Znalezienie pracy (słownictwo A)

 0    50 flashcards    joasiahuchwajda
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to find a job
Those students who want to find a job in Britain must look for it in the local papers or magazines in the “Situations Vacant” columns.
start learning
znaleźć pracę
Ci studenci, którzy chcą znaleźć pracę w Brytanii, muszą szukać jej w lokalnych gazetach i czasopismach w kolumnie „Sytuacje nie obsadzonych”.
local paper
Those students who want to find a job in Britain must look for it in the local papers or magazines in the “Situations Vacant” columns.
start learning
lokalna gazeta
Ci studenci, którzy chcą znaleźć pracę w Brytanii, muszą szukać jej w lokalnych gazetach i czasopismach w kolumnie „Sytuacje nie obsadzonych”.
magazine
Those students who want to find a job in Britain must look for it in the local papers or magazines in the “Situations Vacant” columns.
start learning
czasopismo
Ci studenci, którzy chcą znaleźć pracę w Brytanii, muszą szukać jej w lokalnych gazetach i czasopismach w kolumnie „Sytuacje nie obsadzonych”.
vacant
Those students who want to find a job in Britain must look for it in the local papers or magazines in the “Situations Vacant” columns.
start learning
wolny, nie obsadzony
Ci studenci, którzy chcą znaleźć pracę w Brytanii, muszą szukać jej w lokalnych gazetach i czasopismach w kolumnie „Sytuacje nie obsadzonych”.
small ads
These small ads are tremendously useful for the community as they usually offer a great variety of jobs.
start learning
ogłoszenia drobne
Te ogłoszenia drobne są ogromnie użyteczne dla społeczeństwa, jako, że oni zazwyczaj oferują dużą różnorodność ofert pracy.
variety
These small ads are tremendously useful for the community as they usually offer a great variety of jobs.
start learning
różnorodność
Te ogłoszenia drobne są ogromnie użyteczne dla społeczeństwa, jako, że oni zazwyczaj oferują dużą różnorodność ofert pracy.
selection
There are also Job Centres and private employment organisations which usually have a good selection of positions available including contracts, transfers and good prospects.
start learning
wybór
Są też także Centra pracy i prywatne organizacje zatrudnienia, które zazwyczaj mają dobry wybór dostępnych stanowisk uwzględniające kontrakty, przeniesienia i dobre perspektywy.
available
There are also Job Centres and private employment organisations which usually have a good selection of positions available including contracts, transfers and good prospects.
start learning
dostępne, osiągalne
Są też także Centra pracy i prywatne organizacje zatrudnienia, które zazwyczaj mają dobry wybór dostępnych stanowisk uwzględniające kontrakty, przeniesienia i dobre perspektywy.
contract
There are also Job Centres and private employment organisations which usually have a good selection of positions available including contracts, transfers and good prospects.
start learning
kontrakt
Są też także Centra pracy i prywatne organizacje zatrudnienia, które zazwyczaj mają dobry wybór dostępnych stanowisk uwzględniające kontrakty, przeniesienia i dobre perspektywy.
transfer
There are also Job Centres and private employment organisations which usually have a good selection of positions available including contracts, transfers and good prospects.
start learning
przeniesienie
Są też także Centra pracy i prywatne organizacje zatrudnienia, które zazwyczaj mają dobry wybór dostępnych stanowisk uwzględniające kontrakty, przeniesienia i dobre perspektywy.
good prospects
There are also Job Centres and private employment organisations which usually have a good selection of positions available including contracts, transfers and good prospects.
start learning
dobre perspektywy
Są też także Centra pracy i prywatne organizacje zatrudnienia, które zazwyczaj mają dobry wybór dostępnych stanowisk uwzględniające kontrakty, przeniesienia i dobre perspektywy.
services
However their services are not free.
start learning
usługi
Jednakże ich usługi nie są darmowe.
occupation
The most popular occupation is that of a shop-assistant.
start learning
zajęcie
Najbardziej popularnym zajęciem jest ekspedientka.
shop-assistant
The most popular occupation is that of a shop-assistant.
start learning
ekspedientka
Najbardziej popularnym zajęciem jest ekspedientka.
full-time job
One can find a full or part-time job at the chemist’s, in a coffee shop or supermarket.
start learning
praca na cały etat
Można znaleźć pracę na cały lub niepełen etat w aptece, kawiarni czy w supermarkecie.
typist
Many people are required to work as typists, clerks, secretaries or book-keepers in offices, companies and agencies.
start learning
maszynistka
Wiele ludzi jest potrzebnych do pracy jako maszynistki, urzędnicy, sekretarki lub księgowi w biurach, przedsiębiorstwach i w agencjach.
clerk
Many people are required to work as typists, clerks, secretaries or book-keepers in offices, companies and agencies.
start learning
urzędnik
Wiele ludzi jest potrzebnych do pracy jako maszynistki, urzędnicy, sekretarki lub księgowi w biurach, przedsiębiorstwach i w agencjach.
secretary
Many people are required to work as typists, clerks, secretaries or book-keepers in offices, companies and agencies.
start learning
sekretarka
Wiele ludzi jest potrzebnych do pracy jako maszynistki, urzędnicy, sekretarki lub księgowi w biurach, przedsiębiorstwach i w agencjach.
book-keeper
Many people are required to work as typists, clerks, secretaries or book-keepers in offices, companies and agencies.
start learning
księgowy
Wiele ludzi jest potrzebnych do pracy jako maszynistki, urzędnicy, sekretarki lub księgowi w biurach, przedsiębiorstwach i w agencjach.
office
Many people are required to work as typists, clerks, secretaries or book-keepers in offices, companies and agencies.
start learning
biuro
Wiele ludzi jest potrzebnych do pracy jako maszynistki, urzędnicy, sekretarki lub księgowi w biurach, przedsiębiorstwach i w agencjach.
company
Many people are required to work as typists, clerks, secretaries or book-keepers in offices, companies and agencies.
start learning
przedsiębiorstwo, spółka
Wiele ludzi jest potrzebnych do pracy jako maszynistki, urzędnicy, sekretarki lub księgowi w biurach, przedsiębiorstwach i w agencjach.
qualifications
Employers often demand high qualifications from their workers.
start learning
kwalifikacje
Pracodawcy często wymagają wysokich kwalifikacji od swoich pracowników.
interviewer
They want to have the right people in the right places and that is why they take the advice of an interviewer who helps choose the best candidates.
start learning
przeprowadzający rozmowy kwalifikacyjne
Oni chcą mieć odpowiednich ludzi w odpowiednich miejscach i dlatego zasięgają porady od przeprowadzającego rozmowy kwalifikacyjne, który pomaga wybrać najlepszych kandydatów.
candidate
They want to have the right people in the right places and that is why they take the advice of an interviewer who helps choose the best candidates.
start learning
kandydat
Oni chcą mieć odpowiednich ludzi w odpowiednich miejscach i dlatego zasięgają porady od przeprowadzającego rozmowy kwalifikacyjne, który pomaga wybrać najlepszych kandydatów.
experience
The most required qualities are experience, aptitude, energy, initiative, talent and responsibility.
start learning
doświadczenie
Najbardziej wymaganymi cechami są doświadczenie, uzdolnienie, inicjatywa, talent i odpowiedzialność.
aptitude
The most required qualities are experience, aptitude, energy, initiative, talent and responsibility.
start learning
uzdolnienie
Najbardziej wymaganymi cechami są doświadczenie, uzdolnienie, inicjatywa, talent i odpowiedzialność.
resource
start learning
zaradność
responsibility
The most required qualities are experience, aptitude, energy, initiative, talent and responsibility.
start learning
odpowiedzialność
Najbardziej wymaganymi cechami są doświadczenie, uzdolnienie, inicjatywa, talent i odpowiedzialność.
salary
In return, the employers offer good, sometimes negotiable salaries, good working conditions, longer holidays and additional leaves at bank holidays, discounts of various kinds, commissions, lunch vouchers, annual bonuses or travel schemes for commuters.
start learning
pensja
W zamian, pracodawcy oferują dobre, czasami negocjowalne wynagrodzenia, dobre warunki pracy, dłuższe wakacje i dodatkowe urlopy w święta, rabaty różnego rodzaju, pełnomocnictwa, bony na lunch, coroczne premie i programy podróży dla dojeżdżających.
good working conditions
In return, the employers offer good, sometimes negotiable salaries, good working conditions, longer holidays and additional leaves at bank holidays, discounts of various kinds, commissions, lunch vouchers, annual bonuses or travel schemes for commuters.
start learning
dobre warunki pracy
W zamian, pracodawcy oferują dobre, czasami negocjowalne wynagrodzenia, dobre warunki pracy, dłuższe wakacje i dodatkowe urlopy w święta, rabaty różnego rodzaju, pełnomocnictwa, bony na lunch, coroczne premie i programy podróży dla dojeżdżających.
leave
In return, the employers offer good, sometimes negotiable salaries, good working conditions, longer holidays and additional leaves at bank holidays, discounts of various kinds, commissions, lunch vouchers, annual bonuses or travel schemes for commuters.
start learning
urlop
W zamian, pracodawcy oferują dobre, czasami negocjowalne wynagrodzenia, dobre warunki pracy, dłuższe wakacje i dodatkowe urlopy w święta, rabaty różnego rodzaju, pełnomocnictwa, bony na lunch, coroczne premie i programy podróży dla dojeżdżających.
discount
In return, the employers offer good, sometimes negotiable salaries, good working conditions, longer holidays and additional leaves at bank holidays, discounts of various kinds, commissions, lunch vouchers, annual bonuses or travel schemes for commuters.
start learning
zniżka
W zamian, pracodawcy oferują dobre, czasami negocjowalne wynagrodzenia, dobre warunki pracy, dłuższe wakacje i dodatkowe urlopy w święta, rabaty różnego rodzaju, pełnomocnictwa, bony na lunch, coroczne premie i programy podróży dla dojeżdżających.
commission
In return, the employers offer good, sometimes negotiable salaries, good working conditions, longer holidays and additional leaves at bank holidays, discounts of various kinds, commissions, lunch vouchers, annual bonuses or travel schemes for commuters.
start learning
pełnomocnictwo
W zamian, pracodawcy oferują dobre, czasami negocjowalne wynagrodzenia, dobre warunki pracy, dłuższe wakacje i dodatkowe urlopy w święta, rabaty różnego rodzaju, pełnomocnictwa, bony na lunch, coroczne premie i programy podróży dla dojeżdżających.
annual bonus
In return, the employers offer good, sometimes negotiable salaries, good working conditions, longer holidays and additional leaves at bank holidays, discounts of various kinds, commissions, lunch vouchers, annual bonuses or travel schemes for commuters.
start learning
coroczna premia
W zamian, pracodawcy oferują dobre, czasami negocjowalne wynagrodzenia, dobre warunki pracy, dłuższe wakacje i dodatkowe urlopy w święta, rabaty różnego rodzaju, pełnomocnictwa, bony na lunch, coroczne premie i programy podróży dla dojeżdżających.
commuter
In return, the employers offer good, sometimes negotiable salaries, good working conditions, longer holidays and additional leaves at bank holidays, discounts of various kinds, commissions, lunch vouchers, annual bonuses or travel schemes for commuters.
start learning
dojeżdżający
W zamian, pracodawcy oferują dobre, czasami negocjowalne wynagrodzenia, dobre warunki pracy, dłuższe wakacje i dodatkowe urlopy w święta, rabaty różnego rodzaju, pełnomocnictwa, bony na lunch, coroczne premie i programy podróży dla dojeżdżających.
opportunity
They also promise good prospects and opportunities for promotion.
start learning
możliwość
Oni także obiecują dobre perspektywy i możliwości na awans.
promotion
They also promise good prospects and opportunities for promotion.
start learning
awans
Oni także obiecują dobre perspektywy i możliwości na awans.
part-time
They usually work part-time on weekends or after school at fast-food restaurants, they baby-sit for neighbours, hold delivery jobs or work in stores.
start learning
pół etatu
Oni zazwyczaj pracują w niepełnym wymiarze godzin w weekend lub po szkole, w restauracjach fast-food, opiekują się dzieckiem sąsiadów, biorą prace doręczyciela lub pracują w magazynach.
to baby-sit
They usually work part-time on weekends or after school at fast-food restaurants, they baby-sit for neighbours, hold delivery jobs or work in stores.
start learning
opiekować się dzieckiem
Oni zazwyczaj pracują w niepełnym wymiarze godzin w weekend lub po szkole, w restauracjach fast-food, opiekują się dzieckiem sąsiadów, biorą prace doręczyciela lub pracują w magazynach.
delivery job
They usually work part-time on weekends or after school at fast-food restaurants, they baby-sit for neighbours, hold delivery jobs or work in stores.
start learning
praca doręczyciela
Oni zazwyczaj pracują w niepełnym wymiarze godzin w weekend lub po szkole, w restauracjach fast-food, opiekują się dzieckiem sąsiadów, biorą prace doręczyciela lub pracują w magazynach.
to volunteer
Many young people also volunteer to help take care of the elderly, the handicapped and hospital patients.
start learning
wykonywać na ochotnika
Wiele młodych ludzi także na ochotnika pomaga zajmować się starszymi ludźmi, upośledzonymi i pacjentami szpitala.
the elderly
Many young people also volunteer to help take care of the elderly, the handicapped and hospital patients.
start learning
starzy ludzie
Wiele młodych ludzi także na ochotnika pomaga zajmować się starszymi ludźmi, upośledzonymi i pacjentami szpitala.
the handicapped
Many young people also volunteer to help take care of the elderly, the handicapped and hospital patients.
start learning
upośledzeni
Wiele młodych ludzi także na ochotnika pomaga zajmować się starszymi ludźmi, upośledzonymi i pacjentami szpitala.
vocational course
Before starting a job, it is sometimes necessary to take vocational courses that prepare students to perform specific jobs, such as that of a carpenter or a car mechanic.
start learning
kurs zawodowy
Przed rozpoczęciem pracy, jest czasami niezbędne, aby brać udział w kursach zawodowych, które przygotowują studentów do wykonywania specyficznych prac, takich jak w przypadku stolarza czy mechanika samochodowego.
to perform a job
Before starting a job, it is sometimes necessary to take vocational courses that prepare students to perform specific jobs, such as that of a carpenter or a car mechanic.
start learning
wykonywać pracę
Przed rozpoczęciem pracy, jest czasami niezbędne, aby brać udział w kursach zawodowych, które przygotowują studentów do wykonywania specyficznych prac, takich jak w przypadku stolarza czy mechanika samochodowego.
carpenter
Before starting a job, it is sometimes necessary to take vocational courses that prepare students to perform specific jobs, such as that of a carpenter or a car mechanic.
start learning
stolarz
Przed rozpoczęciem pracy, jest czasami niezbędne, aby brać udział w kursach zawodowych, które przygotowują studentów do wykonywania specyficznych prac, takich jak w przypadku stolarza czy mechanika samochodowego.
interesting job
The best thing is to apply for an interesting and satisfying job which matches both professional and personal interests.
start learning
interesująca praca
Najlepszą rzeczą jest ubieganie się o interesującą i satysfakcjonującą pracę, która odpowiada i zawodowym i osobisty zainteresowaniom.
satisfying job
The best thing is to apply for an interesting and satisfying job which matches both professional and personal interests.
start learning
satysfakcjonująca praca
Najlepszą rzeczą jest ubieganie się o interesującą i satysfakcjonującą pracę, która odpowiada i zawodowym i osobisty zainteresowaniom.
to apply for
The best thing is to apply for an interesting and satisfying job which matches both professional and personal interests.
start learning
ubiegać się o
Najlepszą rzeczą jest ubieganie się o interesującą i satysfakcjonującą pracę, która odpowiada i zawodowym i osobisty zainteresowaniom.
to match
The best thing is to apply for an interesting and satisfying job which matches both professional and personal interests.
start learning
odpowiadać
Najlepszą rzeczą jest ubieganie się o interesującą i satysfakcjonującą pracę, która odpowiada i zawodowym i osobisty zainteresowaniom.

You must sign in to write a comment