What the state of your desk says about you: Introduction

 0    15 flashcards    teresa99a
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
1)(informal) pasjonat, maniak; 2) dziwak
start learning
a freak
(informal, disapproving) a person who is lazy and dirty or untidy; leniuch, nierób; wałkoń, nierób, próżniak (o osobie); brudas, flejtuch, niechluj
start learning
a slob
to disclose; ujawnić
start learning
to reveal
wśród, pośród, pomiędzy
start learning
amid /ə’mɪd/
rozrzucony, rozproszony, rozsiany
start learning
scattered
untidy; bezładny, niechlujny
start learning
disorderly (adj)
[uncountable, singular] rupiecie
start learning
clutter
wtrącać się, kolidować
start learning
to interfere
[uncountable, singular] the process or fact of thoughts, plans, beliefs, etc. becoming clear and fixed; krystalizacja
start learning
crystallization /,krɪstəlaɪ’zeɪʃn/
wykorzystywać informacje, sięgać do zasobów; opierać się na czymś, wywodzić się z czegoś
start learning
draw on sth| draw upon sth
a member of an academic or professional organization
start learning
a fellow
to find or produce an answer, a sum of money, etc.; znaleźć coś (np. rozwiązanie problemu), wymyślić coś; wziąć coś, wytrzasnąć coś (pieniądze)
start learning
to come up with sth
[countable, usually singular] detailed information that you get by studying a set of figures; analiza, rozbicie na czynniki pierwsze
start learning
a breakdown
wgląd, wyobrażenie, spostrzeżenie
start learning
an insight
cecha (np. charakteru), rys charakterystyczny
start learning
a trait

You must sign in to write a comment