01 January

 0    31 flashcards    dkujawski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zostawiać, wyjechać, opuszczać
Zostawiłem mój portfel w domu.
start learning
leave
I left my wallet at home.
zostawać
Najnowszy katalog został na biurku.
start learning
stay
The latest catalogue stayed on the desk.
stać
Nie lubię stać w kolejce.
start learning
stand
I don't like standing in the queue
rozprzestrzeniać się
Wiadomości rozprzestrzeniły się bardzo szybko.
start learning
spread
The news spread very fast.
przeżyć, przetrwać
Bardzo ciężko przetrwać angielski we wtorek.
start learning
survive
It is very hard to survive English on Tuesday.
podsumować
Czy możesz podsumować raport roczny?
start learning
summarize
Can you summarize annual report?
dać radę, poradzić sobie, zdążyć
Nie zdążyłem powtórzyć wszystkich słówek.
start learning
manage
I didn't manage to revise all the words.
nagroda
Mój syn wygrał nagrodę w turnieju piłkarskim.
start learning
prize
My son won the prize in football tournament.
powiedzieć coś
Chciałbym powiedzieć coś o mojej firmie.
start learning
say something
I would like to say something about my company.
powiedzieć komuś
Czy możesz powiedzieć mi coś o sobie?
start learning
tell someone
Can you tell me something about yourself.
mówić
Czy możesz mówić wolniej i głośniej?
start learning
speak
Can you speak more slowly and loudly.
rozmawiać
Musimy porozmawiać o warunkach tej umowy.
start learning
talk
We must talk about terms and conditions of this agreement.
mydło
start learning
soap
przeglądarka
start learning
browser
pozwalać
To urządzenie pozwala kontrolować dostęp.
start learning
allow
This device allows to control access.
pojedynczy
start learning
single
zawierać
Ta grupa zawiera różne modele pilotów.
start learning
include
This group includes different models of remotes.
obudowa
start learning
case
próbki
start learning
samples
chore gardło bolące gardło
start learning
sore throat
rozmawiać z kimś
start learning
talk
przyzwyczaić się do
start learning
get used to
wersja próbna
start learning
trial version
dać - czas przeszły
start learning
give -gave
obwód
start learning
circuit
ostateczny
start learning
final
oparty na
start learning
based on
odpowiedni
start learning
appropriate/ proper
zajmować się
start learning
deal with
różny
start learning
different
zaawansowany
start learning
advanced

You must sign in to write a comment