Week 1 Level 1

5  1    40 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dodatek
Myślę, że to będzie najcenniejszy dodatek do naszych usług.
start learning
addition
I think it will be the most valuable addition to our services.
dostępne rabaty
Wszystkie dostępne rabaty są wymienione na naszej stronie internetowej.
start learning
available discounts
All available discounts are listed on our website.
miejsce odbioru bagażu na lotnisku
Proszę przejść w stronę miejsca odbioru bagażu.
start learning
baggage claim area
Please go to the baggage claim area.
kampania reklamowa
Nasz kampania reklamowa została rozpoczęta 21 stycznia.
start learning
advertising campaign
Our advertising campaign was launched on 21st January.
wstęp
Nie stać nas aby zapłacić aż tyle za wstęp.
start learning
admission
We cannot afford to pay so much for admission.
odwołać się do
Będziemy się odwoływać do wyższej instancji.
start learning
appeal to
We'll appeal to the higher court.
dwujęzyczny
Będziemy musieli zatrudnić dwujęzycznego asystenta.
start learning
bilingual
We'll need to hire a bilingual assistant
+33 flashcards
The lesson is part of the course
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(total 1,086 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment