Week 5 Level 2

5  1    40 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
finansowanie
Urząd skarbowy zakwestionował finansowanie tej organizacji.
start learning
funding
The tax office questioned the funding of the organization.
projektowanie graficzne
Podjął pracę przy projektowaniu graficznym.
start learning
graphic design
He took a job in graphic design.
gospodarz
Chcielibyśmy podziękować naszemu gospodarzowi za ten miły wieczór.
start learning
host
We'd like to thank our host for this lovely evening.
dowód tożsamości
Czy ma pan jakiś dowód tożsamości?
start learning
identification
Have you got any identification?
zdrowy
Jeśli chcesz być zdrowy, musisz zmienić styl życia.
start learning
healthy
You have to change your lifestyle if you want to stay healthy.
wyniki finansowe
Film miał bardzo słaby wynik finansowy.
start learning
financial performance
The film had a very poor financial performance.
informacja zwrotna
Potrzebuję od was informacji zwrotnej.
start learning
feedback
I need feedback from you.
+33 flashcards
The lesson is part of the course
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(total 1,086 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment