Wyrażenia przyimkowe FCE 6

 0    40 flashcards    wula0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przywrócić kontrolę
start learning
to bring sth under control
kupować coś na wyprzedaży
start learning
to by sth at a discount
obciążyć kogoś za coś
start learning
to charge sb with sth
lgnąć do
start learning
to cling to sth / sb
komentować coś
start learning
to comment on sth
porównywać z
start learning
to compare sth to/with sth
przestrzegać, stosować się do
start learning
to comply with
gratulować
start learning
to congratulate on
składać się z
start learning
to consist of
wnieść wkład do czegoś
start learning
to contribute to sth
korelować
start learning
to correspond in sth to/with sth
liczyć na
start learning
to count on
dać kredyt
start learning
to credit sb with sth
krytykować kogoś za
start learning
to criticise sb for
pochodzić z danego okresu
start learning
to date back to
zajmować się
start learning
to deal with
zależeć od
start learning
to depend on
wywodzić się z
start learning
to derive sth from sth
powstrzymywać kogoś
start learning
to deter sb from (doing sth)
usuwać
start learning
to dispose of
wyrzucać z
start learning
to expel sb from
stawić czoło, stanąć twarzą
start learning
to face up to sth
kompletować skargę na kogoś
start learning
to file a complaint with sb
dopasować coś do czegoś
start learning
to fit sth with sth
skupiać się na
start learning
to focus on sth
pozbyć się czegoś
start learning
to get rid of sth
dać szacunek
start learning
to give sb/deserve credit for
strajkować
start learning
to go on strike
wzrosnąć w ważności / w liczbie
start learning
to grow in importance/numbers
mieć skutek, efekt
start learning
to have an effect on sth
mieć wpływ
start learning
to have an impact on
skierować się
start learning
to head for sth
otrzymać od kogoś wiadomość
start learning
to hear of sb/ from sb
utożsamiać się z
start learning
to identify with
upierać się na, nalegać na
start learning
to insist on
brakować
Brak im dobrych manier.
start learning
to lack in sth
They are lacking in good manners.
zostawać w tyle
start learning
to lag behind
opierać się na
start learning
to lean on
tracić
start learning
to miss out on
pomylić kogoś z kimś
start learning
to mistake sb for sb

You must sign in to write a comment