Unit 5A English File Advanced - Part 2

 0    35 flashcards    iadamszymaszek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zadanie
Podzieliliśmy zadania pomiędzy pracowników.
start learning
task
We divided the tasks between employees.
środowisko
start learning
environment
wielozadaniowość
start learning
multitasking
głos
Ona ma piękny głos.
start learning
voice
She has a beautiful voice.
ciało
Woda stanowi do 60% ludzkiego ciała.
start learning
body
Water is up to 60% of a human body.
psychologia
start learning
psychology
fokus
start learning
focus
świadomy
start learning
aware
zachowanie
start learning
behaviour
sensacja
start learning
sensation
wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
start learning
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
proces
Proces produkcji jest bardzo długi.
start learning
process
The process of production is very long.
pociąg
Najszybszy pociąg na świecie produkowany jest w Chinach.
start learning
train
The fastest train in the world is produced in China.
wieloraki
start learning
multiple
zachowanie
start learning
conduct
stos
start learning
pile
utrzymać
start learning
maintain
codziennie
Sklep jest otwarty codziennie od 8 do 18.
start learning
daily
The shop is open daily from 8 a.m. till 6 p.m.
wyposażyć
start learning
equip
postawa/podejście
Postawa i podejście do pracy są najważniejsze!
start learning
attitude
Attitude to work is most important!
polepszyć
start learning
improve
popularny
Stał się bardzo popularny.
start learning
popular
He's became very popular.
roztargniony
start learning
distracted
odniesienie
Ta książka zawiera dużo odniesień do Kanta.
start learning
reference
This book contains a lot of references to Kant.
pracownik
Pracownicy biurowi spędzają zbyt dużo czasu za biurkiem.
start learning
worker
Office workers spend too long sitting at their desks
okres
Ceny prawie wszystkich materiałów wzrosły gwałtownie w bardzo krótkim okresie czasu.
start learning
period
The prices of almost all materials shot up over a very short period of time.
otaczać
start learning
surround
zdobyć
start learning
gain
zaręczony
start learning
engaged
efekt
start learning
effect
wielki
start learning
large
ogon
start learning
tail
niedawny
Niedawne wydarzenia zmieniły moje życie.
start learning
recent
The recent events have changed my life.
umysł
start learning
mind
kierunku
start learning
toward

You must sign in to write a comment