Unternehmen Deutsch

 0    204 flashcards    piotrkepesz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Nasz sąsiedni kraj na południu to Czechy.
start learning
Unser Nachbarland im Süden ist Tschechien.
Między Niemcami a Polską płynie Odra.
start learning
Zwischen Deutschland und Polen fließt die Oder.
Stolicą Szwajcarii jest Berno.
start learning
Die Hauptstadt von der Schweiz ist Bern.
Austria ma ok. 8 mln mieszkańców.
start learning
Österreich hat ca. 8 Mio. Bewohner.
Polska leży nad M. Bałtyckim.
start learning
Polen liegt an der Ostsee.
Bawaria leży w południowych Niemczech.
start learning
Bayern liegt in Süddeutschland.
Nad jaką rzeką leży Warszawa? –Nad Wisłą.
start learning
An welchem Fluss liegt Warschau? –An Weichsel.
W jakim kierunku płynie Wisła? –Z południa na północ.
start learning
In welche Richtung fließt Weichsel? –Von Süden nach Norden.
Na wschodzie Polska graniczy z Ukrainą, Litwą i Białorusią.
start learning
Im Osten grenzt Polen an die Ukraine, Litauen und Weißrussland.
Powierzchnia Polski wynosi 357 000 km2.
start learning
Die Fläche von Polen beträgt 357 000 km2.
Anna Schmidt jest mężatką.
start learning
Anna Schmidt ist verheiratet.
Mam termin u pani Andersen.
start learning
Ich habe einen Termin bei Frau Andersen.
Oni spotykają się po raz pierwszy.
start learning
Sie treffen sich zum ersten Mal.
Podajemy sobie dłonie.
start learning
Wir geben uns/einander die Hände.
Szczęść Boże mówi się przez cały dzień w poł. Niemczech i Austrii.
start learning
Grüß Gott sagt man den ganzen Tag in Süddeutschland und in Österreich.
Rozmawiamy o naszych dochodach.
start learning
Wir sprechen über unser Einkommen.
Wylądowaliśmy punktualnie.
start learning
Wir sind pünktlich gelandet.
Miałem problemy znaleźć biuro.
start learning
Ich hatte Probleme, das Büro zu finden.
Czy to jest pańska pierwsza wizyta?
start learning
Ist das Ihr erster Besuch?
To jest piękne miasto, prawda?
start learning
Das ist eine schöne Stadt, nicht wahr?
Nie szczególnie.
start learning
Nicht besonders.
No coś takiego!
start learning
Na sowas!
Miałem okropny lot.
start learning
Ich hatte einen schrecklichen Flug.
Hotel ma centralne położenie.
start learning
Das Hotel hat zentrale Lage.
Czy jest tu pan często w interesach?
start learning
Sind Sie oft geschäftlich hier?
Ostatni raz byłem tutaj 4 tygodnie temu.
start learning
Das letzte Mal hier war ich vor 4 Wochen.
Pan Olson przyjdzie za 15 minut.
start learning
Herr Olson kommt in 15 Minuten.
Nie chce mi się pić.
start learning
Ich habe keinen Durst.
Kserokopiarka jest teraz zepsuta.
start learning
Der Fotokopierer ist im Moment kaputt.
Tam jest popielniczka.
start learning
Dort ist ein Aschenbecher.
Toaleta jest za rogiem.
start learning
Die Toilette ist um die Ecke.
Czy mogą mi Państwo pokazać nowy folder?
start learning
Können Sie mir einen neuen Prospekt zeigen?
Gdzie mam odstawić moją walizkę?
start learning
Wo soll ich meinen Koffer abstellen?
Czy mogę wysłać fax do firmy?
start learning
Darf ich ein Fax an eine Firma schicken?
Proszę opowiedzieć mi coś o firmie.
start learning
Erzählen Sie mir etwas über die Firma.
Mogę się przedstawić?
start learning
Darf ich mich vorstellen?
Pan Olson jest kierownikiem zabezpieczenia jakości.
start learning
Herr Olson ist Leiter Qualitätssicherung.
Pani Brett jest kierownikiem dystrybucji i marketingu.
start learning
Frau Brett ist Leiterin Vertrieb und Marketing.
Kierownikiem zakładu jest pan Doil.
start learning
Werksleiter ist Herr Doil.
Pani Scheiber jest kierownikiem rachunkowości.
start learning
Frau Scheiber ist Leiterin Rechnungswesen.
Pan Boltman jest kierownikiem kadr.
start learning
Herr Boltman ist Personalleiter.
Jakie stanowisko w firmie ma pan Becker?
start learning
Welche Stellung hat Herr Becker bei der Firma?
Naszym dyrektorem zarządzającym jest Pan Müller.
start learning
Unser Geschäftsführer ist Herr Müller.
Bardzo mi miło.
start learning
Sehr angenehm/erfreut/Freut mich.
Jaki jest jego numer wewnętrzny?
start learning
Wie ist seine Durchwahl?
Kim on jest z zawodu?
start learning
Was ist er von Beruf?
Proszę przeliterować.
start learning
Buchstabieren Sie bitte.
Najpierw zobaczą Państwo krótki film o firmie.
start learning
Zuerst sehen Sie einen kurzen Film über die Firma.
Potem odbędzie się zwiedzanie zakładu.
start learning
Dann findet eine Betriebsbesichtigung statt.
O 12:30 będzie rozmowa z kierownikiem technicznym.
start learning
Um 12:30 Uhr ist ein Gespräch mit dem technischen Leiter.
O 14 zjemy obiad w lokalu.
start learning
Um 14 Uhr essen wir im Lokal zu Mittag.
O 16 weźmiemy udział w posiedzeniu grupy marketingowej.
start learning
Um 16 Uhr nehmen wir an einer Sitzung der Marketing-Gruppe teil.
Na zakończenie jest kolacja w restauracji.
start learning
Abschließend gibt es Abendessen in einem Restaurant.
Tutaj projektowane są wzory dla nowych modeli.
start learning
Hier werden Designs für neue Modelle entworfen.
Tam testowane są nasze produkty.
start learning
Dort werden unsere Produkte getestet.
W magazynie magazynowane są gotowe produkty.
start learning
Im Lager werden die Fertigprodukte gelagert.
W dziale obsługi klienta obsługiwani są klienci.
start learning
In der Kundendienstabteilung werden die Kunden bedient.
W centrum szkoleniowym kształceni są praktykanci.
start learning
Im Ausbildungszentrum werden Lehrlinge ausgebildet.
W dziale kadr zatrudniani są nowi pracownicy.
start learning
In der Personalabteilung werden neue Mitarbeiter eingestellt.
W dziale wysyłek pakowane są towary, a potem dostarczane.
start learning
In der Versandabteilung werden die Waren verpackt und dann ausgeliefert.
Jeśli planuje się wizytę w firmie, trzeba uzgodnić termin i potwierdzić.
start learning
Wenn man einen Besuch in einer Firma plant, muss man einen Termin vereinbaren und bestätigen.
W rozmowie biznesowej przechodzi się szybko do ważnego punktu.
start learning
In einer Geschäftsbesprechung kommt man schnell zum wichtigen Punkt.
Zagłębie Ruhry jest ważnym terenem przemysłowym.
start learning
Das Ruhrgebiet ist ein wichtiges Industriegebiet.
Walutą Szwajcarii jest frank.
start learning
Die Währung der Schweiz ist der Franken.
Czy ma Pani swoją wizytówkę?
start learning
Haben Sie Ihre Visitenkarte?
Z czego znana jest firma Varta?
start learning
Wofür ist Firma Varta bekannt?
Porsche znane jest z samochodów sportowych.
start learning
Porsche ist für Sportwagen bekannt.
Co produkuje Siemens?
start learning
Was stellt Siemens her?
Grundig produkuje suszarki do włosów, żelazka, kuchenki mikrofalowe, lodówki.
start learning
Grundig stellt Haartrockner, Bügeleisen, Mikrowellen, Kühlschränke her.
To jest firma, która produkuje samochody dostawcze, motory i urządzenia gospodarstwa domowego.
start learning
Das ist eine Firma, die Lieferwagen, Motorräder und Haushaltsgeräte herstellt.
Krupp jest wiodącym koncernem technologicznym.
start learning
Krupp ist ein führender Technologiekonzern.
W jakiej branży jest firma aktywna?
start learning
In welcher Branche ist die Firma aktiv?
Jest wiele branż, np.: przemysł farmaceutyczny, stalowy, chemiczny, odzieżowy, spożywczy, budowa urządzeń.
start learning
Es gibt viele Branchen, z.B.: die Pharmaindustrie, die Stahlindustrie, die chemische Industrie, die Bekleidungs- und Nahrungsmittelindustrie, Anlagenbau.
Produkujemy komponenty dla przemysłu pojazdów mechanicznych.
start learning
Wir stellen Komponenten für die Kfz-Industrie her.
Firma Mannesmann jest sp. z o.o.
start learning
Firma Mennesmann ist GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung).
Firma Bayer jest spółką akcyjną.
start learning
Firma Bayer ist AG (Aktiengesellschaft).
Banki, ubezpieczenia, komunikacja, handel, sprzedaż, turystyka i hotele należą do sektora usług.
start learning
Banken, Versicherungen, Kommunikation, Handel, Verkauf, Touristik, Hotels gehören zum Dienstleistungssektor.
ALDI jest siecią supermarketów.
start learning
ALDi ist eine Supermarktkette.
Lufthansa jest spółką lotniczą.
start learning
Lufthansa ist eine Fluggesellschaft.
Jakie są najważniejsze gałęzie gospodarki w Niemczech?
start learning
Was sind die wichtigsten Wirtschaftszweige in Deutschland?
Wielkość firmy ocenia się po obrocie i liczbie pracowników.
start learning
Die Größe einer Firma schätzt man nach dem Umsatz und nach der Anzahl der Mitarbeiter.
Ile wynosi obrót roczny?
start learning
Wie viel beträgt der Jahresumsatz?
Ile ludzi zatrudniają Państwo?
start learning
Wie viele Leute beschäftigen Sie?
Udział zagraniczny wynosi 59 %.
start learning
Der Auslandsanteil beträgt 59 %.
W roku 1999 obrót był niższy.
start learning
Im Jahr 1999 war der Umsatz niedriger.
W roku 2000 wzrosła liczba zatrudnionych.
start learning
Im Jahr 2000 ist die Zahl der Beschäftigte gestiegen.
W latach 2001 – 2010 udział zagraniczny spadł.
start learning
In den Jahren 2001 – 2010 ist der Auslandsanteil gefallen.
To był skutek restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
start learning
Das war eine Folge der Umstrukturierung des Unternehmens.
Popyt w kraju jest słaby.
start learning
Die Nachfrage ist im Innland schwach.
Gdzie jest główna siedziba firmy?
start learning
Wo ist der Hauptsitz der Firma?
Czy przedsiębiorstwo ma inne oddziały?
start learning
Hat das Unternehmen andere Niederlassungen?
Jak nazywają się spółki córki za granicą?
start learning
Wie heißen Tochtergesellschaften im Ausland?
Jak nazywa się firma matka?
start learning
Wie heißt die Muttergesellschaft?
Proszę opisać strukturę firmy.
start learning
Beschreiben Sie die Firmenstruktur.
Zarząd główny jest we Frankfurcie.
start learning
Die Hauptverwaltung ist in Frankfurt.
Czy może pan opisać strukturę firmy?
start learning
Können Sie die Firmenstruktur beschreiben?
Od kiedy istnieje ten holding?
start learning
Seit wann existiert das Holding?
W imieniu szefa chciałbym państwa serdecznie powitać.
start learning
Im Namen vom Chef möchte ich Sie herzlich begrüßen.
Czy ktoś chciałby zadać pytanie?
start learning
Möchte jemand eine Frage stellen?
Proszę powiedzieć krótko o planach na przyszłość.
start learning
Sagen Sie bitte kurz über die Zukunftspläne.
Nasza firma zalicza się do wiodącej fabryki na świecie.
start learning
Unsere Firma zählt zu den führenden Fabriken der Welt.
Naszym celem jest produkować niedrogie wyroby jakościowe.
start learning
Unser Ziel ist, preiswerte Qualitätserzeugnisse herzustellen.
Staranne metody wykończeniowe i materiały pierwszej jakości gwarantują najwyższą jakość.
start learning
Sorgfältige Fertigmethoden und erstklassige Materialien garantieren für höchste Qualität.
Wszyscy pracownicy tworzą wspólnotę.
start learning
Alle Mitarbeiter bilden eine Gemeinschaft.
Nasze wyroby znane są na całym świecie.
start learning
Unsere Erzeugnisse sind auf der ganzen Welt bekannt.
Nasze produkty są dostępne.
start learning
Unsere Produkte sind erhältlich.
Nasze części można znaleźć m.in. w wyposażeniu aut.
start learning
Unsere Teile kann man unter anderem in der Ausrüstung der Autos finden.
Przedsiębiorstwo ma przedstawicielstwa w ponad 50 krajach.
start learning
Das Unternehmen hat Vertretungen in über 50 Ländern.
Duże przedsiębiorstwa mają prawną formę spółki akcyjnej.
start learning
Großunternehmen haben die Rechtsform einer Aktiengesellschaft (AG).
Średnie i małe firmy mają najczęściej prawną formę spółki z o.o.
start learning
Mittelgroße und kleine Firmen haben meistens die Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).
Do założenie S.A. wymagane jest 5 wspólników i kapitał zakładowy.
start learning
Zur Gründung einer AG sind 5 Gesellschafter und ein Grundkapital erforderlich.
Akcjami można handlować na giełdzie.
start learning
Die Aktien kann man in der Börse handeln.
S.A. ma radę nadzorczą i zarząd.
start learning
Eine AG hat einen Aufsichtsrat und einen Vorstand.
Rada nadzorcza jest organem kontrolnym S.A.
start learning
Der Aufsichtsrat ist das Kontrollorgan der AG.
Rada nadzorcza jest odpowiedzialna za długoterminowe planowanie i kontroluje zarząd.
start learning
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für langfristige Planung und überwacht den Vorstand.
Rada nadzorcza składa się z ekspertów spoza przedsiębiorstwa i z przedstawicieli pracobiorców.
start learning
Der Aufsichtsrat besteht aus Experten von außerhalb des Unternehmens und aus Vertretern der Arbeitnehmer.
Akcjonariusze wybierają przewodniczącego rady nadzorczej.
start learning
Die Aktionäre wählen den Vorsitzenden des Aufsichtsrats.
Członkowie zarządu są wybierani przez radę nadzorczą.
start learning
Die Mitglieder des Vorstands werden vom Aufsichtsrat gewählt.
Sp. z o.o. jest spółką kapitałową.
start learning
Eine GmbH ist eine Kapitalgesellschaft.
Sp. z o.o. jest kierowana przez kierownictwo przedsiębiorstwa.
start learning
Eine GmbH wird von einer Geschäftsführung geleitet.
Przyjaciół biznesowych zaprasza się najczęściej na obiad do restauracji.
start learning
Geschäftsfreunde lädt man meistens zum Mittagessen ins Restaurant ein.
Jaka restauracja oferuje francuską kuchnię i specjały rybne?
start learning
Welches Restaurant bietet französische Küche und Fischspezialitäten an?
Ten lokal ma taras na wolnym powietrzu i widok na morze.
start learning
Das Lokal hat eine Terrasse im Freien und einen Blick auf die See.
Nasza firma przejęła firmę w Szwajcarii.
start learning
Unsere Firma hat die Firma in der Schweiz übernommen.
Na kiedy jest zaproszenie?
start learning
Für wann ist die Einladung?
Jaką restaurację polecasz?
start learning
Welches Restaurant empfiehlst du?
Na jaką restaurację decydujemy się?
start learning
Für welches Restaurant entscheiden wir uns?
To miłe z pani strony.
start learning
Das ist nett von Ihnen.
Czy pasuje Panu w piątek wieczorem?
start learning
Passt es Ihnen am Freitagabend?
Jestem zajęty.
start learning
Ich bin beschäftigt.
Kuchnia jest wyśmienita, atmosfera jest przyjemna a serwis jest pierwszorzędny.
start learning
Die Küche ist ausgezeichnet, die Atmosphäre ist angenehm und der Service ist erstklassig.
Odbiorę pana o 7:30 z hotelu.
start learning
Ich hole Sie um 7:30 Uhr vom Hotel ab.
To jest liść białej kapusty.
start learning
Das ist ein Blatt Weißkohl.
Czy może mi pan polecić jakąś przystawkę?
start learning
Können Sie mir eine Vorspeise empfehlen?
Polecam pieczeń wołową i golonkę.
start learning
Ich empfehle den Rinderbraten und das Eisbein.
To jest dla mnie za ciężkie i za ostre.
start learning
Das ist mir zu schwer und zu scharf.
Jako główne danie proszę rosół, schabowy z pieczarkami, kiszoną kapustą i ziemniaki zapiekane.
start learning
Als Hauptgericht bitte Brühe, Champignonschnitzel, Sauerkraut und Bratkartoffeln.
Mamy specjały z dziczyzny: dzika kaczka, dzik i sarna.
start learning
Wir haben Wildspezialitäten: Wildente, Wildschwein und Reh.
Proszę piwo bezalkoholowe.
start learning
Bitte ein alkoholfreies Bier.
Czy mają państwo napoje bezalkoholowe?
start learning
Haben Sie alkoholfreie Getränke?
Czy smakowało państwu?
start learning
Hat es Ihnen geschmäckt?
Proszę przynieść mi rachunek.
start learning
Bringen Sie mir bitte die Rechnung.
Rachunek będzie razem czy oddzielny?
start learning
Wird die Rechnung zusammen oder getrennt?
Uważam, że rachunek nie zgadza się.
start learning
Ich glaube, die Rechnung stimmt nicht.
W restauracji daje się napiwek.
start learning
Im Restaurant gibt man das Trinkgeld.
To jest średniej wielkości miasto.
start learning
Das ist eine mittelgroße Stadt.
Miasto jest znane z wieżowców.
start learning
Die Stadt ist bekannt/berühmt für Hochhäuser.
Kilka dzielnic miasta jest upadłych i brudnych.
start learning
Einige Stadtteile sind heruntergekommen und schmutzig.
Jest tu dużo zabytków i zielonych terenów.
start learning
Es gibt hier viele Sehenswürdigkeiten und Grünflächen.
Oferta spędzania wolnego czasu jest duża.
start learning
Das Freizeitangebot ist groß.
Połączenia komunikacyjne są relatywnie dobre.
start learning
Die Verkehrsverbindungen sind relativ gut.
Życie jest pospieszne. Jest dużo stresu.
start learning
Das Leben ist hektisch. Es gibt viel Stress.
Zanieczyszczenie środowiska jest dużym problemem.
start learning
Die Umweltverschmutzung ist ein großes Problem.
Mieszkam w pobliżu centrum miasta.
start learning
Ich wohne in der Nähe des Stadtzentrums.
Mieszkamy na obrzeżach miasta.
start learning
Wir wohnen am Stadtrand.
Mieszkam poza miastem, na wsi.
start learning
Ich wohne außerhalb der Stadt, in einem Dorf/
auf dem Lande.
start learning
auf dem Lande.
Jak tam się mieszka?
start learning
Wie wohnt man dort?
Mój dom jest bezpośrednio przy lesie.
start learning
Mein Haus ist direkt am Wald.
Są dobre możliwości robienia zakupów.
start learning
Es gibt gute Einkaufsmöglichkeiten.
Jest nie daleko do autobusu i do metra.
start learning
Es ist nicht weit zum Bus und zur U-Bahn.
Moi rodzice mieszkają w połówce bliźniaka.
start learning
Meine Eltern wohnen in einer Doppelhaushälfte.
Moi teściowie mieszkają w domu szeregowym.
start learning
Meine Schwiegereltern wohnen in einem Reihenhaus.
Czy to mieszkanie należy do ciebie?
start learning
Gehört die Wohnung dir?
To jest mieszkanie własnościowe/mieszkanie czynszowe/dom czynszowy.
start learning
Das ist eine Eigentumswohnung/eine Mietwohnung/ein Mietshaus.
Dom należy do mnie.
start learning
Das Haus gehört mir.
Dom ma 180 m2 powierzchni użytkowej.
start learning
Das Haus hat 180 m2 Nutzfläche.
Jego syn studiuje na uniwersytecie.
start learning
Sein Sohn studiert an der Universität.
Pan Schulz jest żonaty/rozwiedziony/wdowcem.
start learning
Herr Schulz ist verheiratet/geschieden/verwitwet.
W wolnym czasie robię przechadzki po mieście, chodzę do knajpy, chodzę na imprezy sportowe i na wystawy.
start learning
In der Freizeit mach ich Stadtbummel, gehe in die Kneipe, besuche Sportveranstaltungen und Ausstellungen.
Na bieżące potrzeby wydaję 1000 euro.
start learning
Für den laufenden Bedarf gebe ich 1000 Euro aus.
Liczba bezrobotnych ciągle rośnie.
start learning
Die Zahl der Arbeitslosen steigt ständig.
Podatki będą rosnąć.
start learning
Steuern werden steigen.
Nasze dochody maleją.
start learning
Unser Einkommen sinkt.
Moim ulubionym celem podróży jest M. Bałtyckie.
start learning
Mein beliebtes Reiseziel ist die Ostsee.
Niemcy wolą aktywny urlop z dużą ilością ruchu.
start learning
Die Deutschen bevorzugen den Aktiv-Urlaub mit viel Bewegung.
Jest to miejscowość urlopowa na zachodnim brzegu rzeki.
start learning
Das ist ein Ulaubsort am Westufer des Flusses.
Miasto oferuje spokój i wypoczynek.
start learning
Die Stadt bietet Ruhe und Erholung.
Jedziemy kolejką linową.
start learning
Wir fahren mit der Seilbahn.
Robimy całodniowe wycieczki i odkrywamy miasta.
start learning
Wir machen Tagesausflüge und entdecken Städte.
Przytulne, rodzinne gościńce, pensjonaty i hotele leżą wokół jeziora.
start learning
Gemütliche, familiäre Gasthöfe, Pensionen und Hotels liegen um den See.
Większy wybór jest w naszym nowym katalogu.
start learning
Mehr Auswahl gibt es in unserem neuen Katalog.
Rodzina Weber spędziła tydzień w Szwajcarii.
start learning
Familie Weber hat eine Woche in der Schweiz verbracht.
Podobało się im.
start learning
Es hat ihnen gut gefallen.
Wędrowali dużo po górach.
start learning
Sie sind viel in den Bergen gewandert.
Często padał deszcz.
start learning
Es hat oft geregnet.
Rok temu polecieliśmy na urlop do Turcji.
start learning
Vor einem Jahr sind wir in den Urlaub in die Türkei geflogen.
Tam jeszcze nigdy nie byłem.
start learning
Da war ich noch nie.
Naprawdę wypoczęliśmy.
start learning
Wir haben uns richtig erholt.
Mieszkaliśmy w luksusowym hotelu, bezpośrednio przy plaży.
start learning
Wir haben in einem Luxushotel gewohnt, direkt am Strand.
Dużo leżeliśmy na plaży, pływaliśmy, zwiedziliśmy rzymskie ruiny.
start learning
Wir haben viel am Strand gelegen, sind geschwommen, haben die römischen Ruinen besichtigt.
Pogoda była najczęściej wspaniała.
start learning
Das Wetter war meistens herrlich.
Jeśli chcesz spróbować specjały okolicy, musisz iść do restauracji.
start learning
Wenn du Spezialitäten der Gegend probieren willst, musst du in ein Restaurant gehen.
Wszystkie interesujące zabytki leżą w pobliżu centrum.
start learning
Alle interessanten Sehenswürdigkeiten liegen in der Nähe vom Zentrum.
Można tam bez trudu dojść pieszo.
start learning
Man kann dorthin ohne Mühe zu Fuß kommen.
Na wybrzeżu M. Bałtyckiego krajobraz jest płaski.
start learning
An der Ostseeküste ist die Landschaft flach.
Ludzie żyją z rybołówstwa.
start learning
Die Menschen leben von der Fischerei.
Jest to najbardziej znany teren ochrony przyrody.
start learning
Das ist das bekannteste Naturschutzgebiet.
Hamburg jest najważniejszym portem morskim w Niemczech i jednocześnie miastem przemysłowym.
start learning
Hamburg ist der wichtigste Seehafen in Deutschland und zugleich eine Industriestadt.
Bawaria jest największym niemieckim rolniczym landem.
start learning
Bayern ist das größte deutsche Agrarland.
Berlińczycy są ludźmi wielkomiejskimi, przyzwyczajeni do tempa, szybcy w reakcji, otwarci na świat.
start learning
Die Berliner sind Großstadtmenschen, an Tempo gewöhnt, schnell in der Reaktion, weltoffen.
Bawarczycy cenią spokój i nie lubią pośpiechu.
start learning
Die Bayern schätzen Ruhe und mögen keine Hektik.
Bawaria to ozdobione kwiatami drewniane balkony, krowy na zielonych łąkach, a w tle wysokie góry.
start learning
Bayern ist blumengeschmückte Holzbalkone, Kühe auf grünen Wiesen und im Hintergrund hohe Berge.
Browarnictwo to stara tradycja Bawarii.
start learning
Die Bierbrauerei ist eine alte Tradition in Bayern.

You must sign in to write a comment