learning style
popełniać błędy
start learning
make mistakes
opuszczać lekcje
start learning
miss lessons
motywować / motywujący
start learning
motivate / motivating
zeszyt, notatnik
start learning
notebook
lunch na wynos, drugie śniadanie, suchy prowiant
start learning
packed lunch
strój sportowy
start learning
PE kit
teraźniejszy, obecny, prezentować
start learning
present
praca projektowa
start learning
project work
zgłosić kogoś, donieść na kogoś
start learning
report someone
zadawać pracę, zestaw pracy domowej
start learning
set homework
zwolnienie (np. lekarskie)
start learning
sick note
autobus szkolny
start learning
school bus
rok szkolny
start learning
school year
wziąć rok przerwy
start learning
take a gap year
notować, robić notatki
start learning
take notes
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
pracować nad projektem
start learning
work on a project
praca w parach
start learning
work in pairs
woźny / woźna
start learning
caretaker
kolega / koleżanka z klasy
start learning
classmate
asystent w klasie
start learning
classroom assistant
wychowawca
start learning
form tutor
dyrektor szkoły
start learning
head teacher
dyrektor / dyrektorka
start learning
headmaster / headmistress
uczeń, uczennic
start learning
pupil
grono pedagogiczne
start learning
staff
uczeń, student
start learning
student
nauczyciel
start learning
teacher
stołówka, bufet
start learning
canteen
klasa (pomieszczenie)
start learning
classroom
świetlica
start learning
common room
korytarz
start learning
corridor
sala gimnastyczna
start learning
gymnasium
gabinet dyrektora szkoły
start learning
head teacher's office
pracownia (fizyczna lub chemiczna)
start learning
laboratory
biblioteka
start learning
library
boisko, plac zabaw
start learning
playground
boisko sportowe
start learning
sports field
pokój nauczyciela
start learning
staffroom
aula
start learning
lecture theatre

You must sign in to write a comment