Without a job

 0    62 flashcards    annawiacek90
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
long-term
start learning
długoterminowy
unemployment
start learning
bezrobocie
school-leaver
start learning
absolwent
out-of-work
start learning
bezrobotny
unskilled
start learning
niewykwalifikowany
qualifications
start learning
kwalifikacje
specialist training
start learning
szkolenia specjalistyczne
expertise
start learning
umiejętności specjalistyczne
driving licence
start learning
prawo jazdy
permanent job
start learning
stała praca
full-time job
start learning
w pełnym wymiarze czasu pracy
worthless
start learning
bezwartościowy
prospects
start learning
Perspektywy
aim in life
start learning
cel w życiu
jobless
start learning
bez pracy
to support
start learning
utrzymywać
to be on the dole
start learning
być na zasiłku
to make ends meet
start learning
związać koniec z końcem
poverty
start learning
ubóstwo / bieda
alienated
start learning
wyobcowany
to come into conflict with the law
start learning
wejść w konflikt z prawem
lay-offs
start learning
zwolnienia z pracy
plant
start learning
fabryka
mine
start learning
kopalnia
to sack
start learning
zwalniać / wylewać
cost-effectiveness
start learning
opłacalność / wydajność
growing ranks
start learning
Rosnące szeregi
to lower taxes
start learning
obniżyć podatki
favourable
start learning
korzystny
enterpreneur
start learning
przedsiębiorca
to support
start learning
wspierać
to facilitate
start learning
ułatwić
to give employment
start learning
dać zatrudnienie
retraining course
start learning
kurs przekwalifikowujący
measures
start learning
Środki
to counteract
start learning
przeciwdziałać
opening/vacancy
start learning
wakat
unemployment benefit
start learning
zasiłek dla bezrobotnych
to tackle unemployment
start learning
podejmować walkę z bezrobociem
rising rate of unemployment
start learning
rosnąca stopa bezrobocia
to fire
start learning
wylać (z pracy)
to dismiss
start learning
zwalniać (z pracy)
to make redundant
start learning
zwolnić (z pracy)
redundancy
start learning
zwolnienie z pracy (w przypadku nadmiaru zatrudnienia)
compulsory redundancy
start learning
przymusowe zwolnienie sie z pracy
recruitment
start learning
rekrutacja
white-collar worker
start learning
pracownik umysłowy
blue-collar worker
start learning
pracownik fizyczny
permanent job
start learning
stała praca
to lose a job
start learning
stracić pracę
job market
start learning
Rynek pracy
job centre
start learning
biuro pośrednictwa pracy
to be in danger of being dismissed
start learning
być zagrożonym zwolnieniem
to give sb notice
start learning
wypowiedzieć prace
position/post
start learning
miejsce pracy / posada / stanowisko
new posts
start learning
nowe miejsca pracy
to reduce workplaces
start learning
likwidować miejsca pracy
permanent fear of losing one's post
start learning
stały strach przed utratą stanowiska
to apply for a job
start learning
ubiegać się o pracę
to search for a job
start learning
szukać pracy
learning of a new profession
start learning
uczenie się nowego zawodu
voluntary redundancy
start learning
dobrowolne zwolnienie się z pracy

You must sign in to write a comment