STRONA 4 SEASON 12

 0    61 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
She’s addicted to cigarettes.
start learning
Ona jest uzależniona od papierosów.
He says that’s wrong.
start learning
On mówi, że to źle.
Sebastian can come any time he wants.
start learning
Sebastian może przyjść w każdej chwili, jak chce.
Do I have any bananas left?
start learning
Czy zostały mi jakieś banany?
Have you got any brothers or sisters?
start learning
Masz jakieś rodzeństwo?
I’ll call you if I need any help.
start learning
Zadzwonię do ciebie, jeśli potrzebuje pomocy.
If there are any letters for her, please give them to my brother.
start learning
Jeśli są jakieś listy do niej należy podać je do mojego brata.
Is there any water left?
start learning
Czy została jakaś woda?
• Do any of you have children?
start learning
• Czy ktoś z was ma dzieci?
We don’t have any luggage with us.
start learning
Nie mamy żadnego bagażu przy sobie.
She didn’t take any photos during her holiday.
start learning
Ona nie zrobiła żadnych zdjęć w czasie swojego urlopu.
• He doesn’t speak any foreign languages.
start learning
• On nie zna żadnych języków obcych.
Sebastian never gives his parents any help.
start learning
Sebastian nie daje swoim rodzicom pomocy.
• We don’t have any children.
start learning
My nie mamy żadnych dzieci.
• They say they don’t need any advice
start learning
Oni mówią, że nie potrzebują porady
I haven’t got any sugar.
start learning
Ja nie mam żadnego cukru.
You didn’t have any bread at the shop.
start learning
On nie miał żadnego chleba w sklepie.
Any witness will agree that they told you the truth.
start learning
Każdy świadek zgadza się, że oni mówili prawdę.
• Any neighbour would be better than she.
start learning
• Każdy sąsiad będzie lepszy niż ona.
He bought some apples.
start learning
On kupił kilka jabłek.
We need to buy some milk.
start learning
My potrzebujemy kupić trochę mleka.
I’d like some coffee.
start learning
Chciałbym kawę.
• They don’t like any ice cream.
start learning
Oni nie lubią żadnych lody.
Did we buy any apples?
start learning
Czy kupiliśmy jakieś jabłka?
She didn’t buy any grapes.
start learning
Ona nie kupiła żadnych winogron.
He doesn’t have any coffee left.
start learning
On nie zostawił żadnej kawy.
• One house is different.
start learning
• Jeden dom jest inny.
The basket is full of grapes.
start learning
Kosz jest pełen winogron.
• You are comfortable.
start learning
• Jesteś wygodny.
• The task is too difficult for her.
start learning
• Zadanie jest zbyt trudne dla niej.
• This car is useless.
start learning
• Ten samochód jest bezużyteczny.
• This knife may be useful on a desert island.
start learning
• Ten nóż może być przydatny na bezludnej wyspie.
We are shopping.
start learning
Jesteśmy na zakupach.
• The young couple is buying a bike.
start learning
• Młoda para kupuje rower.
• Sebastian is paying in cash.
start learning
• Sebastian płaci gotówką.
She is in the shopping centre.
start learning
Ona jest w centrum handlowym.
I’m paying the shop assistant.
start learning
Płacę u sprzedawcy.
• You are selecting blouses in the shop.
start learning
Wybierasz bluzki w sklepie.
• She is shopping at the supermarket.
start learning
• Ona robi zakupy w supermarkecie.
We're carrying shopping bags.
start learning
My niesiemy torby z zakupami.
• The girl is reading a book in the library.
start learning
• Dziewczyna czyta książkę w bibliotece.
• They are in a book shop.
start learning
Oni są w księgarni.
• You work at the travel agency.
start learning
• Pracujesz w biurze podróży.
• The sales assistant helps me.
start learning
• Asystent sprzedaży mi pomaga.
• The sales assistant is smiling at the customers.
start learning
• Asystent sprzedaży uśmiecha się do klientów.
I’m choosing meat in the supermarket.
start learning
Wybieram mięso w supermarkecie.
She’s just looking thanks.
start learning
Ona tylko sie rozgląda dzięki.
What can he get you?
start learning
Co on może dać ci?
• Here’s their shopping list.
start learning
• Oto ich lista zakupów.
• I’m afraid we don’t have it.
start learning
• Obawiam się, że nie mamy tego.
• They’re looking for batteries for this camera.
start learning
Oni szukają baterii do tego aparatu.
• Can Sebastian have a loaf of bread?
start learning
• Czy Sebastian ma bochenek chleba?
• It’s 23 pounds 99 pence
start learning
• Jest to 23 funtów 99 pensów
• Can I pay a credit card?
start learning
• Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
• Do you have it in a different colours?
start learning
• Czy masz to w różnych kolorach?
• Do you have it in size M?
start learning
• Czy masz to w rozmiarze M?
What size do we like?
start learning
Jaki rozmiar my mamy?
• What size do you wear?
start learning
• Jaki rozmiar nosisz?
What size am I?
start learning
W jakim rozmiarze jestem?
• What size are we looking for?
start learning
• Jaki rozmiar szukamy?
painter
start learning
painter in English
malarz

You must sign in to write a comment