STRONA 5 SEASON 4

 0    52 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

He has a very pleasant voice.
start learning
On ma bardzo przyjemny głos.

What I did, it was really bad.
start learning
To co zrobiłem było naprawdę złe.

I told to Thomas, not to come.
start learning
Powiedziałem do Tomka nie przychodź.

We didn’t benefit, from this change.
start learning
My nie skorzystaliśmy z tej zmiany.

Tom wants to possess power, more than anything else.
start learning
Tom chce posiąść władze bardziej niż cokolwiek innego.

He has a dog, its name is Rocky.
start learning
On ma psa, jego imie jest Rocky.

The owners of the cinema, decided to hire more people.
start learning
Właściciele kina postanowili zatrudnić więcej ludzi.

We sold our car, a month ago.
start learning
Sprzedaliśmy samochód miesiąc temu.

You don’t possess any valuables.
start learning
Nie posiadasz żadnych kosztowności.

If your mobile phone is broken, we will lend you ours.
start learning
Jeśli twuj telefon komórkowy jest uszkodzony my ci pożyczymy nasz.

Sebastian would rather go alone.
start learning
• Sebastian wolałbym raczej iść sam.

I rinsed my cup, and set it in the dish drainer.
start learning
Ja opłukałem swoją filiżankę i ustawiłem ją w suszarce do naczyń.

Could we wait, a little while?
start learning
• Czy moglibyśmy poczekać chwilę?

They couldn’t go to the party, although they wanted to go very much.
start learning
Nie mogli pujść na imprezę, chociaż chcieli iść bardzo.

What does he mean?
start learning
Co on ma na myśli?

Whoever it was, must have been scared off.
start learning
Ktokolwiek to był, musiał być wystraszony

They felt both, excited and nervous on the way to the airport.
start learning
Oni czuli zarówno podekscytowanie i zdenerwowanie w drodze na lotnisko.

We look a little upset.
start learning
My wyglądamy na trochę zdenerwowanych

You should come forward.
start learning
Ty powinieneś wystąpić do przodu.

Does she want to lead, the staff meeting this week?
start learning
Czy ona chce prowadzić zebranie pracowników w tym tygodniu?

They’re the proud owners, of six dogs.
start learning
Oni są dumnymi właścicielami sześciu psów.

It was too good to be true.
start learning
To było zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe.

He doesn’t know, how to do this stuff.
start learning
On nie wie jak zrobić tą rzecz.

Sebastian doesn’t know, how to do this stuff.
start learning
Sebastian nie wie jak zrobić tą rzecz.

I will lead our team, to victory.
start learning
Poprowadzę nasz zespół do zwycięstwa.

The voice at the other end, was excited.
start learning
Głos na drugim końcu był podekscytowany.

She knows, most details already.
start learning
Ona zna większość szczegółów już.

He needs to have, another talk about this.
start learning
On musi mieć następną rozmowę o tym.

This knife is blunt
start learning
Ten nóż jest tępy

We raised our feet, off the floor.
start learning
My podnieśliśmy nasze stopy z podłogi.

I’ll tell my mother, one more thing.
start learning
Powiem mojej mamie jeszcze jedną rzecz.

They’ll rinse vegetables.
start learning
Oni opłuczą warzywa.

He thought is best to change, the topic.
start learning
On pomyślał, najlepiej jest zmienić temat.

We often ask, about you.
start learning
My często pytamy o ciebie.

They have an unusual sense of humour.
start learning
Oni mają niezwykłe poczucie humoru.

You were just sitting and talking, about the weather.
start learning
Ty po prostu usiadłeś i rozmawiasz o pogodzie.

She spent a large amount of time, fixing it.
start learning
Ona spędziła dużą ilość czasu naprawiając to.

Is your mother at home? No, she’s still at work.
start learning
Czy twoja matka jest w domu? Nie, ona jest jeszcze w pracy.

The directions she gave me, were very clear.
start learning
Wskazówki kture ona dała mi były bardzo jasne.

The directions were very clear.
start learning
Wskazówki były bardzo jasne.

They are very accurate, with their calculations.
start learning
Oni są bardzo dokładni w swoich obliczeniach.

She can’t control her emotions.
start learning
Ona nie potrafi kontrolować swoich emocji.

It’s not accurate description
start learning
To nie jest dokładny opis

Sebastian wasn’t expecting anybody else to be there.
start learning
Sebastian nie spodziewał się kogoś jeszcze, aby tam był.

There’s a lot of stuff, this report is missing.
start learning
Jest wiele rzeczy w tym raporcie brakujących.

We correctly predicted, their reaction.
start learning
My właściwie przewidzieliśmy ich reakcje.

It was a perfect subject for an article.
start learning
To był doskonały temat na artykuł.

It’s hard to shave, with a blunt razor blade.
start learning
Trudno jest sie ogolić tępą żyletką.

She knows, practical experience is more important than knowledge.
start learning
Ona wie, praktyczne doświadczenie jest ważniejsze od wiedzy.

Does he often think, about them?
start learning
Czy on często mylśli o nich?

Did you have an appointment with me?
start learning
Czy ty byłeś umuwiony ze mną?

razor blade
start learning
razor blade in English
żyletka


You must sign in to write a comment