Week 4 Level 3

5  2    49 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uczony
Współpracujemy z grupą znanych naukowców.
start learning
scholar
We cooperate with a group of famous scholars.
kształt
Musimy nadać naszemu planowi ostateczny kształt.
start learning
shape
We have to give our plan its final shape.
wysoka reputacja
Firma ma wysoką reputację ze względu na traktowanie pracowników.
start learning
stellar reputation
The company has a stellar reputation for its treatment of workers.
przenosić główną siedzibę firmy
Zamierzamy przenieść główną siedzibę firmy na Cypr.
start learning
relocate headquarters
We're going to relocate the headquarters to Cyprus.
następnie
Zaprezentowaliśmy propozycję, która została następnie zaakceptowana przez managerów.
start learning
subsequently
We presented a proposal which was subsequently accepted by managers.
transport publiczny
Jakość transportu publicznego ostatnio się poprawiła.
start learning
public transportation
The quality of public transportation has improved recently.
cele sprzedaży
Nasze plany sprzedaży zostały zrealizowane.
start learning
sales goals
Our sales goals were met.
+42 flashcards
The lesson is part of the course
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(total 1,086 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment