STRONA 4 SEASON 15

 0    71 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
You are sunbathing at the beach.
start learning
Opalasz sie na plaży.
• Desert is an uninhabited place.
start learning
Pustynia jest niezamieszkanym miejsce.
• She rented a room in a small quest house
start learning
Ona wynajęła pokój w małym pensjonacie.
• Staying at a youth hostel would be the cheapest option.
start learning
Pobyt w schronisku młodzieżowym będzie najtańszym rozwiązaniem.
• During his trip across Europe, he stayed mainly at youth hostels.
start learning
W czasie jego podróży po Europie, przebywał głównie w schroniskach młodzieżowych.
Sebastian booked a room at a motel.
start learning
Sebastian zarezerwował pokój w motelu.
• The motel was old, but well maintained
start learning
Motel był stary, ale dobrze utrzymane
They checked into a roadside motel.
start learning
Oni zameldowali się w przydrożnym motelu.
We live in a block of flats in this street.
start learning
My mieszkamy w bloku na tej ulicy.
The front door of the apartment building was locked
start learning
Drzwi frontowe budynku mieszkalnego były zamknięte
• I must rent an apartment in Warsaw.
start learning
Muszę wynająć mieszkanie w Warszawie.
• You want to rent something in the autumn.
start learning
Chcesz wynająć coś na jesien.
The house she rents is in a good neighbourhood.
start learning
Dom ktury wynajmuje ona jest w dobrym sąsiedztwie.
• He moved to London.
start learning
On przeniósł się do Londynu.
Sebastian has moved house twice in a year.
start learning
Sebastian przeprowadzał sie dwa razy w roku.
They need someone to help them move house.
start learning
Oni potrzebują kogoś, aby pomógł im w przeprowadzce.
What is the world's largest city?
start learning
Jakie jest największe miasto na świecie?
We’ve always wanted to travel around the world.
start learning
My zawsze chcieliśmy podróżować po świecie.
• People from all over the world come to visit this museum.
start learning
Ludzie z całego świata przyjeżdżają, aby odwiedzić to muzeum.
• It is an example of a volcanic rock.
start learning
Jest to przykład skały wulkanicznej.
Climbing rocks is one of my favourite leisure time activities.
start learning
Wspinaczka po skałkach to jeden z moich ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu.
The tunnel was cut in the rock.
start learning
Tunel został wycięty w skale.
You grew up in the countryside, surrounded by nature.
start learning
Dorastałeś na wsi, w otoczeniu przyrody.
• The forces of nature are often unpredictable.
start learning
Siły natury są często nieprzewidywalne.
She reached the top of the mountain.
start learning
Ona dotarła na szczyt góry.
• He could see the top of the head from behind the fence.
start learning
On mógł zobaczyć szczyt głowy zza ogrodzenia.
• Sebastian was promoted to regional manager.
start learning
Sebastian został awansowany na stanowisko kierownika regionalnego.
• They spoke a lot about regional development in Poland.
start learning
Oni mówili dużo o rozwoju regionalnym w Polsce.
We lived in the western region of the country.
start learning
My mieszkaliśmy w zachodnim regionie kraju.
• It is one of the richest regions of the country.
start learning
Jest to jeden z najbogatszych regionów kraju.
• I'm the luckiest girl in the world!
start learning
Jestem najszczęśliwszą dziewczyną na świecie!
You almost got lost in the dense forest.
start learning
Prawie zgubiłeś się w gęstym lesie.
Nothing in the world could comfort her.
start learning
Nic na świecie nie mogło jej pocieszyć
• He lives in a small village by the ocean.
start learning
On mieszka w małej wiosce nad oceanem.
Sebastian grew up on the ocean.
start learning
Sebastian dorastał na oceanie.
They stayed in a small village by the sea.
start learning
Oni zatrzymali się w małej wiosce nad morzem.
The boat headed towards open sea.
start learning
Łódź kierowała się na otwarte morze.
We were sitting by the river.
start learning
My siedzieliśmy przy rzece.
• The River Nile flows through Egypt.
start learning
Rzeka Nil płynie przez Egipt.
Coast is the area where the sea meets the land.
start learning
Wybrzeże to obszar, gdzie morze spotyka się z lądem...
I drove along the coast to Sopot.
start learning
Jechałem wzdłuż wybrzeża do Sopotu.
You dream about crossing the USA coast to coast.
start learning
Marzysz o przemierzeniu USA od wybrzeża do wybrzeża.
She bought a house by the seaside.
start learning
Ona kupiła dom nad morzem.
He spent his summer vacation by the seaside.
start learning
On spędził swoje letnie wakacje nad morzem.
• Sebastian spent his holiday in a small village on the coast.
start learning
Sebastian spędzał wakacje w małej wiosce na wybrzeżu.
New York is on the East Coast.
start learning
Nowy Jork jest na wschodnim wybrzeżu.
• Los Angeles is the biggest city of the West Coast.
start learning
Los Angeles jest największym miastem na zachodnim wybrzeżu.
• Australia is the world's smallest continent.
start learning
Australia jest najmniejszym kontynentem na świecie.
They promise they won’t do that ever again.
start learning
Oni obiecują, że nie zrobią tego nigdy wiencej.
• During this trip we travelled across the continent.
start learning
Podczas tej podróży my podróżowaliśmy po całym kontynencie.
• After three months on the boat I dreamt about dry land.
start learning
Po trzech miesiącach na łodzi Marzyłem o lądzie.
You can find some place up in the mountains.
start learning
Możesz znaleźć jakieś miejsce w górach.
• She spent her holiday in the mountains.
start learning
Ona spędziła swoje wakacje w górach.
• He has a small house in the mountains.
start learning
On ma mały domek w górach.
It was difficult to cycle up the hill.
start learning
Ciężko było wjechać rowerem na wzgórze.
• Sebastian saw him standing on the top of the hill.
start learning
Sebastian zobaczył go stojącego na szczycie wzgórza.
We were looking down upon a lovely valley.
start learning
My patrzelliśmy w dół na wspaniałą doliny.
• They went to the San Gabriel Valley.
start learning
Oni udali się do Doliny San Gabriel.
• I went on a walk to the forest.
start learning
Poszedłem na spacer do lasu.
• Tropical forests are the lungs of our planet.
start learning
Lasy tropikalne są płucami naszej planety.
• Where is your wallet? I can’t see it anywhere.
start learning
• Gdzie jest twój portfel? Nie widzę go nigdzie...
She won’t find a better deal anywhere in the city.
start learning
Ona nie znajdzie nigdzie lepszej ofertę w mieście.
• This is his country. He doesn’t want to live anywhere else.
start learning
To jest jego kraj. On nie chce mieszkać nigdzie indziej.
• They didn’t have anywhere to go.
start learning
Oni nie mieli dokąd pójść.
Where were we?
start learning
Gdzie my byliśmy?
• Where was I last night? Nowhere.
start learning
Gdzie byłem ostatniej nocy? Nigdzie.
You aren’t going anywhere.
start learning
Nigdzie nie idziesz.
Sebastian’s going nowhere.
start learning
Sebastian nigdzie nie idzie.
There isn’t anywhere where they could use a phone.
start learning
Nie ma tutaj miejsca, gdzie oni mogą skorzystać z telefonu.
There's nowhere, where it's allowed to smoke.
start learning
Nie ma miejsca, gdzie wolno palić.
coast
start learning
coast in English
wybrzeże

You must sign in to write a comment