Trait d'union unité 0

 0    31 flashcards    dostry3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Metoda na francuski dla imigrantów
start learning
Méthode de français pour migrant
Łącznik
start learning
Trait d'union
Przemowa
start learning
Avant-propos
Instrukcje
start learning
Mode d'emploi
Strona Wprowadzająca do rozpoczęcia tematu
start learning
Page d'introduction pour lancer la théme
Wizualny dokumenty analizy obrazu i pracy leksykalnej
start learning
Document visuel Analyse de l'image et travail lexical
Prezentacja obiektów
start learning
Presentation des objectifs
Sekwencja życia
start learning
Séquence en direct
Krótkie dialogi z życia codziennego i dostęp do wszystkich Stażystów
start learning
Dialogue court et vivant accessible à tous les stagiaires
Prezentacja działów języka
start learning
Présentation des actes de langage
Ćwiczenia wdrążające
start learning
Exercices de reformulation
Wyjaśnienie szkiców
start learning
Explication de la saynète
Śledzenie działań i analiza
start learning
Activites de repérage et d'analyse
Sekwencja praktyki
start learning
Séquence pratique
Na miejscu transpozycja mowy, działów, języków w innych kontekstach
start learning
Sur le vif transposition des actes de langage à d'autres contextes
Rytm i dźwięk
start learning
Rythme et sons
Pisemne dokumenty związane z tematem jedności
start learning
Documents écrits en relation avec le thème de l'unité
Sekwencja odkrycia
start learning
Séquence découverte
Rozwój punktów cywilizacji
start learning
Développement de points de civilisation
Prezentacja gestów i mimiki
start learning
Présentation de gestes et de mimiques
Strona portrety
start learning
Page portraits
Fragmenty nagranych referencji
start learning
Extraits des témoignages enregistrés
Zdjęcia
start learning
Photos
W pedagogicznym przewodniku
start learning
Dans le quide pédagogique
W pedagogicznym przewodniku znajdziesz przydatne zasoby do odgrywania ról i wskazówki dotyczącego dlaczego rozwoju
start learning
Dans le quide pédagogique: des ressources utiles, des jeux de rôle et des boîtes à outils pour aller plus loin
Podstawowe instrukcje
start learning
Principales consignes
Słuchać
start learning
Écoutez
Widzieć
start learning
Regardez
Pisać
start learning
Écrivez
Powtarzać, mówić
start learning
Répétez, parlez
Język potoczny używany tylko w gronie rodziny lub przyjaciół
start learning
Langage familier à n'utiliser qu'en famille ou entre amis

You must sign in to write a comment