Structural Family Therapy

 0    89 flashcards    ewciamierzwa9309
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sumienie
czyste, nieczyste
start learning
conscience,
clear, bad coscience
nie mieć sumienia
start learning
have no conscience
mieć coś na sumieniu
start learning
have something on your conscience
autentyczność np. terapuety
start learning
Therapist authenticity
akceptacja
start learning
acceptance
sprzeciwiać się, protestować
start learning
object
sprzeciw
start learning
objection
bunt
start learning
rebellion
wykorzystać kogoś/ coś
start learning
take advantage of somebdy / something
przytyć, przybrać na wadze
start learning
put on weight
popełnić samobójstwo
start learning
commit suicide
dojrzały
start learning
mature
niedojrzały
start learning
immature
dług wdzięczności
start learning
debt of gratitude
dług
start learning
debt
przewidywalny
start learning
predictable
nieprzewidywalny
start learning
unpredictable
czytanie w myślach
start learning
mind reading
przypominać (sobie) o czymś
start learning
remind of something
czy możesz mi przypomniec o...?
start learning
Can you remind me of ...?
1) wypominać komuś coś, 2) wytykać
start learning
keep reminding somebody of sth, 2) reproach
obdarowany/ utalentowany
start learning
gifted / talented
jednostka (= rozdział, część)
start learning
unit
jednostka (o osobie)
start learning
individual
wziąć udział w
start learning
take part in something
utknąć, napotkać trudności
start learning
stuck
żałować
start learning
regret
dostęp do informacji, internetu
start learning
access to information, internet
prestiżowy
start learning
prestigious
ustanawiać zasady, reguły
start learning
establish principles, rules
uzbrojony
start learning
armed
układy, sojusze
start learning
alliances
granica (fizyczna lub między państwami)
start learning
border
hierarchia
start learning
hierarchy
rozgryźć problem
start learning
figure out the problem
godzina policyjna
start learning
curfew
wypaczony obraz czegoś
start learning
distorted vision of something
odmawiać
start learning
refuse (to do)
strukturalna terapia rodzinna
start learning
Structural Family Therapy
wskazywać
start learning
point out
przeoczyć, pominąć
start learning
overlook something
uczęszczać (na kurs, na terapię)
start learning
attend (course, therapy)
być w stanie, móc coś zrobić
start learning
be able to do something
nie być w stanie, nie umieć
start learning
be UNable to do something
niepełnosprawny
start learning
DISabled
doświadczać / doświadczenie
start learning
experience
być wyposażonym w
start learning
be equipped with
granica (jako limit)
start learning
boundary
przekraczać granice
start learning
overstep boundaries
granice dobrego smaku, gustu
start learning
the boundaries of good taste
rodzeństwo
start learning
siblings
zdolność, pojemność
zdolności, możliwości poznawcze
start learning
capacity,
cognitive capacities
wzmacniać
start learning
strengthen, boost
poczucie własnej wartości
start learning
self-esteem
poczucie humoru, obowiązku
start learning
sense of humor, sense of duty
zasoby
start learning
resources
teściowie (potocznie)
start learning
in-laws
obrażać
start learning
offend
zaniedbywać
start learning
neglect
obrażony
start learning
offended
zaniedbany
start learning
neglected
pod jednym warunkiem
start learning
under one condition
z zawodu
Ona z zawodu jest psychoterapuetką.
start learning
by profession,
She is a psychotherapist by proffesion.
borykać się, zmagać się z problemami
start learning
struggle with problems
prywatna praktyka
start learning
Private Practice
biżuteria
start learning
jewellery
zły, wściekły na
start learning
angry AT
trudna, ciężka decyzja
start learning
tough decision
starsi ludzie
start learning
elderly people
zaskoczony
start learning
surprised
napięcie
start learning
tension
przytłaczające np. emocje
start learning
overwhelming emotions
społeczność
start learning
community
znajomość
start learning
knowledge
obyty z, zaznajomiony z
start learning
familiar with
znakomity, doskonały
start learning
excellent
błyskotliwy, znakomity (np. pomysł)
start learning
brilliant idea
fantastyczny
start learning
fantastic
cudowny
start learning
marvellous
olśniewający, zachwycający (np. o czyimś wyglądzie, widoku)
start learning
gorgeous
poufałość, zażyłość, dobra znajomość
start learning
familiarity
Czy znany ci jest termin 'ruminacja'?:)
start learning
Are you familiar with the term 'rumination'?
odetchnąć z ulgą
start learning
breathe a sigh of relief
westchnienie, westchnąć
start learning
sigh
wyrozumiały/ wybaczający
start learning
understanding
wybaczający
start learning
forgiving
wzbudzić, rozbudzić np zainteresowanie
start learning
arouse interest
pobudzony, podekscytowany
start learning
excited, aroused
wycofany
start learning
withdrawn

You must sign in to write a comment