[ZWROTY OD ŁUKASZA] - 22.02.2017

 0    74 flashcards    michalki92
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
establish something
start learning
ustalić f
set something straight
start learning
ustalić n
spam / flood with / bombard
start learning
bombardować kogoś komunikatem
flood with
start learning
zalać
I consider / I wonder / I ponder (f)
start learning
zastanawiam się
wander
start learning
wędrować
I assume that
start learning
zakładam że
I presume that
start learning
przypuszczam, że
test / check
start learning
testować / sprawdzać
It seems to me / It appears to me
start learning
Wydaje mi się
Do I get this right? / Do I get the meaning of that right? / Am I right thinking that?
start learning
Czy dobrze rozumiem, że
I have few suggestions
start learning
Mam kilka sugestii
I have some doubts
start learning
Mam pewne wątpliwości
speak openly / speak plainly
start learning
mów śmiało / otwarcie
be honest with me
start learning
bądź ze mną szczery
for some time
start learning
przez jakiś czas
for a while
start learning
przez chwilę
exclude
start learning
wykluczać
include
start learning
zawierać
activate / launch / start
start learning
włączyć, uruchomić
what I mean is
start learning
Mam na myśli to, że / Chodzi mi o to, że
your turn
start learning
Twoja kolej
it's your move now
start learning
teraz twój ruch / piłka jest po Twojej stronie
I have no reservations / objections to
start learning
Nie mam żadnych zastrzeżeń do
make a remark
start learning
wypowiedzieć uwagę
propose / suggest
start learning
Proponuję / sugeruję
The assumption is that
start learning
Założenie jest takie, że
implement
start learning
wdrożyć
pros / cons
start learning
za i przeciw
advantages / disadvantages
start learning
zalety i wady
I think it is worth doing
start learning
Myślę, że warto to robić
I think that it is worth my while
start learning
Myślę, że to jest warte mojego czasu (warto to zrobić)
It is beneficial / The benefit of doing this is...
start learning
Jest to korzystne / Zaletą tego rozwiązania jest to...
This is my proposal / proposition / offer
start learning
To jest moja propozycja / oferta
If I were you I would do it in this way
start learning
Gdybym był tobą zrobiłbym to w ten sposób
If I were in your shoes I would do it this way
start learning
Gdybym był na twoim miejscu zrobiłbym to w ten sposób
If I were in your position I would
start learning
Gdybym był na Twojej pozycji zrobiłbym
assuming that
start learning
przy założeniu, że
translate to
start learning
przełożyć się na
I will be more than happy to look at this
start learning
bardzo chętnie na to spojrzę
I will be glad to look at this
start learning
chciałbym na to spojrzeć
It will be my pleasure to look at this...
start learning
Z przyjemnością na to spojrzę
I would like to respond to that
start learning
Chciałbym się do tego odnieść
given the fact that / because of
start learning
ze względu na fakt, że / z racji tego, że
good job / well done / props
start learning
Dobra robota
I think it is worth spliting / dividing / sharing
start learning
Myślę, że warto to podzielić
nonetheless / nevertheless
start learning
niemniej jednak
useful / helpful / handy
start learning
użyteczny / pomocny
crucial / essential / important / pivotal / fundamental
start learning
istotne
in relation to / regarding
start learning
w związku z
it has to be put forward in detail
start learning
to musi być przedstawione w szczegółach / to wymaga doprecyzowania
it needs clarification
start learning
trzeba to wyjaśnić
What solutions come to your mind?
start learning
Jakie rozwiązania przychodzą do głowy?
what solutions do you see here
start learning
Jakie rozwiązania tutaj widzisz?
please elaborate
start learning
prosze rozwin ten watek/wypowiedz sie serzej na ten temat
focus on
start learning
skupić się na
assume other point of view
start learning
przyjac inny punkt widzenia
where does it come from
start learning
Skąd się to bierze (nf)
where does it stem from
start learning
z czego to wynika (f)
It stems from the fact that...
start learning
Wynika to z faktu, że...
I was not clear enough
start learning
niezbyt wyraznie to okreslilem
let me clarify / explain
start learning
pozwól mi wyjaśnić
I guess so / I suppose so
start learning
Tak przypuszczam
In my opinion
start learning
Moim zdaniem
My opinion is that
start learning
Moja opinia jest taka, że
From my point of view
start learning
Z mojego punktu widzenia
From my perspective
start learning
Z mojego punktu widzenia
It is my believe that...
start learning
Jestem przekonany, że
As for me
start learning
Jak dla mnie / Jeśli chodzi o mnie
believe / suppose / assume
start learning
wierzę / zakładam / przypuszczam
I am certain / I am uncertain
start learning
Jestem pewny / Jestem niepewny
can’t recommend highly enough
start learning
Nie mogę tego jeszcze bardziej polecić
yes, sure
start learning
Tak, oczywiście / Tak, chętnie
guess what
start learning
wiecie co

You must sign in to write a comment