Week 2 Level 3

4.5  1    45 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
obcięcie kosztów
Obcięcie kosztów było niezbędne aby uniknąć dalszych strat.
start learning
cost-cutting measures
Cost-cutting measures were necessary to avoid further future losses.
wyróżnienie
Poniżej znajduje się lista produktów, które otrzymały to wyróżnienie na targach w 2001 roku.
start learning
distinction
Below you will find a list of products granted this distinction at 2001 trade fair.
artykuł wstępny
Czy przeczytałeś najnowszy artykuł wstępny?
start learning
editorial
Have you read the newest editorial?
krajowy
Produkt krajowy brutto to wskaźnik rozwoju gospodarczego i koniunktury.
start learning
domestic
Gross Domestic Product is an indicator of economic development and prosperity.
wyjątek
To wyjątek.
start learning
exception
It's an exception.
śródmieście
Ich biura są w śródmieściu.
start learning
downtown
Their offices are downtown.
deser
Jaki jest najlepszy deser na świecie?
start learning
dessert
What is the best dessert in the world?
+38 flashcards
The lesson is part of the course
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(total 1,086 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment